Українська Англійська

Вчена рада

Загальна інформація про Вчену раду
 
Вчена рада Львівського державного університету безпеки життєдіяльності є колегіальним органом управління навчальним закладом та утворюється терміном до 5-ти років.
До складу Вченої ради за посадами входять: ректор, проректори, керівники навчально-наукових інститутів, учений секретар, завідувач бібліотеки, начальник відділу економіки і фінансів (головний бухгалтер), голова первинної профспілкової організації Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників Університету з числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники докторантів, ад’юнктів (аспірантів), керівники органів курсантського та студентського самоврядування. За рішенням Вченої ради, до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше, ніж 75 відсотків від загальної чисельності її складу мають становити наукові та науково-педагогічні працівники Університету і не менше, як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів).
Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються курсантами і студентами шляхом прямих таємних виборів.
Склад Вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності Вченої ради. Голова Вченої ради призначає своїх заступників з числа членів Вченої ради. Секретарем Вченої ради є учений секретар.
Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора Університету.
Основними завданнями Вченої ради є визначення стратегії і перспективних напрямів освітньої, наукової, інноваційної, виховної та інших видів діяльності Університету, а також забезпечення контролю за всіма видами життєдіяльності навчального закладу.
Вчена рада збирається на засідання, як правило, один раз на місяць. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане з ініціативи ректора Університету або ректорату.

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02