Українська Англійська

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету

Ласкаво просимо на сайт відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету!

Наш сайт є інформаційно-довідковим і призначений для ознайомлення всіх зацікавлених осіб, в першу чергу випускників і студентів нашого навчального закладу, з відомостями про наявність вакансій на підприємствах м. Львова та регіонів України з метою подальшого вибору першого робочого місця за отриманим напрямом підготовки.

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету був створений у грудні 2010 року з числа працівників інститутів та структурних підрозділів .У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, відповідно до своєї специфіки діяльності, Статутом Університету, рішеннями Вченої ради, нормативними актами, наказами та розпорядженнями керівництва Університету. Основною метою діяльності відділу є створення сприятливих умов для подальшого розвитку взаємного співробітництва між Університетом, випускниками та студентами, вирішення проблем працевлаштування випускників та студентів, проходження переддипломної, навчальної практики та стажування у базових гарнізонах та у провідних установах м. Львова та регіонів України. Працівники відділу налагоджують, встановлюють та підтримують контакти з потенційними роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів і випускників Університету. У відділі проводять активну роботу по залученню випускників до продовження навчання в ад’юнктурі Університету та до участі в загально університетських заходах, проведеннях семінарів, конференцій, круглих столів, лекцій з метою підвищення загальноосвітнього рівня. Відділ покликаний дати відповідь на існуючу проблему працевлаштування випускників Університету, молодих кваліфікованих фахівців, здатних плідно працювати в сучасних умовах, задовольняти потреби новостворених структур у державному, громадському та приватному секторі.

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету