Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ організації та забезпечення навчально-методичної роботи


     Відділ організації та забезпечення навчально-методичної роботи (далі - відділ) - є структурними підрозділом навчально-методичного центру, через який здійснюється організація та планування навчально-методичної роботи, керівництво і контроль за навчально-методичною роботою.
     Відділ функціонує відповідно до Статуту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності і в своїй практичній роботі керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наказами ректора.


 
 
 

Начальник відділу

СИЧЕВСЬКИЙ Микола  Ігорович
підполковник служби цивільного захисту
 тел. +38(032)233-14-77


Основні завдання відділу:
 • планування та організація навчально-методичної роботи в університеті на рівні, що забезпечує формування кваліфікованих компетентних фахівців;
 • координація роботи навчально-наукових інститутів, кафедр та інших підрозділів із забезпечення навчально-методичної роботи;
 • організація розробки складових методичного забезпечення освітнього процесу, вивчення стану методичного забезпечення освітнього процесу;
 • розробка проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань організації освітнього процесу;
 • організація роботи з формування рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників університету та аналіз цього оцінювання;
 • контроль за відповідністю навчально-методичних засобів, що використовуються в університеті, існуючим нормативним вимогам;
 • аналіз потреби підрозділів університету в засобах навчально-методичного забезпечення, необхідних для якісного впровадження освітнього процесу;
 • узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчально-методичної роботи інститутів і кафедр;
 • участь у складанні освітніх програм та навчальних планів за відповідними спеціальностями;
 • участь в плануванні освітнього процесу: розробці графіку освітнього процесу, формуванні груп і потоків тощо;
 • участь у розробці графіків проведення атестації;
 • забезпечення підрозділів навчально-методичною документацією;
 • моніторинг якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету