Українська Англійська

Разові спеціалізовані Вчені ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 
№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий
керівник
Інформація
1. Войтович Тетяна Мирославівна ДФ 35.874.001
Вдосконалення технології "підшарового" пожежогасіння в резервуарах з нафтопродуктами
 
д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

Аудіо

Наказ

2. Гусар
Богдан Миколайович
ДФ 35.874.002 Вдосконалення технології гасіння пожеж класу D та A, B д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

аудіо

Наказ

3. Драч Костянтин Леонідович ДФ 35.874.003 Динаміка пожеж у трав'яних екосистемах д.с.-г.н., професор
Кузик Андрій Данилович
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація
Висновок
Відгук 1

Відгук 2

Відео

аудіо

Наказ

4. Кравченко
Антон
Вікторович
ДФ 35.874.004 Підшарове гасіння спиртів 
вогнегасним аерозолем
д.т.н., доцент
Баланюк
Володимир
Мірчович

 
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація


Висновок


Відгук 1

Відгук 2

Відео 1

Відео 2

Аудіо

Наказ

5. Шарий Володимир Володимирович ДФ
35.874.005
Підвищення ефективності систем забезпечення пожежної безпеки складських приміщень к.т.н., доцент, Паснак Іван Васильович Детальніше...
6. Волощишин Андрій Ігорович ДФ 35.874.006 Екологічний стан природно-технічних геосистем ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну д.т.н., професор,
Попович Василь Васильвич
Детальніше...
7. Коваль
Назарій Ярославович
ДФ 35.874.007 Моделі та інформаційна технологія планування гібридних проектів заготівлі продовольчої сировини під час надзвичайних ситуацій д.т.н., професор,
Тригуба Анатолій Миколайович

 
Детальніше...
8. Козак
Ярослав Ярославович
ДФ 35.874.008 Обґрунтування імпульсного методу визначення часових параметрів пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом д.т.н., професор, 
Васильєва Олена Едуардівна
Детальніше...
9. Ковальчук
Олег
Ігорович
ДФ
35.874.009
Моделі та методи формування проєктних команд в безпеко-орієнтованих системах д.т.н., професор,
Зачко Олег Богданович
Детальніше...
10. Кондисюк
Ігор Васильович
ДФ 35.874.010 Ціннісно-ризикове формування портфелів гібридних проєктів автотранспортних підприємств д.т.н., професор,
Тригуба Анатолій Миколайович
Детальніше...
11. Бойчук
Богдан Ярославович
ДФ 35.874.011 Оцінка антропогенного впливу прибережних міст річки Прут на екологічний стан її води д.с.-г.н., професор
Кузик Андрій Данилович
Детальніше...
12 Івашко
(Латишевська)
Катерина Володимирівна
ДФ 35.874.012 Формування моральної культури у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій д.пед.н., професор
Васянович Григорій Петрович
Детальніше...
13 Гапало
Андрій Ігорович
ДФ 35.874.013 Вплив небезпечних чинників лучних пожеж на довкілля д.т.н., професор,
Попович Василь Васильвич
Детальніше...
14 Король Катерина Анатоліївна ДФ 35.874.014 Екологічний моніторинг сміттєзвалищ туристично-рекреаційного комплексу Львівської області д.т.н., професор,
Попович Василь Васильвич
Детальніше...

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02