Українська Англійська

ЛДУБЖД

Сектор адміністрування та електронного документообігу


ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 578 від 09.11.2016 р. "Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційній структурі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності» в штат було внесено нову структурну одиницю "Сектор адміністрування та електронного документообігу".
Сектор є самостійним структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності і підпорядкований, безпосередньо, ректорові університету. У своїй діяльності - керується нормативно-правовими актами ДСНС України.
Основні функції, які покладаються на підрозділ це забезпечення прийому, реєстрації, обліку, зберігання та відправки, оперативного розшуку, своєчасного розподілу і розгляду документів та кореспонденції для доповіді ректорові.
Сектор організовує діловодство, встановлює та контролює додержання єдиного порядку роботи з документами в усіх структурних підрозділах Університету; складає зведену номенклатуру справ Університету та подає на затвердження до Центрального державного архіву; організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Університету; бере участь у вдосконаленні автоматизованої системи діловодства; організовує роботу зі зверненнями громадян (попередній розгляд пропозицій, заяв, скарг, звернень), одержаних поштою та на особистому прийомі. Реєструє і веде облік звернень громадян, формує банк реєстраційних даних.
Для виконання  функцій які покладені на сектор використовуються новітні технології, щодо поступового переходу з паперового на електронний документообіг.
 
тел./факс: (032) 233-00-88
e-mail: [email protected]
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02