Українська Англійська

Нові надходження літератури

1. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 328 с. (Альма-матер).
2. Вступ до  соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 304 с. (Альма-матер).
3. "Соціальна робота на підприємстві". Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2011. - 424 с.
4. Дерево, що росте в мені: роман / Жанна Куява; передм. В. Лиса. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. -  224 с.
5.