Українська Англійська

ЛДУБЖД

Разові спеціалізовані Вчені ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 
№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий
керівник
Інформація
1. Войтович Тетяна Мирославівна ДФ 35.874.001
Вдосконалення технології "підшарового" пожежогасіння в резервуарах з нафтопродуктами
 
д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

Аудіо

Наказ

2. Гусар
Богдан Миколайович
ДФ 35.874.002 Вдосконалення технології гасіння пожеж класу D та A, B д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

аудіо

Наказ

3. Драч Костянтин Леонідович ДФ 35.874.003 Динаміка пожеж у трав'яних екосистемах д.с.-г.н., професор
Кузик Андрій Данилович
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація
Висновок
Відгук 1

Відгук 2

Відео

аудіо

Наказ

4. Кравченко
Антон
Вікторович
ДФ 35.874.004 Підшарове гасіння спиртів 
вогнегасним аерозолем
д.т.н., доцент
Баланюк
Володимир
Мірчович

 
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація


Висновок


Відгук 1

Відгук 2

Відео 1

Відео 2

Аудіо

Наказ

5. Шарий Володимир Володимирович ДФ
35.874.005
Підвищення ефективності систем забезпечення пожежної безпеки складських приміщень к.т.н., доцент, Паснак Іван Васильович Детальніше...
6. Волощишин Андрій Ігорович ДФ 35.874.006 Екологічний стан природно-технічних геосистем ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну д.т.н., професор,
Попович Василь Васильвич
Детальніше...
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02