Українська Англійська

Пам'ятка для студента (слухача) заочної форми навчання

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТА (СЛУХАЧА) ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
 
 1. Студент зобов’язаний ознайомитися з положенням про організацію навчального процесу на заочній формі навчання  (в деканаті відділу заочного та ди станційного навчання).
2. Студент на початку навчального року під час настановної сесії повинен з’явитися в деканат та отримати: інформацію про предмети, які він вивчатиме на поточному курсі, форми підсумкових контролів з них (кількість заліків, іспитів, курсових проектів і робіт), граничні терміни їх складання;
3. Будь-яку довідку потрібно замовляти особисто заздалегідь у деканаті ВЗ та ДН
(т. (032)233-05-44 ).
 4. Для отримання довідки-виклику на сесію, яка є підставою для надання оплачуваної відпустки на період сесії, студент повинен виконати навчальний план за попередню сесію, в установлений ВНЗ терміни виконати всі курсові проекти(роботи) згідно навчального плану та не повинен мати заборгованості по оплаті за навчання. Видача довідок-викликів підлягає суворому обліку.
5. Студенти ВЗ та ДН, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, повинні вчасно оплачувати навчання, згідно укладеного Договору. Студенти, які не внесуть вчасно оплату, вказану в договорі, не допускаються до складання заліків та екзаменів і підлягають відрахуванню з університету  згідно п. 6.2 Договору.
 6. Студент зобов’язаний після успішного завершення лабораторно-екзаменаційної сесії, а також після повного виконання навчального плану за поточний навчальний рік (семестр), подати до деканату залікову книжку для звірки результатів складання сесії. Претензії щодо невідповідності записів у заліково-екзаменаційних відомостях і заліковій книжці без вчасно завізованої залікової книжки не приймаються. 
7. Студенти, які за результатами навчання на курсі  отримали оцінку “незадовільно“,
 чи не ліквідували академічних заборгованостей у встановлені граничні терміни і не залишені на повторне навчання, підлягають відрахуванню з університету за академічну неуспішність без попередження.
 
НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЯ З ПОТОЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, РОЗМІЩЕНОЮ НА ДОШЦІ ОГОЛОШЕНЬ БІЛЯ ДЕКАНАТУ ВЗ та ДН ТА НА ВЕБ-СТОРІНЦІ ДЕКАНАТУ ВЗ та ДН В МЕРЕЖІ INTERNET. 

Додати коментар

You must have Javascript enabled to use this form.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету