Українська Англійська

Склад спеціалізованої вченої ради

Склад спеціалізованої вченої ради
Голова ради:
  1. Семерак Михайло Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.

Заступник голови:

  1. Ковалишин Василь Васильович, д. т н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.

Вчений секретар:

   3. Баланюк Володимир Мірчович, к.т.н., доцент, докторант, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.

Члени ради:

  4. Антонов Анатолій Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, спеціальність 21.06.02;
  5. Боровиков Володимир Олександрович, к.т.н., старший науковий співробітник, фахівець із стандартизації, ГО «Українська федерація спеціалістів безпеки», спеціальність 21.06.02;
  6. Гащук Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
  7. Гудим Василь Ількович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
  8. Гуліда Едуард Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
  9. Кириченко Оксана В’ячеславівна, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, спеціальність 21.06.02;
  10. Костенко Віктор Климентович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний технічний університет, спеціальність 21.06.02;
  11. Лозинський Роман Якович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
  12. Лущ Василь Іванович, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
  13. Паснак Іван Васильович, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
  14. Поздєєв Сергій Валерійович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, спеціальність 21.06.02;
  15. Тацій Роман Мар’янович, д. ф-м. н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету old
Пошта Університету new