Українська Англійська

Захисти дисертацій

Захисти дисертацій на спеціалізованій вченій раді К 35.874.02 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий
керівник
Офіційні опоненти Дата і місце захисту
1. АЛЬ АТУМ МОХАММАД  Фаїз Ахмад 05.13.22
Планування змісту м’яких проектів на основі сервісної моделі
д.т.н., професор 
Рач Валентин Анатолійович
д.т.н., професор  Бушуєва Н.С.  відгук

к.т.н., доцент  Рулікова Н.С.  відгук
26.06.2015 р. о 11.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
2. МАСАУД АЛІ Алгхдафі А. Султан 05.13.22
Формування портфеля проектів малих медичних підприємств на основі опортуністичного підходу (на прикладі стоматологічних клінік)
д.т.н., професор 
Рач Валентин Анатолійович
д.т.н., доцент
Сухонос М.К.
відгук

к.т.н., доцент
Возний О.М.
відгук

26.06.2015 р. о 13.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
3. СТАШЕВСЬКИЙ
Захар
Петрович
05.13.22
Моделі та механізми формування компетентності персоналу IT-проектів
д.т.н., професор  Грицюк Юрій Іванович д.т.н., професор
Медведєва О.М.
відгук

к.т.н., доцент
Фесенко Т.Г.
відгук

9.12.2015 р. о 11.00, ауд. 217 
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
4. БУРАК
Назарій
Євгенович
05.13.22
Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності
д.т.н., професор
Рак Юрій Палович
д.т.н., професор
Білощицький А.О.
відгук

к.т.н., доцент
Рулікова Н.С.
відгук

9.12.2015 р. о 14.00, ауд. 217 
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
5. КРАП-СПІСАК
Наталія Павлівна
05.13.22
Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами
д.ф.-м.н., професор
Юзевич Володимир Миколайович
д.т.н., професор
Білощицький А.О.
відгук

д.т.н., професор
Мартин Є.В.
відгук

10.12.2015 р. о 11.00, ауд. 217 
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
6. БОРЗОВ
Юрій Олексійович
05.13.06
Інформаційні технології підвищення функціональної безпеки систем обробки інформації критичного застосування
д.т.н., доцент
Рак Тарас
Євгенович
д.т.н., професор
Андрощук О.С.
відгук

д.т.н., професор
Теслюк В.М.
відгук

10.12.2015 р. о 14.00, ауд. 217 
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
7. САЧЕНКО
Олег Анатолійович
05.13.22
Формування стратегічно-орієнтованого портфеля інноваційних проектів модернізації електроенергетичного обладнання
д.т.н., професор Бушуєв Сергій Дмитрович д.т.н., професор
Білощицький А.О.
відгук

к.т.н., доцент
Возний О.М.
відгук

4.11.2016 р. о 12.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
8. КОБИЛКІН Дмитро Сергійович 05.13.22
Структуризація проектів впровадження автоматизованих систем антикризового управління в цивільному захисті (на прикладі системи 112)
д.т.н., доцент
Зачко Олег Богданович
д.т.н., професор 
Цюцюра С.В.
відгук

д.т.н., професор 
Чернова С.К.
відгук

04.11.2016 р. о 14.30ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
9. СІВАКОВСЬКА Олена Миколаївна 05.13.22
Узгодження конфігурацій продуктів та їх проектів (стосовно систем підтримки прийняття рішень у рільництві)
к.т.н., доцент Демидюк Микола Анатолійович к.т.н., професор
Морозов В.В.
відгук

д.т.н., професор 
Рибак А.І.
відгук

15.12.2016 р. о 14.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
10. ГОЛОВАТИЙ Роман Русланович 05.13.22
Управління безпекою на стадії плаування створення об'єктів з масовим перебуванням людей
д.т.н., доцент
Зачко Олег Богданович
д.т.н., професор Чумаченко І.В.
відгук

к.т.н., Бушуєв Д.А.
відгук

14.06.2018 р. о 14.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
11. МЕЛЕНЧУК Віктор Миколайович 05.13.22
Моделі та методи управління ризиками проектів матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних Сил України
д.т.н., професор
Андрощук Олександр Степанович
д.т.н., доцент
Данченко О.Б. відгук

к.т.н., доцент
Тесленко П.О. 
відгук

28.02.2019 р. о 11.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
12. ЩЕРБАЧЕНКО Олександр Миколайович 05.13.22
Планування проектів розвитку систем реагування на надзвичайні ситуації об'єднаних територіальних громад
к.т.н., доцент
Ратушний Роман Тадейович
 
д.т.н., доцент
Попов В.М.
 відгук

к.т.н.,
Бушуєв Д.А.
відгук

28.02.2019 р. о 15.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
13. ГУСАК
Олена Михайлівна
05.13.06
Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж за допомогою безпілотних літальних апаратів
д.т.н., професор
Виклюк Ярослав Ігорович
д.т.н., професор
Пасічник В.В.
 відгук

к.т.н., доцент 
Цюцюра М.І.  
відгук

01.03.2019 р. о 11.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
14. БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Руслан Володимирович 05.13.22
Моделі та методи управління проектами інформатизації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних органів
д.т.н., професор
Андрощук Олександр Степанович
д.т.н., професор
Колеснікова К.В. 
відгук

д.т.н., доцент
Данченко О.Б.
відгук

01.03.2019 р. о 15.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
15. ВАСИЛЬЄВ Микита  Ігорович 05.13.22
Моделі та методи ініціації проектів протипожежного захисту об’єктів на основі оцінки ризиків
к.т.н., доцент
Мовчан Іван Олександрович
 
д.т.н., доцент
Пітерська В. М.
відгук

к.т.н., доцент
Гусєва Ю.Ю.
відгук

13.06.2019 р. о 12.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
16. БОЯРЧУК
Олег Віталійович
05.13.22
Ціннісно-орієнтоване управління ризиками проектів із мінливим середовищем (на прикладі створення кооперативів кормозабезпечення)
д.т.н., доцент
Тригуба Анатолій Миколайович
 
д.т.н., професор
Бушуєва Н.С.
відгук

к.т.н.
Кобилкін Д.С.
відгук

13.06.2019 р. о 15.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
17. КУЗЬМІНСЬКА Юлія Миколаївна 05.13.22
Моделі та методи формування команд освітніх проектів підвищення кваліфікації
д.т.н., доцент
Данченко Олена Борисівна
 
д.т.н., професор
Колеснікова К.В.
відгук

к.т.н. 
Кобилкін Д.С.
відгук

20.12.2019 р. о 12.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
18. ДОМБРОВСЬКИЙ Михайло Збишекович 05.13.22
Проактивне управління проектами організаційного розвитку енергопостачальних компаній
в турбулентному оточенні
автореферат
д.т.н., професор
Саченко Анатолій Олексійович
 
д.т.н., доцент
Тригуба А.М.
відгук

к.т.н. 
Шерстюк О.І.
відгук

20.12.2019 р. о 15.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
19.

ФТОМА
Оксана Віталіївна

05.13.22
Моделі та методи ціннісно-орієнтованого управління інтегрованими проєктами аграрного виробництва (на прикладі виробництва сировини та біопалива)
автореферат
дисертація
д.т.н., доцент
Тригуба Анатолій Миколайович
д.т.н., професор
Бушуєва Н.С.
відгук

к.т.н., доцент 
Івануса А.І.
відгук

24.09.2020 р. о 11.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
20. СЕПЕДА ГУАМАН
Діего
Фернандо
05.13.22
Протиризикове управління стейкхолдерами організаційних проектів у сфері обслуговування літаків в умовах поведінкової економіки
автореферат
дисертація
д.т.н., доцент
Данченко Олена Борисівна
д.т.н., професор
Чумаченко І.В.
відгук

к.т.н., доцент 
Ратушний Р.Т.
відгук

24.09.2020 р. о 14.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
21. ПАДЮКА
Роман
Іванович
05.13.22
Моделі та методи управління ресурсами виробничих проєктів рослинництва 
к.т.н., доцент
Тимочко Василь Олегович
д.т.н., професор
Пітерська В.М.
відгук

к.т.н. 
Головатий Р.Р.
відгук

05.02.2021 р. о 12.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
22. ТИМЧЕНКО Дар'я Олександрівна 05.13.22
Моделі та методи управління проєктом створення офісу трансферу технологій у закладі вищої освіти 
к.пед.н., доцент
Корогод Наталія Петрівна
д.т.н., професор
Чернов С.К.
відгук

д.т.н., доцент
Данченко О.Б.
відгук

05.02.2021 р. о 15.00, ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
23. ЗАЧКО       Ірина Григорівна 05.13.22
Моделі та методи гібридного управління програмами проєктів
соціально-економічного розвитку територій засобами механізмів конвергенції 
к.т.н., доцент  Івануса Андрій Іванович

д.т.н., професор Чумаченко І.В. відгук

д.т.н., професор Пітерська В.М. відгук

16.04.2021 р. о 14.00, ауд. 217

Зал засідань спеціалізованих вчених рад

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02