Українська Англійська

ЛДУБЖД

Юридичний сектор

   Юридичний сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, “Загальним положенням про юридичну службу ДСНС, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1040, Статутом Університету, а також іншими нормативно-правовими актами.
  Основним завданням юридичного сектора є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування нормативно-правових актів, документів, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Університету, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Університету у судах.
  Юридичний сектор виконує функції:
- перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректора, та візує їх за наявності і погодження цих проектів відповідними підрозділами;
- готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів Університету, що фактично втратили чинність та не відповідають умовам діяльності Університету;
- здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає ректору про вживання заходів до їх зміни чи скасування;
- бере участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами, організаціями, дає правову оцінку їх проектам;
- організує претензійну та веде позовну роботу, представляє у встановленому законом порядку інтереси Університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, а також дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені Університету чи Університетом у зв'язку із порушенням майнових прав і законних інтересів;
- аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів ( контрактів ), та вносить ректору Університету пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;
- сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань соціально-економічного та трудового характеру, бере участь у підготовці і укладанні колективного договору;
- разом з відповідними структурними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни;
- організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників Університету, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань.


Завідувач юридичного сектора
Сеник Петро Романович
лейтенант служби цивільного захисту


Юрисконсульт
Неборачок Ольга Іванівна 

 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02