Українська Англійська

ЛДУБЖД

NET-CBRN-REACT

ПРОЕКТ «NET-CBRN-REACT 2»:
 
Повна назва: «Розвиток об'єднаної партнерської мережі знань цивільного захисту між Європейським Союзом, країнами Європейської політики сусідства та міжнародними організаціями — NET-CBRN-REACT.

Тривалість проекту: 18 місяців, з 01.01.2021 року до 01.07.2022 року

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ:
Партнер з розвитку: Європейський Союз, представлений Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарних місій ЄС (DG ECHO)
 
Консорціум виконавців проекту: Мета, завдання, ціль, результат:
 
За таких складних та постійно мінливих ризиків, як пандемія COVID19 виникла  необхідність у  більш ефективній профілактиці та готовності, швидшій реакції та відновленні, а це вимагає ефективнішого збору даних, збільшення потоку інформації, покращення обміну знаннями, досвідом та навичками та консолідованих наукових доказів.
 
Проект NET-CBRN-REACT об’єднує партнерів зі Східної Європи та Близького Сходу з метою впровадження Об’єднаної мережі знань цивільного захисту (далі - Мережа знань). Проект передбачає проведення 2 міжнародних семінарів у Львові (Україна) та Мінську (Білорусь).
 
NET-CBRN-REACT сприяє впровадженню Мережі знань, як інклюзивної платформи для обміну знаннями та досвідом, передовою практикою з метою встановлення спільного розуміння та спільної культури запобігання, готовності та реагування на НС у сфері цивільного захисту та управління ризиками стихійних лих в ЄС та сусідніх країнах.
Проведені в рамках проекту дослідження та техніко-економічне обґрунтування загальної передової практики щодо готовності та реагування на ХБРЯ надзвичайні ситуації призведуть до виникнення нових можливостей навчання та тренувань у Мережі знань.
Мережеві можливості через он-лайнову мережу експертів, як кінцевий результат, розширять використання Об’єднаного механізму цивільного захисту UCPM та інструментів ЄС і залучатимуть партнерів за межами ЄС.
 
Основні результати проекту включають обмін досвідом з питань цивільного захисту та управління ризиками катастроф між членами ЄС та сусідніми країн, збір загальних передових практик щодо запобігання, готовності та реагування усіма відповідними організаціями як робочим інструментом, складання шаблонів навчальних курсів та навчань партнерами-учасниками як робочим інструментом, мережа підтримки онлайнових експертів для тренінгів ОМЦЗ та вправи щодо підготовки та реагування на ХБРЯ за межами ЄС.
 
База даних експертів з питань допомоги та цивільного захисту буде розроблена та підтримуватиметься як мережа онлайнової підтримки експертів для навчання з питань ОМЦЗ і підготовки та реагування на ХБРЯ за межами ЄС. Ця он-лайн мережа буде містити пропозиції для тренінгів та вправ з використання ОМЦЗ.
 
Результати проекту покращать спроможність країн-учасниць реагувати на використання інструментів ОМЦЗ та ЄС. Поліпшиться співпраця у галузі реагування на катастрофи між цивільним захистом, управлінням катастрофами, забрудненням моря, суб'єктами гуманітарної діяльності та міжнародними організаціями.
 
Буде створено мережу відповідних суб'єктів цивільного захисту та інших питань боротьби зі стихійними лихами, що залучатиме також фахівців з адаптації до кліматичних змін. Досвід роботи з ХБРЯ буде додатково розвиватися, а уроки будуть визначатися, а набути досвідом і знаннями будуть ділитися.
Оцінка проекту дозволить оцінити, чи і як були досягнуті загальні та конкретні цілі проекту. Щодо оцінки загальних результатів проекту, оцінка використовуватиме встановлені критерії оцінки (відповідність, ефективність, ефективність), а також додаткові специфічні критерії ЄС (наприклад, додана вартість; узгодженість з іншими діями ЄС).
 
Оцінка буде здійснюватися групою незалежних оцінювачів, які працюватимуть незалежно від Групи управління проектами від початку проекту до кінця.
 
Команда оцінювачів використовуватиме індикатори SMART (конкретність, вимірюваність, досяжність, відповідність, обмеженість часом) та критерії оцінки. Основна увага буде зосереджена на актуальності інструменту навчання та вправ, а також шляхів та засобів для перевірки та вдосконалення UCPM та розвитку Мережі знань.
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02