Українська Англійська

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених


Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів і молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності є частиною системи громадського самоврядування університету та провідним науковим осередком здобувачів вищої освіти, діяльність якого спрямована на пошук та розвиток здібної до наукової роботи молоді з метою створення наукового резерву ЛДУБЖД.

Наукове товариство - добровільне самостійне об'єднання, яке бере участь в організації та здійсненні науково-дослідної роботи, підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями.
У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством України, Статутом ЛДУБЖД та Положенням.

Вищим органом Наукового товариства є Рада молодих вчених ЛДУБЖД


 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02