Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра іноземних мов та перекладознавства

Історія виникнення кафедри: 

     Кафедра працює як випускова з вересня 2012 р. і як загальноуніверситетська з 2008 р. Завідувач кафедри  д.філол.н., проф. Олег Тищенко, заступник завідувача кафедри – ст. викл. Марія Маланюк.
     У вересні 2019 р. проведено сьомий набір зі спеціальності 035 «Філологія» (за освітньою програмою "Переклад з англійської для бакалаврів та "Переклад (англійська мова) для магістрів).
   Серед завдань, які чекають перекладачів у професійній діяльності: забезпечення усного (синхронного та послідовного) перекладу конференцій, міжнародних нарад та тренувань; виконання письмового перекладу ділової кореспонденції, супровідної документації, термінології; дотримання етичних та риторичних норм міжкультурного спілкування; використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
Науково-педагогічний склад кафедри
Дисципліни для студентів 1-4 курсів та магістрів за спеціальністю 035 «Філологія» читають викладачі кафедри іноземних мов та перекладознавства: д.філол.наук., проф. Олег Тищенко, д.філол.наук., проф. Бабелюк Оксана, к.філол.н., доц. Марія Іванченко, к.філол.н., доц. Олександра Пальчевська,  к.пед.н., доц. Любов Дідух, ст. викладач Ірина Попко, ст. викладач Марія Маланюк, ст. викладач Іванна Барнич, викладачі Петро Губич, Станіслав Коваль, Галина Бенькевич, Наталія Омельченко, Марія Заваринська, Наталя Свидницька-Ільків, Наталя Лотоцька, Наталя Іванишин, Орися Бадюк, Анна Мармуляк, Інна Петровська. Кураторами, відповідно першого, другого, третього і четвертого курсів, є викладачі Наталія Іванишин, Інна Петровська, Станіслав Коваль, Орися Бадюк, Наталя Омельченко, Наталя Лотоцька, Наталія Свидницька-Ільків,  Петро Губич.
 


 


 

Колектив кафедри: 

    Кафедра іноземних мов та перекладознавства функціонує в структурі Інституту психології та соціального захисту ЛДУ БЖД і забезпечує навчально-методичну, організаційно-інформаційну та виховну роботу студентів і курсантів і Університету.  

Науково-педагогічний склад: 

 

Завідувач кафедри

ТИЩЕНКО Олег Володимирович
доктор філологічних наук, професор

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

Заступник завідувача кафедри

МАЛАНЮК Марія Степанівна

Е-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

 

Професор кафедри

БАБЕЛЮК Оксана Андріївна
доктор філологічних наук

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

 

Доцент кафедри

ПАЛЬЧЕВСЬКА Олександра Святославівна
кандидат філологічних наук, доцент

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

 

Доцент кафедри

ІВАНЧЕНКО Марія Юріївна
кандидат філологічних наук, доцент

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

Старший викладач кафедри

ПОПКО Ірина Адамівна

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

 

Старший викладач кафедри

ГУБИЧ Петро Володимирович

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

 

Викладач кафедри

КОВАЛЬ Станіслав Романович

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

Викладач кафедри

ОМЕЛЬЧЕНКО Наталія Андріївна

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

 

Викладач кафедри

БЕНЬКЕВИЧ Галина Андріївна

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

 

 

Викладач кафедри

ЛОТОЦЬКА Наталія Ярославівна

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

Викладач кафедри

ІВАНИШИН Наталія Любомирівна

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії
 

 

Викладач кафедри

СВИДНИЦЬКА-ІЛЬКІВ Наталія Василівна

E-mail: [email protected]
Тел. 0679258477
Наукові праці у репозитарії
 

 

 

Викладач кафедри

ЗАВАРИНСЬКА Марія Сергіївна

Наукові праці у репозитарії

 

 

 

Викладач кафедри

МАРМУЛЯК Анна Сергіївна

Е-mail:  [email protected]
Тел. 0983375513
Наукові праці у репозитарії

 

 

 

 

 

Викладач кафедри

БАДЮК Орися Орестівна

E-mail: [email protected]
Наукові праці у репозитарії

Викладач кафедри

ПЕТРОВСЬКА Інна Ігорівна


E-mail: [email protected]

Наукові праці у репозитарії

 

Викладач кафедри

БАРНИЧ Іванна Іванівна


E-mail: 

Наукові праці у репозитарії

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Практичний курс основної іноземної мови та технічного перекладу
Вступ до перекладознавства
Вступ до мовознавства
Зіставне мовознавство
Практичний курс другої іноземної мови
Історія зарубіжної літератури
Галузевий та науково-технічний переклад
Теорія та практика послідовного та синхронного перекладу
Латинська мова
Контрастивна лексикологія основної іноземної та української мов
Фонетика основної іноземної мови
Ділова іноземна мова
Вибіркова дисципліна (перекладацька ознайомча) 2 курс
Вибіркова дисципліна (перекладацька) 2 курс
Педагогічна практика
Основи термінознавства
Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови
Методична підготовка
Міжкультурна комунікація
Переклад ділової та технічної документації
Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови

Науково-методична робота кафедри: 

                                               
  

    Співробітники кафедри іноземних та перекладознавста володіють значним мовним досвідом та практичними навичками викладання. Велика увага приділяється підготовці висококваліфікованих фахівців з іноземної філології та перекладознавства.
     Для досягнення цих цілей розроблені робочі навчальні програми, створені на основі робочого навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації Германські мови та літературатури (переклад включно), перша – англійська/переклад з англійської мови.
     Працівники кафедри іноземних мов та перекладознавства систематично розробляють та публікують ряд навчально-методичних посібників та наукових монографій, які використовуються під час проведення навчальних занять, імплементують набуті доробки у навчальний процес.
 
     За 2020 рік були опубліковані наступні науково-методичні праці кафедри іноземних мов та перекладознавтсва:
 

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори
Англійська мова: методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів II курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Кібербезпека» Методичні рекомендації та навчальні завдання Англійська мова: методичні рекомендації та навчальні завдання для для практичних занять та самостійної роботи студентів II курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Кібербезпека» / Н.Я. Лотоцька, М.С. Маланюк — Львів : ЛДУ БЖД, 2020. — 60 с. 60 c. Наталія ЛОТОЦЬКА,

Марія МАЛАНЮК.

Контрольні роботи з ділової англійської мови для студентів денної та заочної форми навчання непрофільних спеціальностей   Контрольні роботи  
Контрольні роботи з ділової англійської мови для студентів денної та заочної форми навчання непрофільних спеціальностей  / Н.Я. Лотоцька, М.С. Маланюк, Н.В. Свидницька-Ільків — Львів : ЛДУ БЖД, 2020. — 43 с.
43 с. Наталія ЛОТОЦЬКА,
Марія МАЛАНЮК,
Наталія СВИДНИЦЬКА - ІЛЬКІВ
Англійська мова: методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів II курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Комп'ютерні науки»  методичні рекомендації Львів : ЛДУ БЖД, 2020. — 32 с. 32 с. Наталія ЛОТОЦЬКА
Марія МАЛАНЮК
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Основи послідовного перекладу»  Методичні рекомендації та навчальні завдання Львів : ЛДУ БЖД, 2020. 32 с.
 
32 с. Марія ІВАНЧЕНКО
Комплекс тестових завдань з підготовки до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для студентів ІV  курсу, денної форми навчання, кваліфікаційний рівень – бакалавр)
 
 
 
Методичні рекомендації та навчальні завдання Львів : ЛДУ БЖД, 2020. 22 с.  22 с. Марія ІВАНЧЕНКО
Марія МАЛАНЮК

 

 
  
 


 
 
     Науково-педагогічними працівниками кафедри укладено спеціальні електронні навчальні курси в середовищі Віртуального університету Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Електронне онлайн середовище Віртуальний університет дозволяє розширити методичні можливості навчальних курсів для студентів, що є особливо актуально в умовах пандемії та дистанційного навчання.
      Тісна співпраця з британською багатонаціональною видавничою та освітньою компанія Pearson PLC дає можливість максимально усучаснити процес вивчення іноземних мов для неносіїв.
     Студенти кафедри володіють персональними віртуальними кабінетами на онлайн платформі MyEnglishLab.  MyEnglishLab – інноваційна онлайн платформа, що надає тисячі видів різноманітної діяльності з вивчення англійської мови в різноманітному форматі; забезпечує індивідуальний зворотній зв’язок; дозволяє 24/7 виконувати завдання; підтримує різні стилі навчання; надає студентам величезну кількість контрольованої практики на базі ПК, які можна практикувати будь-де і коли.

 

                                                                                                                                

Матеріально-технічна база:  
             
   Завідувач та викладачі кафедри іноземних мов та перекладознавства забезпечені окремими кабінетами з обладнаними належним чином робочими місцями та необхідною технічною базою (комп’ютерами, принтерами, сканерами, мультимедійними проекторами).
     Заняття з курсантами, студентами та ад'юнктами проводяться в спеціалізованих аудиторіях з можливістю використання ІКТ при викладанні іноземних мов: Лабораторії дистанційного навчання відділу заочного і дистанційного навчання та Лабораторії комбінованого навчання при кафедрі іноземних мов та технічного перекладу.
   
         

         
     
     З вересня 2018 року розпочав свою роботу Центр синхронного перекладу. Центр підтримує режими групової та індивідуальної роботи.

.          
     Викладач отримує великі можливості контролю усного перекладу студентів, а також  оцінювати їхні мовні досягнення: вимову, швидкість мови.

     

    

 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 


       Декларований Україною курс на інтеграцію в Європу, сучасна політика державотворення диктують основні напрямки наукових досліджень для кафедри іноземних мов та перекладознавства.
      Серед пріоритетних векторів наукової діяльності кафедри виділяються: дослідження та імплементація навичок етичного, професійного, інтелектуального, інтрагрупового, персвазивного спілкування, дослідження та реалізація сучасних європейських освітніх моделей, розробка комплексних методик підготовки педагогів, перекладачів, референтів, забезпечення лінгво-культурної та педагогічної освіти новочасними навчально-методичними комплексами, підручниками, дидактичними та методичними матеріалами, комплектами електнонно-методичного забезпечення навчальних дисциплін, електронними словниками, енциклопедіями та іншими мультимедійними програмними продуктами. Проводяться теоретичні та прикладні дослідження у галузі перекладознавства, педагогіки, когнітології, прикладної лінгвістики та лінгвокраїнознавства, історії, мовознавства та літературознавства.
     Кафедра іноземних мов та перекладознавства тісно співпрацює у своїй науковій діяльності з кафедрами інших вітчизняних навчальних закладів. Зокрема, партнерські відносини на терені наукових досліджень представлені з Львівським національним університетом імені Івана Франка, кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (зав. кафедри доц. Дзера О. В.); Харківським національним університетом імені В. Каразіна, кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша (зав. кафедри д-р. філол. наук, проф. О. Ребрій); Національним авіаційним університетом, кафедра англійської філології і перекладу (зав. кафедри канд. філол. наук, доц. С. Сидоренко); Львівським державним університетом внутрішніх справ, кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення ( зав. кафедри канд. філол. наук, доц. І. Сковронська); Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, кафедра іноземних мов та військового перекладу ( зав. кафедри канд. іст. наук А Шумка). Ведеться спільна наукова діяльність з кафедрами зазначених вище вузів.
  


Наукова діяльність студентів та курсантів: 

                
      Під керівництвом викладачів кафедри студенти та курсанти беруть участь в університетських науково-практичних конференціях з гуманітарних питань (рідною мовою), а також міжуніверситетських конференціях (іноземними мовами), що проводяться кожного року у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України, де за успішні досягнення у наукових дослідженнях вони неодноразово отримували грамоти та нагороди.
     Під керівництвом доцента Олександри Пальчевської  троє студентів спеціальності «Філологія» взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Романо-германські мови і літератури».
        Щорічно викладачі кафедри проводять олімпіаду на краще володіння курсантами та студентами іноземними мовами. Метою проведення олімпіади є поглиблення знань з іноземної мови; вивчення граматичних особливостей англійської мови; спроможність курсантів та студентів висловлювати свою думку іноземною мовою; розуміння англійських текстів зі спеціальності.

     Олімпіада з англійської мови в ЛДУ БЖД
     В Університеті відбулась олімпіада з французької та німецької мов
 

Дозвілля: 

  
    
           Активно проводять кураторську роботу Наталія ОМЕЛЬЧЕНКО, Наталія ІВАНИШИН, Наталія ЛОТОЦЬКА, Наталія СВИДНИЦЬКА-ІЛЬКІВ, Станіслав КОВАЛЬ, Галина БЕНЬКЕВИЧ, Інна ПЕТРОВСЬКА.  Проведені ними заходи, зокрема, відвідування вистав Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької та драм. Театр ім. Лесі Українки на виставу "Перевтілення", та в музеїв Територія терору, Соломії Крушельницької   історичного та, ознайомчі екскурсії Львовом,  культпоходи на ігри Студентської та Галицької Ліг КВН. Студенти з кураторами ходили на перегляд фільмів "Геошторм", "Вбивсто у східному експрес"і. Всі виховні заходи сприяли розвитку патріотизму, поглибленню знання історії рідного краю, вихованню високої культури, розширенню світогляду та покращенню психологічного клімату в закріплених групах.
        Окрім того, систематично на конкурсі-огляді художньої самодіяльності «Дебют першокурсника»  беруть участь студенти груп АП-11, АП-12 зі спеціальності «Філологія». 
       На пасуть задніх наші студенти і у гуморі, креативі та винахідливості! Першокурсники кафедри іноземних мов та перекладознавства групи АП-11 стали переможцями університетських командних змагань КВН (2019 рік), отримавши найвищі оцінки суддів!
       

         Куратори проводять тематичні бесіди зі студентами груп на морально-етичні теми. 


        Зокрема, за останні 2 місяці карантину були проведені дистанційні онлайн лекції з наступних тем:

 1. Карантин - не привід сумувати! Життя в умовах пандемії, загальні правила поведінки, цікаві ідеї для саморозвитку та добірка корисних посилань для змістовного дозвілля вдома.
 2. Міжнародний день літніх людей.  Виховна година «Сивина на скронях – мудрість у очах». Способи вираження пошани та поваги до літніх людей. Любов та толерантність у сім’ї до дідуся та бабусі.
 3. Міжнародний день лікаря. Важливість професії лікаря у важкий час пандемії Covid-19. Загальні норми поведінки та правила гігієни в умовах карантину.
 4. День українського козацтва. День захисника України. Становлення української армії в часи Україно – Російської війни. Вшанування Героїв України. Привітання для хлопців нашої групи.
 5. Проект «Це важливо» - способи формування толерантності до людей з інклюзією.
 6. «Скажіте люди, чом не в пору… нас пожав укіс Голодомору» - страшна трагедія 32-33 років – правда про Голодомор в Україні.

       Також на кафедрі постійно проводяться заходи за участі іноземних гостей та на засадах сучасний європейських практик. Зокрема за останній 2019 та 2020 роки було проведено зустрічі, опенхаузи та айс-брейкери на теми:

 1. Openhouse « A practical lesson of simultaneous translation with the participation of a foreign guest Alex Pandian. / Опенхауз синхронного перкладу за участі іноземного гостя Алекса Пандіана.
 2. Openhouse « Meeting with a representative of Study Abroad Program of the Comoros Islands Azgar Muhammad (Union des Comores) / Зустріч з представником міжнародних обмінних програм Коморських Островів Азгаром Мухаммедом.
 3. « Ice-breaker activities dedicated to St. Valentines Day” Айс-брейкер для студентів кафедри на тему «День святого Валентина»
 4. « The requiem class dedicated to the commemoration of the victims of the Heavenly Hundred during the Revolution of Dignity, 2014 / Клас-реквієм присвячений пам'яті жертв Небесної Сотні в буремний час Революції Гідності 2014 року
 5. “ Project class “ Internation Women’s Day” / проект студентів кафедр на тему «Міжнародний день жінок»»
 6. Activity class “Day of the Ukrainian Cossacks. Day of Ukrainian Army. Formation of the new Ukrainian army during the Ukraine - Russian War. Honoring the Heroes of Ukraine. / Виховно-патріотичний клас « День українського козацтва. День захисника України. Становлення української армії в часи Україно – Російської війни. Вшанування Героїв України»

            Кафедра постійно заохочує студентів, курсантів та  ад’юнктів залучатися до різного виду івентів в атмосфері англійської мови та за стандартами сучасних європейських практик.
 

 1.  
 2.      

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

   

    У цьому напрямі діяльності проводяться дослідження з германських і романських мов, історії та методики викладання і навчання під час комп’ютерного, дистанційного і комбінованого навчання, теорії і методики професійної освіти, теорії та методики виховання, літератури зарубіжних країн, а також загального мовознавства.
     Значною допомогою у проведенні досліджень є те, що викладачі беруть участь у різноманітних міжнародних проектах, співпрацюють зі спорідненими українськими та зарубіжними навчальними закладами, які вивчають можливості застосування нових технологій у своїх навчальних закладах.
    Викладачі кафедри проводять дисертаційні дослідження: Ірина Попко (ад’юнкт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності), Галина Бенькевич, (аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка), Наталія Лотоцька (НУ "Львівська політехніка"), доцент Олександра Пальчевська працює над докторською дисертацією, а решту викладачів: Марія Маланюк, Петро Губич, Станіслав Коваль, проводять наукові дослідження у сфері технічного перекладу під керівництвом проф. Олега Тищенка.
    Працівники кафедри беруть участь у міжнародних, українських, міжуніверситетських і університетських конференціях та семінарах, друкують наукові праці у вітчизняних і зарубіжних виданнях.
     За 2020 рік у науково-технічних конференціях, нарадах, семінарах взяли участь наступні науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов та перекладознавства:
д.філол.наук., проф. Олег ТИЩЕНКО
д.філол.наук., проф. Оксана БАБЕЛЮК
к.філол.н., доц. Марія ІВАНЧЕНКО
к.філол.н., доц. Олександра ПАЛЬЧЕВСЬКА
к.пед.н., доц. Любов ДІДУХ
ст. викл. Марія МАЛАНЮК
ст. викл. Ірина ПОПКО
викладач Петро ГУБИЧ
викладач Наталія ІВАНИШИН
викладач Орися БАДЮК
викладач Наталія СВИДНИЦЬКА-ІЛЬКІВ
 

 
Перелік відвіданих конференцій

 

Назва конференції Дата проведе про Місце проведення Назви доповідей Прізвище учасника

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE
W UJĘCIU DIACHRONICZNYM I SYNCHRONICZNYM
 

9 stycznia 2020 roku
 

Katedra Językoznawstwa Włoskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego Im. Komisji Edukacji Narodowej
W Krakowie

 

Metafora jako sposób motywacji terminów pożarniczych (na przykładzie języków polskiego, ukraińskiego i angielskiego).

dr Palchevska Oleksandra
mgr Petro Hubych
 

Міжнародна наукова конференція «Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства»

3.03.20

Національний університет «Києво-могилянська академія»

Використання прецедентних номінацій для формування негативного образу політика (на матеріалі англійської мови)

Наталія СВИДНИЦЬКА-
ІЛЬКІВ

Міжнародна наукова конференція «Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства»

3.03.20

Національний університет «Києво-могилянська академія»

Концепт hate speech у мовному дискурсі

Наталія ІВАНИШИН

Міжнародна наукова конференція
«МОВОЗНАВ
ЧА НАУКА У XXIСТОЛІТТІ»,
присвячена 90-річному ювілею
ПРОФЕСОРА
ФІОНІЛЛИ ОЛЕКСІЇВНИ НІКІТІНОЇ
Збірник  наукових  праць  “Studia  Linguistica”

16-17.04 2020

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Кафедра загального мовознавства, класичної філології
та неоеллініс
тики

Обрядова термінологія шлюбу: перекладні еквіваленти паремій, семантична динаміка та ціннісні концепти
 

Олег ТИЩЕНКО
Марія МАЛАНЮК
Ірина ПОПКО

І Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В НАУКОВОМУІ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»

28–29.04 2020

Oдеса,
Одеський національний політехнічний університет

HIGHER EDUCATION: FOCUS ON NEW CORE COMPETENCES

Babelyuk O.

І Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В НАУКОВОМУІ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»

28–29 квітня 2020

Oдеса,
Одеський національний політехнічний університет

THE XIXth CENTURY BRITISH VERNACULAR PAREMIAS HISTORY STUDY (LINGVOCULTURAL APPROACH)

Олександра ПАЛЬЧЕВСЬКА

Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя

22.06.20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 

Інтерференція як наслідок міжмовних контактів
 

Ірина ПОПКО

Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя

22.06.20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інноваційні методи навчання іноземних мов професійного спямування  на немовних факультетах

Марія ІВАНЧЕНКО

Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя

22.06.20

Національний університет «Києво-могилянська академія»

Modeling of concept linguocognitive structure

 

Марія ІВАНЧЕНКО

Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя

22.06.20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мова ненависті:
реалізація, мовні вияви

Наталія ІВАНИШИН

Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя

22.06.20

Національний університет «Києво-могилянська академія»

Лексико-семантичні особливості топонімів Канади.

Марія МАЛАНЮК

Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя

22.06.20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мовні аспекти вивчення ділової іноземної мови на нефілологічних спеціальностях у закладах вищої освіти

Марія МАЛАНЮК

Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя

22.06.20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Прецедентні номінації в суспільно політичному дискурсі (на прикладі Дональда Трампа та його політичного оточення)

 

Наталія СВИДНИЦЬКА-ІЛЬКІВ

Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя

24.06.20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Експлікація як засіб лексичної трансформації у перекладі англомовної архітектурної термінології українською мовою

Орися БАДЮК

Міжнародна науково-практична  онлайн конференція «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя»

27.06.20

Київ, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

Сovid-19 як джерело творення неологізмів сучасного англомовного  епідеміологічного  дискурсу
 

Оксана БАБЕЛЮК

III International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2020»

24-25.09.
2020

 

Комунікативні технології у роботі з людьми похилого віку

Любов ДІДУХ

VІ Міжнародній науковій онлайнконференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»

09.10.20

Криворізький державний педагогічний університет

Антропоморфні метафори в пожежній термінології польської мови

Петро ГУБИЧ

„Великий код: Біблія ‒ світова література ‒ переклад. Перекладознавчі читання на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак”,
 

07.11. 20

Львів

Постмодерністська іронія як відмітна ознака англомовних творів істеричного реалізму

Орися БАДЮК

Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя"

17.11.20

Київ

Іронія, гумор, постмодерністська іронія: дефініція та диференціація понять

Орися БАДЮК

 
До списку наукових праць кафедри іноземних мов та перекладознавтсва за 2020 р. ввійшли
Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори
Statistical analysis of collocations of the concept joy in r. Ivanychuk’s text corpus стаття Lototska N. Statistical analysis of collocations of the concept joy in R. Ivanychuk’s text corpus // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – 2020. – 2019 : Tom 37, Nr 6. – P. 92–98.
 
7 c. Наталія ЛОТОЦЬКА
Концепт hate speech у медіа дискурсі стаття Львівський філологічний часопис
 
11 Наталія ІВАНИШИН
Концепт hate speech у мовному дискурсі тези доповіді Міжнародна наукова конференція «Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства»,
Національний університет «Києво-могилянська академія»
3 березня 2020 р.
1 Наталія ІВАНИШИН
Мова ненависті:
реалізація, мовні вияви
тези доповіді Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
23 червня 2020 р.
 
1 Наталія ІВАНИШИН
Сovid-19 як джерело творення неологізмів сучасного англомовного  епідеміологічного  дискурсу
 
 
 
 
тези
 
Філологічні й педагогічні студії: матеріали міжнародної науково-практичної  онлайн конференції «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя».—К.:ПП АВІАЗ, 2020. – С. 10-14.   Оксана БАБЕЛЮК, Andriy Galaydin
Mgr., lecturer at Polonia Academy in Chestochova, Poland
 
Способи творення неологізмів на позначення явищ Сovid-19 в англомовному епідеміологічному дискурсі стаття
 
Львівський  філологічниий часопис. В. 7. – С. 3-15.
 
 
  Оксана БАБЕЛЮК, Любов ДІДУХ
 
HIGHER EDUCATION: FOCUS ON NEW CORE COMPETENCES
 
тези
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції
«МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
В НАУКОВОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ». Одеса, С. 280-283.
 
  Оксана БАБЕЛЮК
Using Distance EdTech for Remote Foreign Language Teaching During the COVID-19
Lockdown in Ukraine
стаття Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020  Pp.205-220  14 Babelyuk Oksana Andriivna, Koliasa Olena Vasylivna, Kushlyk Oksana Pavlivna, Smaglii Valeriia Mykhaylivna
The Ways Of Children's Games Nomination And Their Ethnolinguistic Reconstruction In: Language And Literature In The Multicultural Space. Copyright © 2020 Liha-Pres. P.194-214
 
розділ монографії Modern philology: promising and priority areas for scientific research: collective monograph / L. Didukh, D. Drozdovskyi, T. Konovalenko, V. Koroliova, etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. – pp. 1 – 22. 15 O. V. Tyshchenko
The Linguistic and Cultural Image of Weaving Craft in Paroemias and Phrasemes  (East and West Slavic Context). Scopus SLAVICA SLOVACA. Ročník 55 • 2020 • 2. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2020. P.238-257.
 
19 O. V. Tyshchenko
Associative Verbal Network of the Conceptual Domain БІДА (MISERY) in Ukrainian. Scopus Computational Linguistics and Intelligent Systems, COLINS, CEUR workshop proceedings, Vol-2604, 106-120. 14 Levchenko, O., Tyshchenko, O., Dilai, M.
Концептуалізація емоцій та ціннісних концептів у слов’янських пареміях та фраземах: від совісті до заздрості стаття Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Лінгвістичні науки. Збірник наукових праць. №29. 2020. Одеса: Астропринт. С.248-272 12 Олег ТИЩЕНКО
Обрядова термінологія шлюбу: перекладні еквіваленти паремій, семантична динаміка та ціннісні концепти стаття “Studia Linguistica”  Київ: КНУ 2020. С.261-277.
 
16 Олег ТИЩЕНКО, Марія МАЛАНЮК, Ірина ПОПКО
Modeling of concept linguocognitive structure
 
тези Міжнародна наукова конференція «Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства»,
Національний університет «Києво-могилянська академія»
3 березня 2020 р.
1 Марія ІВАНЧЕНКО
Інноваційні методи навчання іноземних мов професійного спямування  на немовних факультетах
 
тези Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
23 червня 2020 р.
 
1 Марія ІВАНЧЕНКО
Principles of concept fate actualization in english language consciousness стаття Філологічний часопис : науковий журнал. О. Зелінська (гол. редактор). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 1 (15). – С. 53-61.
 
8 Марія ІВАНЧЕНКО
Структурно-семантичні особливості  англійських неологізмів сфери інтернет – комунікацій
 
стаття Львівський  філологічниий часопис. В. 7. – С. .
 
5 Марія ІВАНЧЕНКО
The characteristics of English terms structure in architecture and construction industry. стаття Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2020, 38 (2020) nr 1-2, s. 43 -48. 5 Марія ІВАНЧЕНКО
The National Specifics of Betrayal Metaphors Actualization
in English Language Consciousness 
стаття Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020  Pp.205-220  15 Марія ІВАНЧЕНКО
Інтерференція як наслідок міжмовних контактів
 
тези доповіді Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
23 червня 2020 р.
 
4 Ірина ПОПКО
Особливості походження та семантики топонімів Канади стаття Філологічний часопис : науковий журнал. О. Зелінська (гол. редактор). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 1 (15). – С. 65-73.
 
8 Марія МАЛАНЮК
Терміни туризмології у текстах англомовних туристичних проспектів: лінгвокультурний ракурс стаття Львівський  філологічниий часопис. В. 7. – С.61-67 .
 
5 Марія МАЛАНЮК
Лексико-семантичні особливості топонімів Канади. тези Міжнародна наукова конференція «Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства»,
Національний університет «Києво-могилянська академія»
3 березня 2020 р.
 
1 Марія МАЛАНЮК
Англійські запозичення в комп’ютерній термінології німецької та української мов Стаття Львівський  філологічниий часопис. В. 7. – С. 13-19.
 
5 Іванна БАРНИЧ
Genre peculiarities of Stephen King’s novels: Historical aspect. розділ моног-рафії Efficiency level and the necessity of influence of philological sciences on the development of language and literature: collective monograph / V. D. Bialyk, L. I. Didukh, M. Yu. Ivanchenko, V. P. Karazin, etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – pp. 18 – 34. 16 L. Didukh
Different symbols in Stephen King’s novels: a linguopoetic aspect стаття Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 6, 2019. – С. 48 – 52. 5 Любов ДІДУХ
Stylistic basis of Stephen King’s horror novels розділ моног-рафії Modern philology: promising and priority areas for scientific research: collective monograph / L. Didukh, D. Drozdovskyi, T. Konovalenko, V. Koroliova, etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. – pp. 1 – 22. 22 L. Didukh
Прецедентні номінації в суспільно політичному дискурсі
(на прикладі Дональда Трампа та його політичного оточення)
 
тези доповіді Міжнародна науково-практична онлайн конференція Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
23 червня 2020 р.
1 Наталія СВИДНИЦЬКА-ІЛЬКІВ
 
Humanitarian Demining In Ukraine: The Problem Of Terminology Translation
 
стаття
 
 
Efficiency Level and the Necessity of Influence of Philological Sciences on the Development of Language and Literature 
 
5 Олександра ПАЛЬЧЕВСЬКА
 
Ethnic Stereotypes In Vernacular English, Ukrainian, Polish And French Of The Xixth Century

 
 

 
стаття
 
 
 
 
Vectors Of The Development Of Philological Sciences At The Modern Stage 5 Олександра ПАЛЬЧЕВСЬКА
The Xixth Century British Vernacular Paremias History Study (Lingvocultural Approach) тези Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції
«Міжкультурна Комунікація
В Науковому І Освітньому Просторі». Одеса, С. 234-237.
1 Олександра ПАЛЬЧЕВСЬКА
Ідеографічна класифікація фразеологізмів польської мови із семантикою пересування в просторі стаття «Філологічний часопис»
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 
5 Петро ГУБИЧ
Особливості функціонування латинських фразеологізмів як носіїв змісту поняття «Любов» стаття (Фахове видання) Закарпатські філологічні студії, Випуск 13, Т. 1, Видавничий дім «Гельветика», 2020, С. 172-176 5 Галина БАНЬКЕВИЧ
Особливості відтворення сленгу в аудіовізуальних творах українською мовою (на прикладі телевізійного серіалу «Кістки»)
 
стаття Львівський філологічний часопис №8 (листопад 2020)  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 
 5 Петро ГУБИЧ,
Тетяна ГОЛОБОРОДА

 

                Кафедра активно розвивається у напрямі міжнародної діяльність. Кафедра іноземних мов та перекладознавства бере участь у таких міжнародних програмах:

      1.  ERASMUS+
        Академічна мобільність науково-педагогічного персоналу з Кінгстонським університетом, м. Лондон
        (Грант № 2015-2-UK01-KA107-022785)
        Академічна мобільність науково-педагогічного персоналу з Кінгстонським університетом, м. Лондон
        (Грант 2017-1-UK01-KA107-036029)
        Студентська мобільність з Кінгстонським університетом, м. Лондон
        (Грант № 2018-1-UK01-KA107-047120)
        Академічна мобільність науково-педагогічного персоналу з Кінгстонським університетом, м. Лондон      
        (Грант № 2019-1-UK01-KA107-061076)
    2. BRITISH COUNCIL
    3. ПРОГРАМА СПІВПРАЦІ З ПОЛОНІЙСЬКОЮ АКАДЕМІЄЮ В М. ЧЕНСТОХОВА (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
    4. ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА
    5. ПРОГРАМА СПІВПРАЦІ З УНІВЕРСИТЕТОМ СВ. КИРИЛА І МЕФОДІЯ (М. ТРНАВА, РЕСПУБЛІКА СЛОВАЧЧИНА)

Кафедра співпрацює з такими зарубіжними закладами та організаціями:

 1. Британська Рада в Україні 
 2. Французький інститут в Україні 
 3. Британська багатонаціональна видавнича та освітня компанія Pearson PLC
 4. Інститут ім. Ґете
 5. Пряшівський університет, факультет філософії (Руспубліка Словаччина)
 6. Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце (Республіка Польща)
 7. Полонійна Академія в місті Ченстохова (Республіка Польща)
 8. Кінгстонський університет (м. Лондон, Велика Британія)
 9. Університет Св. Кирила і Мефодія (м. Трнава, Республіка Словаччина)

     21-23 лютого 2019 року представники кафедри іноземних мов та перекладознавства доцент Пальчевська О.С., доцент Іванченко М.Ю. та викладач Губич П.В. відвідали  м. Загреб (Хорватія) у рамках конференції FROM THEORY TO PRACTICE IN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES. Співробітники університету підготували доповіді «Humanitarian demining in Ukraine: terminology and translation» (Пальчевська О.С.), «Metaphor as a means of aviation terminology formation in English» (Іванченко М Ю), «METAPHORIC MOTIVATIONAL MODELS OF THE FIRE-FIGHTING TERMINOLOGY IN POLISH AND UKRAINIAN» (Губич П.В.).  У конференції взяли участь більше 100 науковців з різних куточків Європи, які зустрічаються для обговорення актуальних питань галузевої термінології та специфіки викладання іноземної мови для спеціальних цілей.
  

  
 
 

 

Інформація абітурієнту: 

 
     Державна політика євроінтеграції України передбачає забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення у міжкультурній комунікації та обміні професійним досвідом між провідними країнами Європи та Україною. Враховуючи напрямки розвитку та завдання підрозділів ДНСН, в сучасних умовах потрібні спеціалісти нової генерації, які б могли забезпечити перекладацький супровід діяльності підрозділів ДСНС на високопрофесійному рівні. 
    За ініціативи професора кафедри іноземних мов та перекладознавства Оксани Бабелюк, була підписана угода між Akademia Polonijna в Ченстохові (Республіка Польща) та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності про можливість  отримання студентами-перекладачами подвійного диплома.
     Фахівці з перекладу, які володіють системними знаннями, навичками, вміннями та спроможні на високому професійному  рівні діяти у сфері цивільного захисту, вкрай потрібні  підрозділам ДСНС, а саме для:
 • забезпечення усного (синхронного та послідовного) перекладу конференцій, міжнародних нарад та тренувань;
 • виконання письмового перекладу ділової кореспонденції, супровідної документації, термінології;
 • використання новітніх іноформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
       Основне завдання нашої кафедри полягає у якнайширшому,  психологічно сприятливому,  розкритті   мовного хисту та навчального потенціалу кожного студента. Завдяки паралельному вивченню двох іноземних мов, суттєво розширеному запровадженою на кафедрі концепцією подвійної спеціалізації, студенти  опановують другу іноземну мову (німецьку, французьку, польську на їхній вибір). У нас однаково хороше ставлення до всіх студентів: високо творчих, які прагнуть все нових досягнень, але також і тих, хто бажає  відкрити у собі талант до вивчення іноземних мов. Ми пишаємося успіхами кожного студента.
     Після завершення навчання у випускників буде достойна праця. Викладання англійської мови для різноманітних аудиторій та різних рівнів потрібне в усіх куточках України. Воно потрібне світові. 
       
          Перспективи працевлаштування:
 • вчитель іноземних мов у державних та приватних школах (закіншивши бакалаврат);
 • викладач  іноземних мов у виших навчальних закладах (закінчивши магістратуру);
 • перекладач (усний синхронний, послідовний та письмовий переклад) у сфері реклами, в бюро перекладів,  на промислових підприємствах, у професійних та політичних організаціях тощо;
 • гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-консультант;
 • інокореспондент, перекладач на міжнародних конференціях, тощо;
 • консультант в інформаційних агентствах різного типу, зокрема перекладацьких агенціях, дипломатичних агентствах тощо;
 • фахівець із забезпечення комунікації у сфері міжнародного бізнесу;
 • працівник відділу обробки іншомовної інформації в промислових, банківських установах, турагенствах, в інституціях культурно-просвітницького спрямування.

    Якщо Ви хочете стати конкурентоспроможним фахівцем з англійської, німецької, французької та польської мов і перекладу, працювати у відомих європейських та українських корпораціях або будувати кар’єру в освітній сфері, вступайте до нашого університету на спеціальність 035 «Філологія»! Ми допоможемо реалізувати Ваші мрії та сподівання, стати елітою нової генерації українців! 

Перелік конкурсних предметів для вступу на спеціальність 035 «Філологія»
(за результатами ЗНО)
 1. Українська мова та література.
 2. Іноземна мова.
 3. Історія України або географія (на вибір).

 
    Замовлення Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на підготовку фахівців з перекладу за спеціальністю 035 «Філологія» за денною формою навчання становить 50 осіб ліцензійного обсягу.
Інформація для абітурієнтів

 


.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02