Українська Англійська

1

Про журнал

Назва українською: Пожежна безпека
Название на русском: Пожарная безопасность
Title to English: Fire Safety
Рік заснування: 2002
Проблематика: Висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних прикладних наукових досліджень в сфері пожежної безпеки, впливу небезпечних факторів пожеж на життєдіяльність та здоров'я людей, національне багатство та навколишнє природне середовище.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20916-10716 ПР від 14.07.2014 р.
Внесено до переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України від 06.11. 2014 року № 1279
Внесено до бібліографічної бази даних: Ulrich's periodicals directory
ISSN for the print edition: 2078-6662
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, польська, англійська
Засновник: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Головний редактор: Козяр Михайло Миколайович, доктор педагогічних наук
Заступник головного редактора: Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук
Науковий редактор: Семерак Михайло Михайлович, доктор технічних наук
Заступник наукового редактора: Ковалишин Василь Васильови, доктор технічних наук
Заступник наукового редактора: Кузик Андрій Данилович, доктор сільсько-господарських наук
Члени редколегії: Д-р техн. наук Єжи Волянін (Республіка Польща), д-р техн. наук Гащук П.М., д-р техн. наук Гудим В.І., д-р техн. наук Гуліда Е.М., д-р техн. наук Гивлюд М.М., д-р техн. наук Демчина Б.Г., д-р техн. наук Костенко В.К., д-р техн. наук Круковський П.Г., д-р хім. наук Михалічко Б.М., д-р техн. наук Пашковський П.С., д-р техн. наук Рак Ю.П., д-р техн. наук Сидорчук О.В., д-р фіз.-мат. наук Тацій Р.М., канд. техн. наук Антонов А.В., канд. техн. наук Баланюк В.М., канд. техн. наук Гуцуляк Ю.В., канд. пед. наук Коваль М.С., канд. техн. наук Лозинський Р.Я.
Літературний редактор: Падик Г. М.
Редактор англійської мови: Мирончук О.П.
Технічний редактор: Сорочич М.П.
Комп'ютерна верстка: Хлевной О.В.
Відповідальний за друк: Фльорко М.Я.
Друк на різографі: Хлевной О.В.
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету