Українська Англійська

Рішення Вченої ради

Рішення Дата прийняття Термін виконання Відповідальний
  Підготувати матеріальну базу та навчальну документацію кафедри військової підготовки 23.08.2016 09.2016 начальник кафедри військової підготовки
  Провести агітаційну роботу серед студентів університету та навчальних закладів м. Львова щодо навчання на кафедрі військової підготовки 23.08.2016 09.2016 начальник кафедри військової підготовки, начальники навчально-наукових інститутів
  Відремонтувати приміщення фінансово-економічного відділу 23.08.2016 08.2016 проректор з логістики та менеджменту, к.т.н., доц. Ратушний Р. Т.
  З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2017 р. організувати та провести в Університеті День відкритих дверей. 22.09.2016 11.2016, 04.2017 начальники навчально-наукових інститутів, начальник навчально-методичного центру Стасьо Р. І.
  З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2017 р. відкоригувати перелік предметів для проведення конкурсного відбору на ліцензовані спеціальності 22.09.2016 11.2016 відповідальний секретар приймальної комісії
  З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2017 р. застосовувати інноваційні форми і методи проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю 22.09.2016 протягом навчального року начальники кафедр, начальники навчально-наукових інститутів, начальник відділу виховної роботи і соціального захисту Крещишин В. С.
  З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2017 р. вивчити можливість розширення переліку категорій абітурієнтів для вступу в магістратуру на споріднені спеціальності та на бакалаврат за скороченою програмою 22.09.2016 11.2016. відповідальний секретар приймальної комісії
  З метою ефективнішого згуртування взводів під час табірного збору 2017 р. планувати заняття з психологічної підготовки в перший тиждень 22.09.2016 07.2017 начальник навчально-методичного центру Стасьо Р. І.
  З метою удосконалення психологічної підготовки курсантів 1-го курсу залучати до проведення практичних занять бакалаврів 4-го курсу і магістрів спеціальності "Практична психологія" 22.09.2016 протягом навчального року

начальник сектору психологічного забезпечення Березяк К. М., заступник начальника Навчально-наукового інституту психології і соціального захисту, к.психол.н., доц. Слободяник В.І.

  З метою виявлення серед курсантів і студентів осіб, схильних до шкідливих звичок, провести в системі службової підготовки відповідне загальноуніверситетське заняття 22.09.2016 12.2016 начальник сектору психологічного забезпечення Березяк К. М.
  З метою популяризації здорового способу життя, культурного та естетичного розвитку курсантів 1-го курсу широко залучати їх до участі у гуртках, творчих колективах та спортивних секціях Університету 22.09.2016 10.2016 начальник відділу виховної роботи і соціального захисту Крещишин В. С., начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання, к.фіз.вих., доц. Ковальчук А.М.
  План науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2017 рік схвалити і затвердити 22.09.2016    
  Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг" від 26.08.2015 № 657 та Плану реалізації положень Закону України "Про вищу освіту" у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності розмістити тимчасово вільні бюджетні кошти на вкладному (депозитному) рахунку 22.09.2016    
  З метою подальшого запровадження перевірки на плагіат навчальних і наукових робіт курсантів та студентів формувати базу захищених дипломних робіт 02.11.2016 12.2016, 05.2017 начальники (завідувачі) кафедр Навчально-наукового інституту цивільного захисту
 

З метою розвитку навчально-наукових лабораторій кафедр передбачати наявність у бакалаврських і магістерських дипломних роботах впроваджень у вигляді наукових макетів, стендів, установок, комп’ютерних програм, електронних навчальних курсів та ін.

02.11.2016 06.2017 начальники (завідувачі) кафедр Навчально-наукового інституту цивільного захисту
  Вивчити питання щодо можливості відкриття в Навчально-науковому інституті цивільного захисту спеціальності "Менеджмент" рівня бакалавра 02.11.2016 протягом другого семестру начальник інституту, к.т.н., доц. Ренкас А.Г.
 

Присвоїти гриф Вченої ради таким виданням:

- "Тестові завдання та задачі для підготовки до вступу на навчання за спеціальністю 101 Екологія освітнього рівня магістра" (автори: к.т.н. Степова К.В., к.с.-г.н., доц. Гринчишин Н.М., к.геол.н., доц. Карабин В.В., к.т.н. Петрова М.А., к.т.н. Хром’як У.В.);

- "Пожежна безпека об’єктів агропромислового комплексу" (автори: к.т.н., доц. Пелешко М.З., к.т.н., доц. Бабаджанова О.Ф., к.т.н., доц. Башинський О.І.);

- "Педагогічний пантеон" (автор – д.пед.н., проф. Васянович Г.П.).

02.11.2016    
  За підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році визнати кращими серед кафедр:
технічного та природничого спрямування:
– кафедру термодинаміки та фізики,
– кафедру управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій,
– кафедру екологічної безпеки;
гуманітарного спрямування:
– кафедру гуманітарних дисциплін та соціальної роботи,
– кафедру практичної психології та педагогіки,
– кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту.
 
08.02.2017    
  Активізувати розроблення та подання проектних заявок для участі кафедр у конкурсах українських та міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання в Університеті наукових, освітніх та інших програм. 08.02.2017 Постійно завідувачі (начальники) кафедр, начальники (директори) інститутів
  Активізувати роботу щодо опублікування наукових статей у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз, таких як Scopus, Web of Science 08.02.2017 Постійно завідувачі (начальники) кафедр, начальники (директори) інститутів
  Створити робочу групу та розробити пропозиції для внесення змін до методики підведення підсумків науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр університету 08.02.2017 09.2017 начальники (директори) інститутів, начальник ВОНДД к.т.н. Басов М.В., проректор з науково-дослідної роботи, д.т.н., доц. Рак Т.Є.
  Забезпечити систематичне оновлення інформації в профілях Google Академії та розміщення наукових публікацій науково-педагогічних працівників університету в репозитарії університету 08.02.2017 Постійно завідувачі (начальники) кафедр, начальники (директори) інститутів
  Науково-педагогічним працівникам університету створити ідентифікаційний номер в єдиному міжнародному реєстрі вчених ORCID та системі ідентифікації науковців ResearcherID 08.02.2017 09.2017 завідувачі (начальники) кафедр, начальники (директори) інститутів
  Фінансовий звіт за 2016 рік та фінансовий план на 2017 рік схвалити 08.02.2017    
  План роботи Вченої ради на ІІ семестр 2016-17 н.р. взяти за основу 08.02.2017    
  Правила призначення стипендій у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності схвалити та затвердити 08.02.2017    
  Встановити ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю у межах 45% фактичної кількості студентів 08.02.2017    
  Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 08.02.2017    
  Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 08.02.2017    
  Дозволити навчання за індивідуальним графіком у ІІ семестрі 2016-17 н.р.
(перелік студентів)
08.02.2017    
  Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності схвалити і затвердити 08.02.2017    
  Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності схвалити і затвердити 08.02.2017    
  Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності схвалити і затвердити 08.02.2017    
  Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності схвалити і затвердити 08.02.2017    
  З метою якісної підготовки та дотримання відповідного рівня спортивних досягнень
- підготувати проект реконструкції тиру Університету у манеж з вежею для підготовки збірної команди Університету з пожежно-прикладного спорту до участі в зимових чемпіонатах
06.04.2017 12.2017 начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Камінський В.І., тренер збірної Університету з пожежно-прикладного спорту Бурило В.М.
  Для всебічного розвитку та залучення курсантів і студентів до занять фізичною культурою та спортом створити секцію з кросфіту 06.04.2017 09.2017 заступник начальника курсу Охрімець А.Д., начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання, к.фіз.вих., доц. Ковальчук А.М.
  Підготувати проект та кошторис відкритого волейбольного майданчика 06.04.2017 10.2017 старший викладач кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання Задорожний І.І., начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання, к.фіз.вих., доц. Ковальчук А.М.
  Подати кошторис на придбання спортивного інвентаря для роботи спортивних секцій 06.04.2017 07.2017 доцент кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання Антошків Ю.М., начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання, к.фіз.вих., доц. Ковальчук А.М.
  Затвердити теми дисертаційних робіт та призначити наукових керівників (консультантів) 06.04.2017    
  Присвоїти гриф Вченої ради таким виданням:
- "Психологія кар’єри. Навчальний посібник" (автор – к.психол.н., доц. Куций О.А.);
- "Технічна механіка рідин і газів (Гідравліка). Навчальний посібник" (автори: к.т.н. Регуш А.Я., к.т.н., доц. Желяк В.І.);
- "Організація аварійно-рятувальних робіт на транспорті. Навчальний посібник" (автори: к.т.н. Лоїк В.Б., Ковальчук В.М., Синельніков О.Д.);
- "Тактика пожежогасіння та рятувальних робіт. Ч.1. Тактика рятувальних робіт. Навчальний посібник" (автори: к.т.н. Лоїк В.Б., к.т.н., доц. Штайн Б.В.);
- "Організація водолазної підготовки. Практикум" (автори: к.т.н., доц. Ратушний Р.Т., Фіца Р.С., к.т.н. Лоїк В.Б., Теляк Є, к.т.н. Бойко Т.В.);
- "Захист об’єктів та проведення відновлювальних робіт у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник" (автори: Сукач Ю.Г.,  к.т.н., доц. Ткачук Р.Л.);
- "Елементи лінійної й векторної алгебри та аналітичної геометрії. Навчальний посібник" (автори: к.пед.н., доц. Кусій М.І., д.ф.-м.н., проф. Тацій Р.М., к.ф.-м.н., доц. Чмир О.Ю.).
 
06.04.2017    
  З метою підвищення ефективності науково-дослідної роботи в Університеті та її оцінювання внести запропоновані зміни до Положення про оцінювання підсумків роботи науково-педагогічних працівників кафедр та визначення їхнього рейтингу 06.04.2017    
  За значний внесок у розвиток Університету та освіти і науки у галузі безпеки життєдіяльності присвоїти звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" Президентові Національної академії педагогічних наук, доктору педагогічних наук, професору, академіку Національної академії наук України, дійсному члену (академіку) Національної академії педагогічних наук України Кременю Василю Григоровичу 06.04.2017    
  За значний внесок у розвиток міжнародних зв’язків та удосконалення освітнього процесу в Університеті присвоїти звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" доктору Алану Флаверсу 06.04.2017    
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету