Українська Англійська

Міжнародні угоди про співробітництво

1. European Fire Service Colleges' Association /
Європейська асоціація навчальних закладів пожежної безпеки
2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej /
Головна школа пожежної охорони в місті Варшава
3. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie /
Центральна школа державної пожежної охорони в місті Ченстохова
4. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie /
Школа аспірантів державної пожежної охорони в місті Краків
5. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu /
Державна вища технічно-економічна школою ім. Броніслава Маркевича в місті Ярослав
6. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu /
Вища інженерна школа безпеки та організації праці в місті Радом
7. Gmina Zagόrz / Гміна Загож
8. Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu / 
Вища економічна школа в місті Перемишль
9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzaniaw Przemyślu / 
Вища школа інформаційних технологій і управління в місті Перемишль
10. Association «Echanges Sport-Culture Lorraine-Ukraine» / 
Асоціація «Спортивно-культурні обміни Лорен-Україна»
11. Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochronа Pracy w Katowicach / 
Вища школа управління охороною праці в Катовіцах»
12. Centrum naukowo-badawcze ochrony przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy (Polska) / 
Науково-дослідний центр протипожежної охорони ім. Ю. Тулішковського – Державний дослідний інститут (Республіка Польща);
13. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / 
Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського;
14. Estonian Academy of Security Sciences / 
Естонська академія наук з безпеки;
15.  Prešovská univerzita v Prešove / 
Пряшівський університет;
16.  Społeczna Akademia Nauk /
Академія суспільних наук;

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02