Українська Англійська

ЛДУБЖД

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених


Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів і молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності є частиною системи громадського самоврядування університету та провідним науковим осередком здобувачів вищої освіти, діяльність якого спрямована на пошук та розвиток здібної до наукової роботи молоді з метою створення наукового резерву ЛДУБЖД.

Наукове товариство - добровільне самостійне об'єднання, яке бере участь в організації та здійсненні науково-дослідної роботи, підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями.
У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством України, Статутом ЛДУБЖД та Положенням.

Вищим органом Наукового товариства є Рада молодих вчених ЛДУБЖД


 
.
 
 
 
 

Контактна інформація: 

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету