Українська Англійська

ЛДУБЖД

261 "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА"

 
№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий
керівник
Інформація
1. Войтович Тетяна Мирославівна ДФ 35.874.001
Вдосконалення технології "підшарового" пожежогасіння в резервуарах з нафтопродуктами
 
д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

Аудіо

Наказ

2. Гусар
Богдан Миколайович
ДФ 35.874.002 Вдосконалення технології гасіння пожеж класу D та A, B д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

аудіо

Наказ

3. Драч Костянтин Леонідович ДФ 35.874.003 Динаміка пожеж у трав'яних екосистемах д.с.-г.н., професор
Кузик Андрій Данилович
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація
Висновок
Відгук 1

Відгук 2

Відео

аудіо

Наказ

4. Кравченко
Антон
Вікторович
ДФ 35.874.004 Підшарове гасіння спиртів 
вогнегасним аерозолем
д.т.н., доцент
Баланюк
Володимир
Мірчович

 
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація


Висновок


Відгук 1

Відгук 2

Відео 1

Відео 2

Аудіо

Наказ

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02