Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ редакційної та науково-видавничої діяльності

 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ редакційної та науково-видавничої діяльності
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
 
1. Загальні положення
 
1.1. Відділ редакційної та науково-видавничої діяльності у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі – Університету) визначає особливості організації та проведення організаційно-творчої та виробничо-господарської діяльності, підсумком якої є виготовлення видавничої продукції та її розповсюдження.
1.2. Відділ редакційної та науково-видавничої діяльності є структурним підрозділом Університету.
1.3. Документи, які регламентують діяльність: Конституція та закони України, укази Президента України, нормативні документи Уряду, накази ДСНС України, МОН України в межах компетенції.
1.4. Згідно зі штатним розписом Університету, до складу відділу редакційної та науково-видавничої діяльності входять:
             -  начальник відділу редакційної та науково-видавничої діяльності;
             -  старший науковий співробітник відділу редакційної та науково-видавничої діяльності;
             -  науковий співробітник відділу редакційної та науково-видавничої діяльності;
             -  провідний фахівець відділу редакційної та науково-видавничої діяльності;
             -  фахівець відділу редакційної та науково-видавничої діяльності.
 
2. Основні завдання
 
2.1. Здійснювати контроль за підготовкою наукової, навчальної та методичної літератури в Університеті.
2.2. Забезпечувати своєчасне подання звітних документів до ДСНС України за своїм напрямком діяльності.
2.3. Забезпечувати навчальний процес та наукові дослідження вчених Університету науковою, навчальною та методичною літературою.
2.4. Забезпечувати структурні підрозділи Університету бланковою продукцією.
2.5. Дотримуватися виконання вимог статутів, наказів, розпорядку дня, заходів охорони праці та протипожежного стану.
 
3. Функції
 
3.1. Організаційне та методичне забезпечення управління процесом функціонування відділу редакційної та науково-видавничої діяльності, здійснення координації діяльності структурних підрозділів університету за напрямом роботи відділу редакційної та науково-видавничої діяльності.
3.2. Здійснення контролю за літературною редактурою, версткою та до друкарською підготовкою навчально-методичних посібників, курсів лекцій, матеріалів наукових конференцій і семінарів, статей до Збірника та інших матеріалів, які надходять до відділу.
3.3. Здійснення контролю за дотриманням авторами технічних вимог до рукописів статей, що подаються до друку у наукових виданнях Університету та забезпечення їх рецензуванням.
3.4. Здійснення контролю за проведенням засідань редакційно-експертної ради з обговорення навчальних видань співробітників Університету та інших матеріалів, які публікуються в навчальному закладі.
3.5. Організація роботи з підготовки та проведення наукових конференцій (семінарів), симпозіумів, Днів науки які проводяться в Університеті за напрямом роботи відділу редакційної та науково-видавничої діяльності.
3.6. Організація роботи з підготовки та проведення роботи курсантських та студентських конференцій та конкурсів науково-дослідних робіт, які проводяться в Університеті за напрямом роботи відділу редакційної та науково-видавничої діяльності..
3.7. Ведення обліку результатів редакційно-видавничої роботи в Університеті.
3.8. Підготовка і складання звітних документів.

Начальник відділу 
підполковник служби цивільного захисту
Фльорко Микола Ярославович


Старший науковий співробітник відділу 
Сорочич Марія Пилипівна


Провідний фахівець відділу
Падик Галина Мар'янівна
Фахівець відділу
Климус Маріанна Володимирівна


 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету