Українська Англійська

Склад спеціалізованої вченої ради

Склад спеціалізованої вченої ради
Голова ради:
 1. Рак Юрій Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

 1. Рак Тарас Євгенович, д.т.н., доцент, проректор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар:

 1. Зачко Олег Богданович, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22.

Члени ради:

 1. Андрощук Олександр Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.13.06;
 2. Башинський Олег Іванович, к.т.н., доцент, начальник кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
 3. Бушуєва Наталія Сергіївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.13.22;
 4. Возний Олександр Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22;
 5. Гащук Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
 6. Малець Ігор Остапович, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.
 7. Мартин Євген Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
 8. Медведєва Олена Михайлівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 05.13.22;
 9. Мельник Андрій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 05.13.06;
 10. Мриглод Олеся Ігорівна, к.т.н., науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 05.13.06;
 11. Ратушний Роман Тадейович, к.т.н., доцент, проректор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
 12. Самотий Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
 13. Сидорчук Олександр Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
 14. Смотр Ольга Олексіївна, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
 15. Ткачук Ростислав Львович, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету