Українська Англійська

ЛДУБЖД

Спеціальності докторантури

    В Університеті відкрито докторантуру для підготовки докторів наук з галузей знань та за спеціальностями:
01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 – Менеджмент;
10 Природничі науки за спеціальністю 101 – Екологія;
12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
26 Цивільна безпека за спеціальністю 261 – Пожежна безпека.

 
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація: 

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету