Українська Англійська

ЛДУБЖД

261 "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА"

 
№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий
керівник
Інформація
1. Войтович Тетяна Мирославівна ДФ 35.874.001
Вдосконалення технології "підшарового" пожежогасіння в резервуарах з нафтопродуктами
 
д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

аудіо

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету