Українська Англійська

Сектор психологічного забезпечення

 

Найвищою та найкращою школою
для кожного з нас — є наше життя

 

Сектор психологічного забезпечення (Сектор) – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує соціальний і психологічний супровід навчально-виховного процесу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Основною метою діяльності психологів Сектору є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу.
Забезпечуючи психологічну складову Університету у курсантському та студентському середовищі, працівники сектору психологічного забезпечення у своїй роботі формують умови, які сприяють розвитку індивідуальності кожного курсанта та студента, збереженню його здоров’я, формуванню у нього готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.
Важливим компонентом у діяльності психологів Сектору є соціально-педагогічний патронаж, що спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям, з метою подолання ними життєвих труднощів, інтеграцію в курсантське середовище та підвищення їхнього соціального статусу.
Працівники Сектору забезпечують своєчасне й систематичне вивчення мотивів курсантської і студентської поведінки та діяльності з урахуванням їхніх вікових, інтелектуальних, фізичних та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.
Основним завданням психологічної служби Університету, являється створення психолого-педагогічних умов, які забезпечують духовний розвиток кожної особистості що є складовою навчально-виховного процесу, її душевного комфорту, що лежить в основі психологічного здоров’я та гармонійного функціонування в умовах ефективної та продуктивної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
 

Працівники сектору


Начальник Сектору
капітан служби цив. захисту

Ігор Коваль


Психолог
лейтенант служби цив. захисту

Ілона Шевченко


 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету