Українська Англійська

Перелік Наукових шкіл

НАУКОВА ШКОЛА
доктора технічних наук,
професора Василя КОВАЛИШИНА
 
НАУКОВА ШКОЛА
доктора технічних наук, професора,
Заслуженого діяча науки та техніки України
Олега ЗАЧКА
  
НАУКОВА ШКОЛА
доктора технічних наук,
професора Василя ПОПОВИЧА 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА
ВІТРИЛА ГУМАНІЗМУ
доктора педагогічних наук, професора,
Почесного академіка Національної академії педагогічних наук України
Григорія ВАСЯНОВИЧА
НАУКОВА ШКОЛА 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
доктора педагогічних наук, професора Андрія ЛИТВИНА та
доктора педагогічних наук, професора Лариси РУДЕНКО
НАУКОВА ШКОЛА
КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОГЕОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
доктора фізико-математичних наук, професора Юрія СТАРОДУБА
НАУКОВА ШКОЛА 
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ: ВИМІРИ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
доктора технічних наук,
доцента Василя КАРАБИНА
НАУКОВА ШКОЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
доктора сільськогосподарських наук, професора 
Андрія КУЗИКА
НАУКОВА ШКОЛА
НАУКОВІ ОСНОВИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПОЖЕЖ  НА ЇХ ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ
доктора технічних наук, доцента
Володимира БАЛАНЮКА
НАУКОВА ШКОЛА 
АНТИПІРЕНОВА ТА ІНГІБУЮЧА ДІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА ГОРІННЯ ЕПОКСИ-ПОЛІМЕРІВ ТА ІНШИХ ВУГЛЕВОДНІВ
кафедри фізики та хімії горіння
доктора хімічних наук,
професора Бориса МИХАЛІЧКА та
кандидата технічних наук,
доцента Олени ЛАВРЕНЮК 

 

 

 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02