Українська Англійська

Діяльність відділу внутрішнього забезпечення якості освіти


Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти є структурним підрозділом навчально-методичного центру, через який реалізується політика внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті.
Відділ функціонує відповідно до Статуту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності і в своїй практичній роботі керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наказами ректора.

 
ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:
Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти
Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм
Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету
Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками Університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату
Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації
Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою
Супровід практичної підготовки здобувачів вищої освіти
Організація та проведення службової підготовки
Організація проведення атестації здобувачів вищої освіти
Формування проектів наказів щодо організації освітнього процесу
Підготовка звітів для ДСНС України
Адміністрування Єдиної державної електронної бази з питань освіти
Організація та проведення вступної кампанії
Контроль за дотриманням графіку освітнього процесу​

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02