Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нові надходження літератури

 
   

 
  Вогнеборці. Історія пожежництва на теренах сучасної України/За ред. В.С.Кропивницького.– Науково-популярне видання.– Київ:ТОВ "Київська книжково-журнальна фабрика", 2018.– 444 с
  Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice:textbook/ I.Andreichuk N., O.A.Babeliuk.– Kherson:Publishing House "Helvetica", 2019.– 236 ñ.
  Стародуб Ю.П. Інформаційні технології комп'ютерного моделювання екофізичних процесів:Навчальний посібник/ Ю.П.Стародуб, П.П.Урсуляк, А.П.Гаврись.– Львів:Растр-7, 2019.– 224 с.
   Ємельяненко С.О.
    Теорія горіння та вибуху. Пожежі та їх ліквідація:Навчальний посібник/ С.О.Ємельяненко, О.І.Лавренюк, Б.М.Михалічко.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 158 с.
   Климаш М.М.
    Телекомунікаційні системи передавання інформації:навчальний посібник/ М.М.Климаш, Р.С.Колодій.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2018.– 632 с.
    Федорчук Є. Н.
    Програмування систем штучного інтелекту. Експертні системи:навчальний посібник.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2012.– 168 с.
   Васильєв О.М.
    Програмування мовою Python:навчальний посібник.– Тернопіль:Навчальна книга-Богдан, 2019.– 504 с.:іл.
    Бурмистров С.П.
    Привет Photoshop! Моя первая книга по фотомонтажу/ С.П.Бурмистров, Ю.А.Иркова.– Санкт Петербург:Наука и Техника, 2019.– 256 с.:ил.
    Куленко М.Я.
    Основи графічного дизайну:підручник.– Київ:Кондор, 2018.– 492 с.
   Валецька Т.М.
    Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах:навчальний посібник,Ч.ІІ/ Т.М.Валецька, П.І.Бабій, І.АГригоришин;За ред. Валевської Т.М.– Київ:Дакор, КНТ, 2018.– 536 с.
   Валецька Т.М.
    Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах:навчальний посібник,Ч.І/ Т.М.Валецька, П.І.Бабій, І.АГригоришин;За ред. Валевської Т.М.– Київ:Дакор, КНТ, 2018.– 318 с.
    Гололобов В.Н.
    Raspberry Pi для любознательных.– Санкт Петербург:Наука и Техника, 2019.– 240 с.:ил.
    Гололобов В.Н.
    ARDUINO для любознательных или паровозик из Ромашково + виртуальный диск.– Санкт Петербург:Наука и Техника, 2018.– 368 с.:ил
   Утилізація, рекуперація та знешкодження відходів хімічної промисловості:Навчальний посібник/ М.А.Петрова, К.В.Степова, У.В.Хром'як, О.І.Мовчан.– Львів:ЛДУ БЖД, 2016.– 224 с.
   Борзов Ю.О.
    Комп'ютерна схемотехніка:Лабораторний практикум для студентів, що навчаються за спеціальностями галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання,I частина/ Ю.О.Борзов, О.О.Смотр.– Львів, 2019.– 67 с.
   Вікович І.А.
    Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби:Підручник.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2018.– 680 с.
    Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи:Посібник/За ред. Кравчука В.І., Демидова О.А.– Дослідницьке:УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2010.– 176 с.
   Волков В.П.
    Теорія руху автомобіля:підручник/ В.П.Волков, Г.Б.Вільський.– Суми:Університетська книга, 2019.– 320 с.
    Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах:Підручник/ В.А.Косенко, Н.Ф.Кущевська, О.Г.Добровольський, В.В.Малишев.– Київ:Університет "Україна", 2016.– 356 с.
   Солодкий С.Й.
    Проектування розв'язок на автомобільних дорогах:Навчальний посібник/ С.Й.Солодкий, Л.О.Карасьова, Д.О.Куліков.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2013.– 200 с.
     Теслик А.Г.
    Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом:Навчальний посібник для начальних закладів залізничного транспорту/ А.Г.Теслик, В.О.Морозов.– Харків, 2010.– 128 с.
  Практикум з дисципліни "Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання":Навчальний посібник/ В.О.Малащенко, В.М.Стрілець, О.Р.Стрілець, Я.М.Новіцький.– 2-ге вид.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 227 с.
    Ванін В.В.
    Оформлення конструкторської документації:Навчальний посібник/ В.В.Ванін, А.В.Бліок, Г.О.Гнітецька.– 5-те вид.– Київ:"Каравела", 2016.– 200 с.
   Прасолов Є.Я.
    Основи технічної творчості:Навчальний посібник/ Є.Я.Прасолов, С.А.Браженко, О.П.Новицький.– Суми:Університетська книга, 2019.– 128 с.
    Журахівський А.В.
    Основи технічної творчості та наукових досліджень:Навчальний посібник/ А.В.Журахівський, А.Я.Яцейко, Н.Б.Дьяченко.– Львів:Львівська політехніка, 2012.– 380 с.
   Оліскевич Мирослав
    Організація автомобільних перевезень: у 2-х ч.:Навчальний посібник,Ч.1:Вантажні перевезення.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2017.– 336 с.
     Логістичний інжиніринг:Навчальний посібник/ М.Ю.Григорак, В.Є.Марчук, О.Й.Косарєв.– Київ:НАУ, 2011.– 324 с.
  Мінні поля:Навчальний посібник/ Р.Л.Колос, Ю.О.Фтемов, О.О.Швець.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2016.– 310 с.
    Колос Р.Л.  
Інженерні загородження. Частиниа 1. Влаштування інженерних загорожень:Навчальний посібник/ Р.Л.Колос, Ю.О.Фтемов, А.М.Каршень;Швець О.О., Павлючик В.П., Бамбуляк М.П.,Данилов Д.Д., Кузьмичев А.В., Нещадін О.В. Баранов Ю.М.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2018.– 375с.
   Вибухова справа. Частина II. Основі види підривних робіт:Навчальний посібник/ О.О.Швець, Ю.О.Фтемов, Р.Л.Колос.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2018.– 397 с.
    Вибухова справа. Частина I. Основи ведення підривних робіт:Навчальний посібник/ О.О.Швець, Ю.О.Фтемов, Р.Л.Колос.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2016.– 352 с.
   Інженерна підготовка:Навчальний посібник/ Д.Д.Данилов, Ю.О.Фтемов, Р.Л.Колос.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2017.– 503 с.
     Тактика дій підрозділів інженерних військ:Навчальний посібник/ М.О.Івасюк, О.Й.Мацько, Ю.О.Фтемов.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2017.– 474 с.
   Інженерне забезпечення бою в сучасних операціях:Навчальний посібник/ О.В.Нещадін, Ю.О.МАцько, Ю.О.Фтемов.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2017.– 319 с.
    Панас Р.М.
    Основи моніторингу та прогнозування використання земель:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 224 с.
   Сафранова Т.А
    Еколого-економічні основи природокористування:Нвчальний посібник/ Т.АСафранова, О.Р.Губанова, Д.В.Лукашов.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 350 с.
     Екологія: Основи екології:Нвчальний посібник/ Б.І.Харченко, Н.Б.Харченко, О.Б.Харченко, В.І.Цимбалюк.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 352 с.
   Панас Р.М.
    Екологія грунтів:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 481 с.
     Талеб
    Антикрихкість. Про (не) вразливе у реальному житті/ Талеб, Насім Ніколас.– Київ:Наш формат, 2018.– 400 с.
   Канеман Деніел
    Мислення швидке й повільне.– 3-тє вид.– Київ:Наш формат, 2019.– 480 с.
    Елленберг Джордан
    Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення.– 2-ге вид.– Київ:Наш формат, 2018.– 408 с.
   Сухарев С.М.
    Техноекологія та охорона навколишнього середовища:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева.– 2-ге вид.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 256 с.
    Ломницька Я.Ф.
    Склад та хімічний контроль об'єктів довкілля:Навчальний посібник/ Я.Ф.Ломницька, В.О.Василечко, С.І.Чихрій.– 2-ге вид.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 589 с.
  Панас Р.М.
    Рекультивація земель:Навчальний посібник.– Вид. 2-ге., стереотипне.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 224 с.
  Білецька Г. А.
    Рекреаційне природокористування:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 149 с.
   Панас Р. М.
    Раціональне використання та охорона земель:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 352с.
    Кучерявий В.П.
    Озеленення населених місць:підручник/ В.П.Кучерявий, С.Кучерявий В.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 666 с.
   Кучерявий В.П.
    Ландшафтна архітектура:підручник.– Львів:Новий світ - 2000, 2017.– 521 с.
  Кучерявий В.П.
    Історія ландшафтної архітектури:підручник.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 702 с.
   Шувар І.А.
    Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоцентозів:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ-2000, 2018.– 496 с.
  Бегей С.В.
    Екологічне землеробство:підручник/ С.В.Бегей, І.А.Шувар.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 224 с.
   Міронова Н.Г.
    Екологічна стандартизація і сертифікація:Навчальний посібник/ Н.Г.Міронова, Г.А.Білецька.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 140 с.
   Вінклер І.А.
    Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних:навчальний посібник/ І.А.Вінклер, Я.Ю.Тевтуль.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 277 с.
  Панас Р. М.
    Грунтознавство:навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 372 с.
  Даренд
    Тяжкі поведінкові проблеми: Функціонально-комунікативний підхід/ Даренд, В.Марк.– Львів:Свічадо, 2018.– 192 с.
  Арнц А.
    Схема-терапія: модель роботи з частками/ А.Арнц, Г.Якоб;Наук. ред. та передм. О. Романчука.– Львів:Свічадо, 2014.– 264 с.
   Гамільтон Б.
    Початок в АА: Життя у тверезості.– Львів:Свічадо, 2005.– 224 с.
  EMDR терапія наслідків психотравми:Практичний посібник/За ред. Арне Гофманна.– 5-те, перер. і доповн.– Львів:Свічадо, 2017.– 259 с.
  Кирик Юрій
    Алкоголь: Як вирватися із зачаркованого кола.– Львів:Свічадо, 2015.– 128 с.
  Державне управління виховним процесом в закладах вищої освіти України:Монографія/Садковий В. П., Домбровська С. М., Шведун В. О., Вавренюк С. А.– Харків, 2019.– 352с.
  Культура управління:Монографія/Садковий В. П., Назаров О. О., Домбровська С. М.,Крутій О. М., Пономарьов О. С., Харченко А. О.– Харків, 2018.– 218с.
  Садковий В. П.
    Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту:теорія, практика, механізм:Монографія.– Миколаїв:Видавець Ємельянова Т. В., 2014.– 343с.
   Федорчак В. В.
    Державне управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій:Монографія.– Харків, 2018.– 305с.
  Книга памяті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій/Шевченко А. В., Родіна О. В., Лебедь І. І., Кобиляцька Г. С.; упоряд. Красовицький О. В.; худож.-оформлювач В. М. Карасик.– 2-ге вид., виправл. і доп.– Харків:Фоліо, 2017.– 367 [1] с.:іл.
  Дзюба Л.Ф.
    Надійність технічних систем і техногенний ризик:Навчальний посібник/Л.Ф.Дзюба, М.І Кусій, О.В.Меньшикова.– Львів:ЛДУ БЖД, 2018.– 144 с.
  Довгий С.А.
    Метод сингулярных уравнений интегральных уравнений и вычислительные технологии/ С.А.Довгий, И.К.Лифанов, Д.И.Черний.– Киев:"Юстон", 2016.– 380 с.:267 рис.– 157 наим.
  Кубрак Р.М.
    Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк:Монографія/ Р.М.Кубрак, В.В.Лень.– Дніпро:Видавець Біла К.О., 2018.– 272 с.
  Історія україни ХІХ-ХХІ ст.:Практикум/за заг. ред. Р. В. Лаврецького.– Львів:ЛДУ БЖД, 2014.– 558 с.
  Файзулін Я.
    Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії/ Я.Файзулін, Гінда Володимир.– Харків:Клуб Сімейного Дозвілля, 2015.– 351 с.:іл.
  Savostina J.
    # madeinukraine kaufe, koste, reise/L. Tarapakina, J-A. Ogorodnuk.– Kiew:MIP, 2018.– 252 s.:il.
  Savostina J.
    # madeinukraine acheter, gouter, voyager/L. Tarapakina, J-A. Ogorodnuk.– Kiew:MIP, 2018.– 252 s.:il.
  Курков А. Ю.
    Дневник Майдана/худож.-оформ. В. М. Карасик.– Харьков:Фолио, 2018.– 2354с.:ил.
  Курков А. Ю.
    Щоденник Майдану/пер. з рос.В. С. Бойко, худож.-оформ. В. М. Карасик.– Харків:Фоліо, 2018.– 235 с.:іл.
      Безансон Ален
    Свята Русь/пер. із франц. Т. Марусика.– 2-ге вид. зі змінами.– Київ:"Кліо", 2018.– 112с
  Водотика Т.
    Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари.– Київ:"Кліо", 2018.– 240с.:іл.
  Батий Я.
    Андрей Шептицкий/пер. з укр. яз. М. П.Згурской, худож.-оформ. О. А. Гугалова.– Харьков:Фолио, 2018.– 119 с.+ил.
  Батій Яна
    Андрей Шептицький/худож.-оформ. О. А. Гугалова.– Харків:Фоліо, 2018.– 120 с.+іл.
   Духопельников В. М.
    Ярослав Мудрий/худож.-оформ. О. А. Гугалова, пер. з рос. О. Ю. Коноз.– Харків:Фоліо, 2018.– 121 с.+іл.
  Духопельников В. М.
    Ярослав Мудрый/худож.-оформ. О. А. Гугалова.– Харьков:Фолио, 2018.– 121 с.+ил.
  Музыка Максим
    Саур-Могила:военные дневники/ Музыка Максим, Пальваль Андрей, Потехин Петр;худож.-оформл. Н. Величко.– Харьков:Фолио, 2018.– 320с.+фото.
   МН17 Военное преступление РФ.– МИП Украины, 2018.– 20с.:іл
  МН17 Воєнний злочин РФ.– МИП Украины, 2018.– 20с.:іл.
  Шила Анна
    Жінка війни/худож.-оформл. В. Карасик.– 2-ге вид.,перероблене.– Харків:Фоліо, 2018.– 316 с.
     
     

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету