Українська Англійська

Відділ економіки і фінансів

Кошторис на 2016 рік та зміни до нього

Назва документа   Файли
1. Кошторис на 2016 рік   переглянути
2. Зміни до кошторису на 2016 рік   переглянути
3.     переглянути
4.     переглянути
5.     переглянути
6.     переглянути
7.     переглянути
8     переглянути
9.     переглянути
10.     переглянути
Звіти про використання та нодходження коштів
Назва документа   Файли
1. Форма 2_кд за І квартал   переглянути
2. Форма 4-1 за І квартал   переглянути
3. Форма 4-2 за І квартал   переглянути
4. Форма 7-д загальний фонд за І квартал   переглянути
5. Форма 7-д спеціальний фонд за І квартал   переглянути
6.     переглянути
7.     переглянути
8     переглянути
9.     переглянути
10.     переглянути


Інформація для персоналу


Накопичувальна пенсійна система
як інструмент соціального захисту громадян

 
Пенсійне забезпечення – важлива складова системи соціального захисту населення як нинішніх пенсіонерів, так і працюючих громадян, які повинні в процесі трудової діяльності заробити гідну пенсію. Соціальна значущість ефективного функціонування пенсійної системи настільки велика, що реформування її не може бути предметом розгляду лише вузьких спеціалістів. Розвиток та реформування системи пенсійного забезпечення мають критичне значення для соціального розвитку держави, забезпечення соціальної стабільності в суспільстві. Водночас реформування пенсійної системи є складним процесом, насиченим соціальними ризиками. Функціонування вітчизняної солідарної пенсійної системи в умовах трансформаційних процесів негативно позначилося на соціальній справедливості пенсіонерів, зокрема має місце велика розбіжність у розмірі пенсій – від занадто великих для окремих категорій громадян до загальної зрівнялівки (майже на рівні мінімальної) для всіх інших пенсіонерів.
Можна сказати, що пенсії для більшості громадян практично перетворилися на виплати із соціального забезпечення. Криза вітчизняної солідарної системи пенсійного забезпечення зумовлює прискорення запровадження обов’язкової накопичувальної складової пенсійної реформи. В Україні реформування пенсійної системи передбачає перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення, де перший рівень –реформована солідарна система; другий рівень – обов’язкова накопичувальна система і третій рівень – добровільна накопичувальна система (або система недержавного пенсійного забезпечення).
Солідарна пенсійна система самостійно вже не може адекватно протистояти соціально - економічним та демографічним викликам, найвищий рівень соціального захисту пенсіонерів забезпечують ті країни, де функціонують кілька рівнів (складових) пенсійного забезпечення. Економісти вважають, що поєднання солідарних пенсійних систем першого рівня та накопичувальних пенсійних систем другого та третього рівнів може значно підвищити захист громадян від різкого зменшення розміру їхніх пенсій у майбутньому. Адже накопичувальні пенсійні системи, на відміну від солідарних, мають елемент інвестування первинних пенсійних внесків. Відповідно, накопичувальна складова системи пенсійного забезпечення створена насамперед як інструмент соціального захисту громадян в частині примноження пенсійних заощаджень.
Основною метою запровадження другого рівня пенсійної системи (накопичувального) є підвищення розміру пенсій за рахунок доходу, одержаного від інвестування пенсійних внесків громадян у цінні папери, купівля - продаж яких здійснюватиметься на фондовому ринку.
Обов’язкова накопичувальна складова пенсійної системи дасть змогу:
- посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи, а отже, посилити зацікавленість громадян та їхніх роботодавців у сплаті пенсійних внесків;
- зменшити "податковий тиск" на фонд оплати праці роботодавців за рахунок перерахування частини обов'язкових пенсійних внесків до Накопичувального фонду, що здійснюватиметься із заробітку працівника;
- успадковувати кошти, обліковані на персональному пенсійному накопичувальному рахунку, спадкоємцями застрахованої особи, а також сприятиме поступовому виходу з тіньової економіки громадян з високими доходами завдяки встановленню права власності та спадкоємства на кошти, внесені в Накопичувальний фонд;
- створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання національної економіки, що сприятиме розвитку національного фондового ринку завдяки інвестуванню коштів накопичувального фонду в економіку країни;
- розподілити ризики виплати низьких розмірів пенсій між першим та другим рівнями пенсійної системи, таким чином застрахувавши майбутніх пенсіонерів від негативних демографічних тенденцій та коливань в економічному розвитку держави;
- підвищити ефективність управління системою пенсійного забезпечення за рахунок передачі недержавним компаніям функції управління пенсійними активами;
- залучити населення до активної участі у функціонуванні фондового ринку, підвищити рівень відповідних знань та особистої відповідальності громадян за забезпечення власного добробуту та підвищення соціального захисту.
Відповідно до схваленого Кабінетом Міністрів України законопроекту „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”, внесеного на розгляд Верховної Ради України та зареєстрованого 30.04.2015 за № 2767 передбачається запровадити другий рівень системи пенсійного забезпечення з 1 січня 2017 року.
Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування будуть особи, яким на вказану дату виповниться не більше 35 років. Поряд з цим,  застрахованим особам, яким станом на 1 січня 2017 р. виповниться не більше 55 років, надається право добровільно прийняти рішення  щодо участі у накопичувальній системі пенсійного страхування.
Розмір внеску у перший рік становитиме 2 відсотка та щороку збільшуватиметься на один відсоток, до досягнення 7 відсотків у 2022 році.
По мірі збільшення розміру внеску для застрахованої особи, починаючи з 2018 року, відповідно зменшуватиметься розмір єдиного внеску для роботодавця, тобто відбудеться частковий перерозподіл сплати розміру єдиного внеску від роботодавця до працівника (по 1 відсотку щорічно), і вже у 2022 році ставка єдиного внеску для роботодавця буде зменшена на 5 відсотків.
Держава гарантуватиме контроль і безпеку збереження коштів. Адже вона та Пенсійний фонд створюватимуть накопичувальний фонд та забезпечуватимуть роботу ради цього фонду, склад якої Кабмін формуватиме прозоро і відкрито. Пенсійний фонд України адмініструватиме накопичувальну пенсійну систему та за конкурсом залучатиме до нього компанії з управління активами. Роботу компаній жорстко контролюватимуть рада фонду та державні інституції. Отже, держава не дозволить зловживати цими коштами, або використовувати їх у сумнівних фінансових операціях.
Законопроектом пропонується звільнити солідарну систему від невластивих для неї виплат шляхом фінансування  з Державного бюджету України :
доплат до мінімального розміру пенсій (різниця між розміром пенсії виходячи із тривалості страхового стажу і заробітку та мінімальним розміром пенсійної виплати) ;
пільгових пенсій та за вислугу років;
втрат за працюючих інвалідів та підприємств УТОГ, УТОС;
поліпшення матеріального становища інвалідів війни, учасників бойових дій.
Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування  (накопичувальної професійної пенсійної програми) дозволить формувати заощадження, якими особа зможе скористатися до досягнення загального пенсійного віку у разі:
наявності необхідної тривалості спеціального та страхового стажу роботи і досягнення певного віку;
наявності необхідної вислуги років.
Також особа зможе скористатися власними накопиченнями після досягнення пенсійного віку, незалежно від умов виплати пенсії із солідарної системи.
Запровадження трьохрівневої системи пенсійного страхування дасть суспільству сигнал, що кожна людина має піклуватись про старість, і отримати перспективу на достойну пенсію.
 

Веб-портал Пенсійного фонду - зручна форма індивідуальних послуг

 
Веб-портал portal.pfu.gov.ua надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду.

Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування Пенсійним фондом через Інтернет є той факт, що Веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.

У відкритому доступі (без реєстрації) на порталі надається багато корисної інформації з питань пенсійного страхування, бланки документів, інструкції щодо їх заповнення тощо.

Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації:

- отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян)
- отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів)
- формування запитів на попередню підготовку документів
можливість подачі скарг
- запис на прийом до фахівців Фонду
- отримання інформації про стан розрахунків платників з ПФУ (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Для зручності громадян процедура реєстрації на Веб-порталі максимально спрощена:

1.    Звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України для оформлення заяви (у разі необхідності, фахівці фонду допоможуть Вам у її заповненні )
Оформити заяву Ви можете удома , зайшовши на сайт : http://portal.pfu.gov.ua в розділ «Нормативні документи» і обравши необхідну форму заяви:
·         Для громадянина;
·         Для юридичної особи (страхувальника).
Внесені у заяву відомості перевіряються, вносяться до інформаційної системи Пенсійного фонду.
Після чого друкується розписка про одержання заяви особою або страхувальником, а також (важливо !!!) «реєстраційний код».
Цей код необхідний Вам для реєстрації на Веб-порталі, отже, зберігайте його в таємниці до моменту закінчення реєстрації!
 
2.    Завершити реєстрацію необхідно зайшовши на Веб-портал Пенсійного фонду в мережі Інтернет (http://portal.pfu.gov.ua) обравши пункт меню «Реєстрація на порталі».
Заповніть реєстраційну форму. Звертаємо увагу, що логін та пароль бажано вибирати такими, що не містять Ваших справжніх імен та прізвищ. Виконання такої рекомендації підвищить рівень захисту Ваших персональних даних.
На введену Вами електронну адресу прийде лист, необхідний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження Ви отримаєте повідомлення Веб-порталу про успішне закінчення реєстрації, після чого на Веб-порталі автоматично формується нова персональна сторінка користувача порталу. З неї і здійснюється доступ до персоніфікованих електронних послуг Пенсійного Фонду.
Надалі доступ до електронних послуг, які передбачають персоналізований доступ (одержання виписок, надсилання запитів, запис на прийом тощо), здійснюється після авторизації на Веб-порталі «Вхід».
Реєстрація на Веб-порталі здійснюється тільки один раз!
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету