Українська Англійська

Захисти дисертацій

Захисти дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 35.874.03 
у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності
 
№ з/п Автор Шифр Назва роботи Науковий керівник Офіційні опоненти Дата і місце захисту
1 Крижановський Андрій Іванович 13.00.04 Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-технологій у педагогічних коледжах к. п. н., доцент
Шевченко Людмила Станіславівна
д. п. н., професор,
чл.-кор. НАПН України
Спірін О. М.
 
к. п. н., професор
Дичківська І.М.
28.02.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
2 Василина Світлана Іванівна 13.00.04 Психолого-педагогічні умови правової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів д. п. н., професор
Литвин Андрій Віленович
д. п. н., професор,
чл.-кор. НАПН України
Лук’янова Л. Б.
 
к. п. н.
Колісник-Гуменюк Ю. І.
28.02.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
3 Манюк Любов Володимирівна 13.00.04 Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації засобами інформаційно-комунікаційних технологій в університетах США

автореферат
дисертація
д. п. н., професор
Шуневич Богдан Іванович

 
д. п. н., професор,
дійсний член НАПН України
Ничкало Нелля Григорівна
відгук

к. п. н., доцент
Паламаренко Інна Олексіївна
відгук
31.05.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
4 Стечак Галина Михайлівна 13.00.04 Педагогічна підготовка майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті

автореферат
​дисертація
к. п. н., 
ст. н. сп.
Вдович Світлана Михайлівна
д. п. н., професор
Акімова Ольга Вікторівна
відгук

к. п. н., доцент
Лисенко Олександра Юріївна
відгук

 
31.05.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад

 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету