Українська Англійська

Курси для навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки та охорони праці

    Курси для навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки та охорони праці створені  і працюють в інституті післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України з метою підвищення кваліфікації фахівців установ і організацій і набуття ними спеціальних знань у галузі господарської діяльності протипожежного призначення, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852”.  

 
     Порядок проведення спеціального навчання визначено наказами ДСНС України та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
    Спеціальне навчання (надання освітніх послуг) в інституті післядипломної освіти здійснюється на платній основі.  Тарифікація та кошториси витрат щодо надання освітніх послуг з спеціального навчання визначаються у відповідності до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами» і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 р. № 1196/18491.
   Інститут післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності здійснює спеціальне навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення, суб’єктів господарювання різної форми власності, які бажають у подальшому отримати (підтвердити) ліцензію на відповідний вид господарської діяльності в ДСНС України за наступними напрямками: 

 

Вид діяльності відповідно до ліцензійних умов

 

Термін проходження спеціального навчання

керівники(год.)

виконавці(год.)

1. Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискакозахисту, вогнезахисного обробляння

40

40

2. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольні)

40

40

3. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень

40

40

4. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту

40

40

5. Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення

40

40

6. Технічне обслуговування первинних засобів пожежегасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники) 40 40
7. Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (керівники робіт) 40 40
8. Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (диспетчер) 24 24
9. Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (інженер-програміст) 36 36

10. Навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій з пожежної безпеки

16

16

11. Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) 

24

24

 

 

 

12. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці (первинне навчання)

36

36

13. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці (повторне навчання)

18

18

14. Підвищення кваліфікації з питань пожежної безпеки

40

40

 

   

Зразок заявки
 


    Після погодження ректором Заявки складається кошторис витрат щодо надання освітніх послуг (спеціального навчання) фахівцям заявника і укладається договір між заявником і Університетом щодо надання освітніх послуг за типовою формою МОН України (наказ МОН України від 11.03.2002 р. № 183 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2002 р. № 329/6617), в якому вказується вартість навчання і термін його проведення. Після оплати вартості освітніх послуг фахівці заявника включаються до списку навчальної групи. У процесі спеціального навчання використовуються різні форми занять, у тому числі: лекції, теоретичні, практичні, семінари, заліки, іспити.
    Заняття проводяться, як в аудиторіях, лабораторіях університету, так і на об’єктах м. Львова з залученням досвідченого науково-педагогічного персоналу універститету, практичних фахівців ГУ ДСНС України у Львівській області, кваліфікованих працівників проектних та монтажних організацій західного регіону України.
   Викладачі кафедри промислової безпеки та охорони праці (Мірус О.Л., Станіславчук О.В., Горностай О.Б., Телегіна Г.В.) залучені до проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, інших працівників підприємств, організацій, установ та представників профспілок в Інституті післядипломної освіти ЛДУБЖД.
 
 

        Після закінчення спеціального навчання та успішному здачі комплексного іспиту, слухачам видається Посвідчення про проходження спеціального навчання встановленого взірця.
        Відповідає за організацію та проведення спеціального навчання – доцент кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій інституту післядипломної освіти Воробйов Олександр Іванович (моб.тел. 0674951209)
Контактна інформація
  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Інститут післядипломної освіти
Воробйов Олександр
м. Львів вул. Клепарівська, 35
79007 Україна
тел./факс (032) 233-14-68
E-mail: [email protected];  [email protected]    
 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02