Українська Англійська

1.3. Сектор ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ
 
1.Організація та проведення роботи з ліцензування та акредитації в Університеті.
1.1.Узагальнення пропозицій та обґрунтування рішень щодо перспективних напрямків освітньої діяльності Університету з питань відкриття або скасування спеціальностей.
1.2.Навчально-методичне, організаційне та інформаційне забезпечення роботи інститутів та кафедр з питань ліцензування та акредитації.
Організація вивчення нормативно-правових актів з питань навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації науково-педагогічними працівниками Університету.
1.3.Консультативна допомогу та координація діяльності інститутів та кафедр з питань ліцензування та акредитації, проведення попереднього розгляду та коригування ліцензійних та акредитаційних матеріалів.
1.4.Організація проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз в Університеті експертами МОН.
1.5.Супроводження ліцензійних та акредитаційних справ в МОН та АК України.
2.Організація та проведення роботи з моніторингу якості освіти в Університеті.
2.1.Контроль за дотриманням навчальними підрозділами умов провадження освітньої діяльності.
2.2.Проведення комплексного аналізу змісту фахової освіти відповідно до ліцензії Університету.
2.3.Перевірка стану підготовки інститутів та кафедр до початку занять, екзаменаційних сесій та до роботи державних екзаменаційних комісій.
2.4.Вивчення та узагальнення, передового досвіду в галузі вищої освіти з метою підвищення ефективності використання навчального та позанавчального часу, педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, рівня навчально-методичного забезпечення змісту освіти;
2.5.Вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр та інститутів Університету.
2.6.Вивчення та надання пропозицій щодо вдосконалення організаційних форм контролю самостійної роботи курсантів і студентів.
2.7.Участь у підготовці інформаційно-довідкової літератури, довідників, каталогів тощо, співпраця з засобами масової інформації.
2.8.Інформування науково-педагогічного складу та курсантів (студентів) про зміни в умовах і вимогах до навчально-виховного процесу.
2.9.Участь у засіданнях методичної ради Університету.
3.Участь в організації та проведенні вступної кампанії в Університеті, підготовці наказів та звітів по результатах вступу на навчання.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету