Українська Англійська

Рішення Вченої ради

 
Рішення Вченої ради
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 
Рішення Дата прийняття Термін виконання Відповідальний
1. З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2018 р.  організувати День відкритих дверей 12.09.2017 р. 11.2017 р., 03.2018 р. начальники навчально-наукових інститутів, начальник навчально-методичного центру Стасьо Р. І.
2. З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2018 р.  відкоригувати перелік предметів для проведення конкурсного відбору на ліцензовані спеціальності 12.09.2017 р. 11.2017 р. відповідальний секретар приймальної комісії
Гудименко О. В.
3. З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2018 р.  організувати підготовку випускників спеціальності “Практична психологія” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) до складання ЗНО з іноземних мов для вступу в магістратуру відповідно до програми, затвердженої МОН України 12.09.2017 р. 05.2018 р. завідувач кафедри технічного перекладу, д. філол. н., проф. 
Тищенко О.В.
 
4. З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2018 р.  збільшити ліцензовані обсяги підготовки магістрів із спеціальностей «Менеджмент», «Екологія», «Пожежна безпека» 12.09.2017 р. 04.2018 р. начальники та завідувачі кафедр
5. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників з курсантами та студентами магістратури і старших курсів бакалаврату з метою залучення їх до наукових досліджень та подальшого відбору кандидатів для вступу в ад’юнктуру (аспірантуру) 12.09.2017 р. упродовж року начальники та завідувачі кафедр.
6. Ухвалити план роботи Вченої ради Університету на І семестр 2017-2018 навчальний рік 12.09.2017 р.    
7. Відповідно до Наказу МВС України № 475 від 23.04.2015 р. “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 12.09.2017 р.    
8. Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 12.09.2017 р.    
9. Рекомендувати Раді курсантського та студентського самоврядування розробити нову редакцію Положення про раду курсантського та студентського самоврядування ЛДУ БЖД 04.10.2017 р. 01.12.
2017 р.
проректор університету по роботі з персоналом, к. т. н., доц. Павлюк Ю. Е., голова РКСС Університету.
10. Рекомендувати органам курсантського та студентського самоврядування, за погодженням з адміністрацією Університету, проводити анонімні опитування в молодіжному середовищі з питань якості навчального процесу, організації виховної та культурно-масової роботи, поточних проблем життєдіяльності навчально-стройових підрозділів 04.10.2017 р. упродовж року голова РКСС Університету
11. Рекомендувати Раді курсантського та студентського самоврядування Університету здійснювати планову роботу з організації та проведення зустрічей, звітних нарад, тренінгів, конференцій, творчих вечорів та інших масових заходів з курсантами та студентами 04.10.2017 р. упродовж року голова РКСС Університету
12. З метою подальшого розвитку та збереження традицій навчального закладу, передачі практичного досвіду навчально-наукової та виховної роботи, рекомендувати Раді курсантського та студентського самоврядування активізувати роботу із залучення ветеранів Університету до проведення планових заходів 04.10.2017 р. упродовж року голова РКСС Університету
13. Ухвалити та затвердити план науково-дослідної роботи Університету на 2018 рік 04.10.2017 р.    
14. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
- “Фізичний практикум. Частина 1” (автори:  к.ф.-м.н., доц. Ярицька Л. І., к.ф.-м.н., доц. Балицька В. О.);
- “Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних підрозділів” (автори: Сукач Р. Ю., к.т.н., доц. Чалий Д. О.);
- “Пожежні автомобілі цільового призначення” (автори: к. с.-г. н., доц. Попович В. В., к.т.н. Руденко Д. В.)
04.10.2017 р.    
15. Монографію “Життєдіяльність та життєтворчість особистості в особливих умовах” (за наук. ред. проф. Козяра М. М.) рекомендувати до друку 04.10.2017 р.    
16. Враховуючи наукові здобутки та педагогічну діяльність, за результатами  таємного голосування, затвердити кандидатуру заступника начальника кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Придатка Олександра Володимировича для здобуття премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів Львівської області та надіслати до Західного наукового центру НАН України та МОН України документи претендента на здобуття премії 04.10.2017 р. 05.10.2017 р. т. в. о. проректора з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор Кузик А.Д.
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету old
Пошта Університету new