Українська Англійська

ЛДУБЖД

Концепція наукової діяльності

    Освіта і наука є показниками розвитку держави, суспільства, економіки та вагомими чинниками інтеграції України в світову спільноту. Прогрес держави визначається професійним рівнем наукових кадрів, підготовка яких є одним з головних завдань закладів вищої освіти.
   Сучасний стан розвитку науки характеризується формуванням наукових шкіл, наявністю зв’язків між національними та зарубіжними науково-освітніми закладами, підвищенням якості наукових досліджень. Наукова діяльність в університетах є інтелектуальною творчою роботою, що здійснюється в формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень та спрямовується на отримання і використання нових знань.
   Сучасні умови розвитку суспільства спонукають до змін концептуальних засад наукової діяльності закладів вищої освіти, підвищення конкурентоспроможності наукових досліджень, сприяють розвитку української науки та її інтеграції у світовий науковий процес.
   Пріоритетами національних інтересів України в техногенно-природній сфері є забезпечення екологічно- та техногеннобезпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів.
  В Україні наявна значна кількість великих потенційно небезпечних об’єктів, зокрема: атомні, теплові та гідроелектростанції, підприємства гірничодобувної промисловості, хімічного і промислового виробництва, сховища небезпечних речовин і матеріалів, а також об’єкти інфраструктури, на яких можливе виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які можуть спричинити негативний вплив на людей та довкілля,. Особливу загрозу становить зупинка низки виробництв, спричинені цим порушення в господарських зв’язках та збої в технологічних процесах, пов’язані з високим рівнем зносу основних виробничих засобів, що становлять у ряді галузей народного господарства 80–100%. Окрім того, не завжди коректна поведінка людини в процесі активізації господарської діяльності призводить не тільки до виникнення проблем із забрудненням повітря, води, ґрунту, але й до глобальних порушень біохімічного кругообігу, що викликає руйнування природних екосистем і, як наслідок, – порушення стійкості навколишнього середовища, зміни клімату, підвищення сейсмічності, виникнення щосезонних підтоплень, провалів земної поверхні, поява епідемій, порушення психофізіологічного стану людей тощо.
   Нестабільність техногенної та екологічної безпеки є гальмом розвитку держави. Тому виникає необхідність проведення відповідних заходів та виділення значних фінансових коштів для забезпечення захисту населення і територій.
   Слід зауважити, що для вирішення проблем захисту від наслідків надзвичайних ситуацій із забезпеченням високого рівня екологічної безпеки, потрібно залучати значну кількість людських, матеріальних і технічних ресурсів, враховувати сукупний вплив усіх небезпечних факторів та взаємну залежність 3 заходів безпеки з метою максимального зниження масштабів втрат та збитків.
 
 
 
 


Головні напрями науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності


1. Підвищення рівня безпеки об’єктів та населених пунктів.
2. Розроблення, дослідження, випробування та впровадження систем виявлення та гасіння пожеж, пошук нових антипіренів, інгібіторів та флегматизаторів горіння, методів та пристроїв їх подачі.
3. Дослідження пожеж, розроблення та вдосконалення засобів і тактичних способів ліквідації пожеж.
4. Методи інформаційного аналізу та синтезу явищ, які виникають при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру, та розроблення технологій їх ліквідації.
5. Розроблення управлінських, організаційних, технічних, інформаційних методів та заходів у галузі цивільного захисту та пожежної безпеки.
6. Формування моральних та психологічних якостей офіцера оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.
7. Педагогічні аспекти освітньої діяльності у галузі безпеки людини.
8. Дослідження та розроблення методів для покращення екологічної ситуації забруднених територій.
9. Аналіз та розроблення інноваційного програмного забезпечення для захисту інформації.
10. Розвиток охорони праці та безпеки життєдіяльності.
11. Удосконалення методів соціальної роботи, впровадження інновацій у сферу надання соціальних послуг та у професійну підготовку соціальних працівників.
12. Сучасна філологія в аспекті міжнародної комунікації та лінгвістики безпеки.

 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02