Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ організації науково-дослідної діяльності

Вертикальные вкладки

Загальна інформація

Загальна інформація: 


   Відділ організації науково-дослідної діяльності як структурний підрозділ університету створений на основі наказу ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з метою забезпечення координації науково-дослідної роботи.
    Згідно зі штатним розписом університету, до складу відділу входять:
  • начальник відділу - к.т.н. Ємельяненко Сергій Олександрович;
  • головний науковий співробітник - к.т.н., доцент Рудик Юрій Іванович;
  • старший науковий співробітник - к.т.н., с.н.с Кирилів Ярослав Богданович;
  • науковий співробітник - к.х.н. Сиса Леонід Володимирович;
  • науковий співробітник - к.філол.н., доцент Дробіт Ірина Михайлівна;
  • завідувач науково-дослідної лабораторії - Петровський Віталій Львович;
    Відділ забезпечує координацію та аналіз науково-дослідної роботи кафедр та інших підрозділів Навчально-наукових інститутів. Науково-дослідну роботу здійснюють кафедри університету, які залучають до цієї діяльності професорсько-викладацький склад, докторантів, адюнктів, а також курсантів, студентів та слухачів.

    

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету