Українська Англійська

Спеціальності докторантури

    В Університеті відкрито докторантуру для підготовки докторів наук з галузей знань та за спеціальностями:
01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 – Менеджмент;
10 Природничі науки за спеціальністю 101 – Екологія;
12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
26 Цивільна безпека за спеціальністю 261 – Пожежна безпека.

 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02