Українська Англійська

ЛДУБЖД

Разові спеціалізовані Вчені ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 
№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий
керівник
Інформація
1. Войтович Тетяна Мирославівна ДФ 35.874.001
Вдосконалення технології "підшарового" пожежогасіння в резервуарах з нафтопродуктами
 
д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

Аудіо

Наказ

2. Гусар
Богдан Миколайович
ДФ 35.874.002 Вдосконалення технології гасіння пожеж класу D та A, B д.т.н., професор Ковалишин Василь Васильович Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Оголошення

Відео

аудіо

Наказ

3. Драч Костянтин Леонідович ДФ 35.874.003 Динаміка пожеж у трав'яних екосистемах д.с.-г.н., професор
Кузик Андрій Данилович
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація
Висновок
Відгук 1

Відгук 2

Відео

аудіо

Наказ

4. Кравченко
Антон
Вікторович
ДФ 35.874.004 Підшарове гасіння спиртів 
вогнегасним аерозолем
д.т.н., доцент
Баланюк
Володимир
Мірчович

 
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація


Висновок


Відгук 1

Відгук 2

Відео 1

Відео 2

Аудіо

Наказ

5. Шарий Володимир Володимирович ДФ
35.874.005
Підвищення ефективності систем забезпечення пожежної безпеки складських приміщень к.т.н., доцент, Паснак Іван Васильович Детальніше...
6. Волощишин Андрій Ігорович ДФ 35.874.006 Екологічний стан природно-технічних геосистем ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну д.т.н., професор,
Попович Василь Васильвич
Детальніше...
7. Коваль
Назарій Ярославович
ДФ 35.874.007 Моделі та інформаційна технологія планування гібридних проектів заготівлі продовольчої сировини під час надзвичайних ситуацій д.т.н., професор,
Тригуба Анатолій Миколайович

 
Детальніше...
8. Козак
Ярослав Ярославович
ДФ 35.874.008 Обґрунтування імпульсного методу визначення часових параметрів пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом д.т.н., професор, 
Васильєва Олена Едуардівна
Детальніше...
9. Ковальчук
Олег
Ігорович
ДФ
35.874.009
Моделі та методи формування проєктних команд в безпеко-орієнтованих системах д.т.н., професор,
Зачко Олег Богданович
Детальніше...
10. Кондисюк
Ігор Васильович
ДФ 35.874.010 Ціннісно-ризикове формування портфелів гібридних проєктів автотранспортних підприємств д.т.н., професор,
Тригуба Анатолій Миколайович
Детальніше...
.
 
 
 
 

Контактна інформація: 

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету