Українська Англійська

Захисти дисертацій

 
Захисти дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 35.874.03 
у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності
 
№ з/п Автор Шифр Назва роботи Науковий керівник Офіційні опоненти Дата і місце захисту
1 Крижановський Андрій Іванович 13.00.04 Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-технологій у педагогічних коледжах к. п. н., доцент
Шевченко Людмила Станіславівна
д. п. н., професор,
чл.-кор. НАПН України
Спірін
Олег
Михайлович
 
к. п. н., професор
Дичківська Ілона
Миколаївна
28.02.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
2 Василина Світлана Іванівна 13.00.04 Психолого-педагогічні умови правової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів д. п. н., професор
Литвин Андрій Віленович
д. п. н., професор,
чл.-кор. НАПН України
Лук’янова
Лариса
Борисівна
 
к. п. н.
Колісник-Гуменюк
Юлія
Ігорівна
28.02.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
3 Манюк
Любов Володимирівна
13.00.04 Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації засобами інформаційно-комунікаційних технологій в університетах США

автореферат
дисертація
д. п. н., професор
Шуневич Богдан Іванович

 
д. п. н., професор,
дійсний член НАПН України
Ничкало Нелля Григорівна
відгук

к. п. н., доцент
Паламаренко Інна Олексіївна
відгук
31.05.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
4 Стечак
Галина Михайлівна
13.00.04 Педагогічна підготовка майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті

автореферат
​дисертація
к. п. н., 
ст. н. сп.
Вдович Світлана Михайлівна
д. п. н., професор
Акімова Ольга Вікторівна
відгук

к. п. н., доцент
Лисенко Олександра Юріївна
відгук

 
31.05.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
5 Коваль
Ігор Святославович
13.00.04 Формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах

автореферат
дисертація
д. п. н.,
ст. н. сп.
Руденко Лариса Анатоліївна
д. п. н., професор
Діденко Олександр Васильович
відгук

к. п. н.
Маладика Лариса Володимирівна
відгук
05.12.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
6 Зельман
Леся Несторівна
13.00.04 Підготовка кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах України (1969 р. – початок ХХІ століття)

автореферат
дисертація
к. п. н., 
ст. н. сп.
Вдович Світлана Михайлівна
д. п. н., професор,
академік НАПН України
Гуревич
Роман Семенович
відгук

к. п. н.,
доцент
Полуда Вікторія Володимирівна
​відгук


д. п. н., професор
Литвин Андрій Віленович
відгук
05.12.2017 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
7 Олексієнко Наталія Олегівна 13.00.04 Формування моральної культури У майбутніх бакалаврів цивільного захисту В процесі вивчення української мови

автореферат
дисертація

 
к. п. н.,
професор
Коваль Мирослав Стефанович
д. п. н., професор
Діденко Олександр Васильович
відгук

к. п. н.
Маладика Лариса Володимирівна
відгук

 
05.06.2018 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
8 Гаврищук Ірина Василівна 13.00.04 Формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника у процесі професійної підготовки

автореферат
дисертація

 
д. п. н., 
ст. н. сп.
Руденко Лариса Анатоліївна
д. п. н., професор
Оршанський Леонід Володимирович
відгук

д. п. н.,
доцент
Гевко
Ігор Васильович
відгук

 
05.06.2018 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
9 Купчак
Мар’яна Ярославівна
13.00.04 Підготовка майбутніх експертів з екології у вищих навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій

автореферат
дисертація

 
д. п. н., професор,
член-кор. НАПН України
Козяр Михайло Миколайович
д. п. н., професор
Шерман Михайло Ісаакович
відгук

к. п. н.,
доцент
Шевчук Вікторія Миколаївна
відгук

д. п. н., професор,
чл.-кор. НАПН України
Лук’янова
Лариса
Борисівна
відгук

 
06.06.2018 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
10

Любінська
Орися Іванівна

13.00.04 Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах

автореферат
дисертація

д. п. н., 
доцент
Мачинська

Наталія
Ігорівна

д. п. н., професор
Соколова
Ірина Володимирівна
відгук

к. п. н.,

доцент
Дудікова
Лариса Володимирівна

відгук

11.12.2018 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
11 Бойко
Галина Олегівна
13.00.04 Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки

автореферат
дисертація

д. п. н., 
доцент
Мачинська

Наталія
Ігорівна

д. п. н., професор
Коломієць
Алла Миколаївна

відгук

д. п. н., професор
Зданевич
Лариса Володимирівна

відгук
 
11.12.2018 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
12 Хлипавка Галина Григорівна 13.00.04 Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки

автореферат
дисертація
д. п. н., 
доцент
Мачинська
Наталія
Ігорівна
д. п. н., професор,
член-кореспондент
НАПН України
Лук’янова
Лариса
Борисівна
відгук

д. п. н.,
професор
Торічний Олександр Володимирович
відгук
04.06.2019 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
13 Якімець Юрій Михайлович 13.00.04 Формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін

автореферат
дисертація
к. п. н., 
ст. н. сп.
Сліпчишин Лідія Василівна
д. п. н.,
Марцева Людмила Андріївна
відгук

к. п. н., доцент
Коломієць Дмитро Іванович
відгук

 
04.06.2019 р.,
ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
14 Фомін Катерина Василівна 13.00.04 Підготовка вчителя початкової школи до організації діалогічного навчання

автореферат
дисертація
д. пед. н., професор Будник Олена Богданівна д. пед. н., професор Пріма
Раїса Миколаївна
відгук

к. пед. н., доцент
Яценко Світлана Леонідівна
відгук

 
09.06.2020 р., ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
15 Федюк Галина Зіновіївна 13.00.04 Розвиток педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення

автореферат
дисертація
д. пед. н., професор Литвин Андрій Вікторович д. пед. н., професор Коломієць
Алла Миколаївна
відгук

к. пед. н., доцент Соловйов Валерій Федорович
відгук

 
09.06.2020 р., ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
16 Конівіцька Тетяна Ярославівна 13.00.04 Формування риторичної компетентності майбутніх психологів
у закладах вищої освіти

автореферат

дисертація

д. пед. н., професор 

Литвин Андрій Вікторович

д. пед. н., професор 

Бідюк Наталія Михайлівна
відгук

к. пед. н.

Залюбівська Оксана Броніславівна
відгук

06.10.2020 р., ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
17 Замфереско Олена Вікторівна 13.00.04 Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування
до підприємницької діяльності

автореферат
дисертація

 
д. пед. н.,
ст. н. сп.
Руденко Лариса Анатоліївна

д. пед. н., професор 

Дутка Ганна Яківна
відгук

к. пед. н.

Зельман Леся Несторівна
відгук

06.10.2020 р., ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад
 
18 Богдадюк Мар’яна Володимирівна 13.00.04 Професійна підготовка майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах Західної України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

автореферат
дисертація

 
к. п. н., 
ст. н. сп.
Вдович Світлана Михайлівна
д. пед. н., професор
Оршанський Леонід Володимирович
відгукк. пед. н., Колісник-Гуменюк Юоія Ігорівна
відгук


 
07.10.2020 р., ауд. 217
Зала засідань спеціалізованих вчених рад

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02