Українська Англійська

Філія кафедри UNESCO

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У 1999 р. дістала втілення ідея, що зародилася під час святкування 100-річчя КПІ. Генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко Майор та ректор КПІ М.З.Згуровський підписали угоду про створення на базі НТУУ “КПІ” та ІПСА кафедри ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика”. На той час у країні ще спостерігалися кризові явища; новітні технології та виробництва не були затребувані. Змінилося ставлення до технічних фахівців. Тож система вищої технічної освіти мала подати свій голос і знайти розуміння в суспільстві, що вища технічна освіта – то “критична технологія” для розвитку держави. І саме кафедра ЮНЕСКО всі ці роки багато робить для осмислення шляхів розвитку технічної освіти, в утвердженої інноваційної моделі розвитку економіки та держави в цілому. 

Було проведено 12 міжнародних конференцій. Зокрема, у 2001 р. міжнародна конференція ЮНЕСКО ректорів технічних університетів Центральної і Східної Європи підвела вітчизняну вищу технічну освіту до розуміння Болонських ініціатив. Як відомо, нині Україна приєдналася до Болонського процесу, а НТУУ “КПІ” визначено базовим для відпрацювання європейських новацій в освіті. І не дивно, адже КПІ був піонером у долучені до європейського освітнього простору. 

За участю кафедри ЮНЕСКО було створено віртуальний кампус електронного навчання для університетів Центральної і Східної Європи. До його складу ввійшли 12 вищих навчальних закладів із 8 країн.

У квітні 2006 р. за сприяння керівництва кафедри ЮНЕСКО та ректорату ЛДУ БЖД було утворено філію кафедри "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" в нашому університеті. 

В 2007 році філія кафедри ЮНЕСКО "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" представила звіт про свою діяльність за останній рік та план роботи на 2007-2008 р.

Філія кафедри UNESCO

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02