Українська Англійська

Рада К та СС інституту


    Постійний рух вперед та вдосконалення притаманні усім, хто працює та навчається у нашому Інституті. Саме тому, Рада курсантського та студентського самоврядування, постійно здійснює заходи для стимулювання курсантів до морального самовдосконалення, прагнення до позитивного морального ідеалу.
Головою Ради курсантського та студентського самоврядування Інституту є курсант 2-го курсу Кислашко В.М.
 

Склад Ради курсантського та студентського самоврядування ІПтаТБ

 

Прізвище, ім’я
та по батькові
Посада та напрям діяльності
Кислашко В.М. Голова РКтаСС інституту ПтаТБ
Чоп В.О. Заступник голови РКтаСС інституту ПтаТБ 
   
І курс
Монастирський Р.Р. Голова РКтаСС І-го курсу інституту ПтаТБ
   
ІІ курс
Соценко С.В. Голова РКтаСС ІІ-го курсу інституту ПтаТБ
   
III курс
Романюк Ю.В. Голова РКтаСС ІІІ-го курсу інституту ПтаТБ
   
IV курс
Демчук К.О. Голова РКтаСС ІV-го курсу інституту ПтаТБ
   
 

 


                                                                                        
     Головною метою Ради курсантського та студентського самоврядування, як важливого елемента удосконалення навчально-виховної роботи є інтенсифікація процесів зростання соціальної активності у курсантському, студентському та слухацькому середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості курсантів, студентів та слухачів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника, зразкового офіцера. З метою забезпечення активної участі курсантів та студентів у процесах вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення належної якості навчання, виховання духовності і культури, зростання соціальної активності, підвищення відповідальності за доручену справу, реалізації творчих здібностей молоді, органи курсантського та студентського самоврядування реалізують наступні основні завдання: 
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунок;
 • сприяють формуванню у курсантів та студентів університету патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, та власної гідності;
 • забезпечує захист прав та інтересів курсантів та студентів, сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів, студентів;
 • сприяють створенню необхідних умов для проживання та відпочинку курсантів, студентів;
 • організовують співробітництво з курсантами, студентами інших навчальних закладів та молодіжними неполітичними організаціями;
 • сприяють участі курсантів та студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечують, разом з відповідними службами університету, інформаційну, правову, психологічну допомогу курсантам, студентам;
 • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню курсантами та студентами порушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
 • здійснюють інформаційну та видавничу діяльності;
 • співпрацюють та координують роботу з викладачами, кураторами навчальних груп;
 • можуть виступати засновником благодійних фондів.
 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;
      За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:
 • відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання ;
 • переведення студента, курсанта, аспіранта, який навчається у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу з персоналом;
 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
 • затвердження рішень з питань гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.  
     Рада курсантського та студентського самоврядування ЛДУ БЖД є членом Студентської Ради Львова та Української асоціації студентського самоврядування.
 
Посилання на план роботи РКтаСС Інституту

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету