Українська Англійська

Нові надходження літератури

  СНЕМSS 2016:The Global Summit in Chemical Safety and Security:Proceedings and Outcomes.– Poland, 2016.– 520 c.:іл., фото+табл.
1. СНЕМSS 2016:The Global Summit in Chemical Safety and Security:Proceedings and Outcomes.– Poland, 2016.– 520 c.:іл., фото+табл.
2. Эдишерашвили Серго. Путешествие по Грузии=Travel in Georgia : Альбом.– Грузия.– 144 с.:ил.
3. Васянович Г.П. Педагогічний Пантеон:Науково-поетичне видання. – Львів:Норма, 2016.– 328 с.: іл.
4. Васянович Г. Прометей Духа : До 160-ї річниці від дня народження Івана Франка : збірник наукових праць.– Львів : СПОЛОМ, 2016.– 120 с.
5. Григорій Васянович - син співучого Полісся : до 70-річчя від дня народження / упоряд. С.М.Вдович.– Львів:СПОЛОМ, 2015.– 376 с.
6. Зінько Р.В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем : Монографія.–   Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014.– 368 с.
7. Каганець І.В. Арійський Стандарт: Технологія переходу в Простір волі.– Тернопіль : Мандрівець, 2014.– 560 с.
8 Каганець І.В. Пшениця без куколю : Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень.– Тернопіль-Львів : Мандрівець; Агенція релігійної інфрмації, 2006.– 560 с.
9. Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод : Навчальний посібник / Р.Я.Качмар, Р.В.Зінько, В.Т.Придиба, І.С.Лозовий.– Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2014.– 156 с.
10. Короткий словник з гуманітарних дисциплін / Р.Г.Великий, В.Є.Голубко, 
            Р.В.Лаврецький.– Львів : ЛДУ БЖД, 2016.– 190 с.
11. Макович Х.Я. Словник термінів і понять з риторики / Х.Я.Макович, Л.О.Вербицька, Н.О.Капітан.– Львів:ЛДУ БЖД, 2016. – 133 с.
12. Ода до радості: зб. оповідань / уклад. і передм. Г. Вдовиченко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. -  272 с.
13. Dance macabre: голод 1932-1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті - початок 2000-х) / Георгій Касьянов; Ін-т історії України НАН України. - К.: Наш час, 2010. - 271 с.
14. ЛСД. Ліцей слухняних дружин: роман / Ірен Роздобудько ; передм. Т. Вергелес. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 320 с.
15. Дашвар Люко Мати все: роман / передм. О. Герасим’юк; худож. О. Маслов. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 336 с. : іл.
16. Тур-Коновалов Художник: роман / Денис Замрій, Олена Лісовикова; пер. з рос. І. Бондаря-Терещенка; худож. Яна Крутій. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. - 368 с. : іл.
17.