Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ роботи з персоналом

Відділ роботи з персоналом
Відділ роботи з персоналом є самостійним структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  (далі – ЛДУБЖД).
Відділ підпорядкований Ректору університету, з питань роботи з кадрами ЛДУБЖД – проректору університету по роботі з персоналом.
Відповідно до Положення про Відділ роботи з персоналом, основними завданнями Відділу є:
забезпечення здійснення Ректором своїх повноважень з керівництва діяльністю ЛДУБЖД;
здійснення загальної організації виконання комплексної кадрової політики та координація діяльності всіх структурних підрозділів;
підготовка пропозицій з оптимізації організаційної структури навчального закладу;
задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
дотримання вимог трудового законодавства;
забезпечення документального оформлення вступу на службу цивільного захисту, її проходження, припинення та трудових відносин;
добір персоналу (кадрів) ЛДУБЖД;
Відділ роботи з персоналом у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Департаментом персоналу ДСНС України, інститутами, іншими відділами, секторами Університету,  підрозділами по роботі з персоналом ГУ(У) ДСНС України в областях, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації та погодження документів, необхідних для забезпечення належного виконання завдань і здійснення запланованих заходів.
 


Начальник відділу роботи з персоналом

ТИНДИК Олег Стефанович

підполковник служби ц.з. 

Заступник начальника відділу роботи з персоналом

ШАХ Людмила Володимирівна 

підполковник служби ц.з.Провідний фахівець відділу роботи з персоналом

ЧОРНИШ Юрій Іванович
майор служби ц.з.

Провідний фахівець відділу роботи з персоналом

ГРИБ Роман Романович 

підполковник служби ц.з.


 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubgd.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету