Українська Англійська

ЛДУБЖД

Рада курсантського та студентського самоврядування ННІПтаТБ


    Постійний рух вперед та вдосконалення притаманні усім, хто працює та навчається у нашому навчально-науковому інституті. Саме тому, Рада курсантського та студентського самоврядування, постійно здійснює заходи для стимулювання курсантів до морального самовдосконалення, прагнення до позитивного морального ідеалу.
Головою Ради курсантського та студентського самоврядування Інституту є курсантка 4-го курсу Гончар А.В.
 

Склад Ради курсантського та студентського самоврядування ННІПтаТБ

 

Прізвище, ім’я

та по батькові

Посада та напрям діяльності
Гончар А.В. Голова РКтаСС ННІтаТБ
   
І курс
Гапало С.І. Голова РКтаСС І-го курсу ННІтаТБ
   
ІІ курс
Прохира А-М.Ю. Голова РКтаСС ІІ-го курсу ННІтаТБ
   
III курс
Олійник В.О. Голова РКтаСС ІІІ-го курсу ННІтаТБ
   
IV курс
Гончар А.В. Голова РКтаСС ІV-го курсу ННІтаТБ
   
 

                       

  
Головною метою Ради курсантського та студентського самоврядування, як важливого елемента удосконалення навчально-виховної роботи є інтенсифікація процесів зростання соціальної активності у курсантському та студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку їхньої особистості, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника, зразкового офіцера. З метою забезпечення активної участі курсантів та студентів у процесах вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення належної якості навчання, виховання духовності і культури, зростання соціальної активності, підвищення відповідальності за доручену справу, реалізації творчих здібностей молоді, органи курсантського та студентського самоврядування реалізують наступні основні завдання: 
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунок;
 • сприяють формуванню у курсантів та студентів університету патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, та власної гідності;
 • забезпечує захист прав та інтересів курсантів та студентів, сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів, студентів;
 • сприяють створенню необхідних умов для проживання та відпочинку курсантів, студентів;
 • організовують співробітництво з курсантами, студентами інших навчальних закладів та молодіжними неполітичними організаціями;
 • сприяють участі курсантів та студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечують, разом з відповідними службами університету, інформаційну, правову, психологічну допомогу курсантам, студентам;
 • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню курсантами та студентами порушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
 • здійснюють інформаційну та видавничу діяльності;
 • співпрацюють та координують роботу з викладачами, кураторами навчальних груп;
 • можуть виступати засновником благодійних фондів.
 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;
      За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:
 • відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання ;
 • переведення студента, курсанта, аспіранта, який навчається у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу з персоналом;
 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
 • затвердження рішень з питань гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.  

     Рада курсантського та студентського самоврядування ЛДУ БЖД є членом Студентської Ради Львова та Української асоціації студентського самоврядування.
 
Посилання на план роботи РКтаСС Інституту

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету