Українська Англійська

ЛДУБЖД

Положення про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених

Метою діяльності Наукового товариства є об’єднання наукового потенціалу студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених ЛДУ БЖД для проведення та активізації наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових і творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства:

  • прийняття актів, що регламентують його організацію та діяльність;
  • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
  • популяризація наукової діяльності серед університетської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються та працюють у ЛДУ БЖД, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
  • представництво інтересів студентів, курсантів, слухачів,  ад’юнктів,  докторантів і молодих вчених ЛДУ БЖД перед керівництвом ЛДУ БЖД та організаціями (за погодженням з керівництвом університету) з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
  • сприяння підвищенню якості наукових досліджень;
  • сприяння обміну інформацією між дослідниками-початківцями та молодими вченими;
  • сприяння розвитку міжвузівського, регіонального, загальнодержавного та міжнародного співробітництва;
  • здійснення моніторингу талановитої молоді ЛДУ БЖД;
  • виконання інших функцій відповідно до вимог цього Положення та законодавства України.
 

ПОЛОЖЕННЯ
про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 

НАКАЗ 
про затвердження положення
"Про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності"

  

Опитувальник члена Наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів і молодих вчених ЛДУБЖД

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02