Українська Англійська

Захисти дисертацій

Захисти дисертацій на спеціалізованій вченій раді К 35.874.01 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий керівник Офіційні опоненти Дата і місце захисту
1. СУКАЧ
Роман
Юрійович
21.06.02 Підвищення ефективності гасіння низових пожеж в екосистемах
дисертація
автореферат
 
к.т.н., с.н.с.
КИРИЛІВ
Ярослав
Богданович
д.т.н., професор
ТАРАСЕНКО
Олександр
Андрійович
відгук

к.т.н., с.н.с.
БОРОВИКОВ Володимир Олександрович
відгук
14.05.2021 р., ауд. 217

Зал засідань спеціалізованих вчених рад
2. ХЛЕВНОЙ
Олександр
Вікторович
21.06.02 Нормування вимог пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів у закладах середньої освіти з інклюзивним навчанням
дисертація
автореферат
д.т.н., професор
КОВАЛИШИН Василь Васильович
д.т.н., с.н.с.
НІЖНИК
Вадим
Васильович
відгук

к.т.н., доцент
ФІРМАН
Володимир
Михайлович
відгук
14.05.2021 р., ауд. 217

Зал засідань спеціалізованих вчених рад
3. БОРСУК
Олена Валентинівна
21.06.02 Удосконалення методу розрахункової оцінки вогнестійкості сталевих балок із вогнезахисним мінераловатним облицюванням
дисертація
автореферат
к.т.н., доцент НУЯНЗІН Олександр Михайлович д.т.н., с.н.с.
НІЖНИК
Вадим
Васильович
відгук

к.т.н.
ПАЗЕН
Олег
Юрійович
відгук
22.04.2021 р., ауд. 217

Зал засідань спеціалізованих вчених рад
4. БОРИСОВА
Анна
Сергіївна
21.06.02 Удосконалення розрахункового методу прогнозування поширювання пожежі на сусідні об’єкти з урахуванням вітрового впливу
дисертація
автореферат
д.т.н., с.н.с.
НІЖНИК
Вадим Васильович
д.т.н., професор
КОСТЕНКО
Віктор
Климентович
відгук

к.т.н.
ВАСИЛЕНКО
Олександр Олександрович
відгук
22.04.2021 р., ауд. 217

Зал засідань спеціалізованих вчених рад
5. СКОРОБАГАТЬКО
Тарас
Миколайович
21.06.02 Удосконалення систем забезпечення пожежної безпеки об’єктів виробництва та застосування біодизельного палива
дисертація
автореферат
д.т.н., АНТОНОВ Анатолій Васильович
д.т.н.,  професор КИРИЧЕНКО
Оксана
В’ячеславівна
відгук

к.т.н.,
ГРУШОВІНЧУК
Олександр
Володимирович
відгук
26.11.2020 р., ауд. 217

Зал засідань спеціалізованих вчених рад
6. Штангрет
Назар
Олегович
 
21.06.02 Підвищення ефективності ліквідування пожеж у
підвальних приміщеннях комбінованим
застосуванням димовсмоктувачів та струменів
тонкорозпиленої води
дисертація
автореферат 
к.т.н.,
Лущ
Василь
Іванович
д.т.н.,
Антонов
Анатолій
Васильович,
відгук

к.т.н.,
Огурцов
Сергій
Юрійович
відгук
30.05.2019 р., ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
7. Слуцька
Оксана Михайлівна
 
21.06.02 Удосконалення системи оцінювання якості
піноутворювачів для гасіння пожеж
дисертація
автореферат 
 
к.т.н.,
Боровиков Володимир Олександрович
д.т.н.,  
Кириченко
Оксана
В’ячеславівна,
відгук

к.т.н.,
Грушовінчук
Олександр
Володимирович
відгук
30.05.2019 р., ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
8. Марич Володимир Михайлович 21.06.02 Підвищення ефективності порошкового пожежогасіння
магнію та його сплавів
дисертація
автореферат 
 
д.т.н., Ковалишин Василь Васильович д.т.н.,  
Антонов
Анатолій
Васильович
відгук

к.т.н.,
Дунюшкін
Володимир Олександрович
відгук
31.05.2019 р., ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
9. Пархоменко Володимир-Петро Олегович 21.06.02 Підвищення пожежної безпеки матеріалів на основі епоксіамінних композицій модифікованих купрум(ІІ) гексафлуорсилікатом
автореферат 
дисертація
 
к.т.н.,
Лавренюк
Олена
Іванівна
д.т.н., доцент
Кірєєв О.О.
відгук
 
к.т.н., доцент
Маладика І.Г.
відгук
28.12.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
10. Фещук Юрій Леонідович 21.06.02  
Прогнозування вогнестійкості дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням

автореферат 
дисертація
к.т.н.
Ніжник
Вадим Васильович
д.т.н., професор  Демчина Б. Г.
відгук

к.т.н., доцент
Швиденко А. В.
відгук
 27.12.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
11. Харишин
Дем'ян
Васильович
21.06.02 Вплив конструктивних особливостей та теплофізичних характеристик бетону і металу на вогнестійкість трубобетонних конструкцій 
автореферат 
дисертація
д.т.н.
Семерак Михайло Михайлович
д.т.н., професор 
Поздєєв С.В.
відгук

к.т.н., 
Ніжник В.В.
відгук
27.12.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
12. Товарянський Володимир Ігорович 21.06.02 Підвищення ефективності забезпечення пожежої безпеки в молодих соснових лісах України
автореферат
дисертація
д.с.-г.н.
Кузик
Андрій Данилович
д.т.н., с.н.с. 
Тарасенко О.А.
відгук

д.т.н., с.н.с. 
Антонов А.В.
відгук
27.04.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
13. Федоровський
Вадим
Вікторович
21.06.02 Підвищення ефективності систем забезпечення пожежної безпеки підприємств олійно-жирового виробництва
автореферат
дисертація
к.т.н. Веселівський
Роман
Богданович
д.т.н., с.н.с. 
Антонов А.В.
відгук

к.т.н., с.н.с. 
Ніжник В.В.
відгук
27.04.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
14. Балло Ярослав Вячеславович 21.06.02 Підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків
автореферат
дисертація
к.т.н.
Сізіков Олександр Олександрович
д.т.н., 
Кириченко
Оксана
В’ячеславівна
відгук

к.т.н., 
Дунюшкін
Володимир Олександрович
відгук
3.11.2017р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
15. Пастухов Павло Васильович 21.06.02 Зниження горючості полімерних матеріалів на основі модифікованих епоксидних смол
автореферат
дисертація
к.т.н., доцент Лавренюк
Олена
Іванівна
д.т.н., професор
Гивлюд М.М.
відгук

к.т.н., доцент
Маладика І.Г.
відгук
23.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
16. Чернецький Володимир Володимирович 21.06.02 Вплив теплових факторів пожежі на цілісність вертикальних сталевих резервуарів з нафтопродуктами
автореферат
дисертація
д.т.н., професор Семерак Михайло Михайлович к.т.н., с.н.с. 
Антонов А.В.
відгук

д.т.н., професор 
Басманов О.Є.
відгук
22.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
17. Гарасим’юк Олександр Іванович 21.06.02 розвиток наукових аспектів комбінованого застосування
вогнегасних аерозолів, газів та порошків
автореферат
дисертація
к.т.н., доцент
Баланюк Володимир Мірчович
к.т.н., с.н.с. 
Дунюшкін В.О.
відгук

д.т.н., професор 
Костенко В.К.
відгук
22.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
18. Кропива Михайло Олександрович 21.06.02 Удосконалення розрахункового методу оцінювання вогнестійкості сталезалізобетонних плит із внутрішніми двутавровими сталевими балками
автореферат
дисертація
д. т. н., 
Поздєєв
Сергій Валерійович
к.т.н.
Субота А.В.
відгук

д.т.н., професор Гивлюд М.М.
відгук
6.10.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
19. Сідней Станіслав Олександрович 21.06.02 Підвищення достовірності результатів вогневих випробувань при оцінюванні межі вогнестійкості несучих стін
автореферат
дисертація
к. т. н., 
Тищенко
Євген Олександрович
с.н.с.
Ніжник В.В.
відгук

професор Демчина Б.Г.
відгук
6.10.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
20. Пазен Олег Юрійович 21.06.02 Математичне моделювання процесів теплопереносу в багатошарових плоских конструкціях за умов пожежі
автореферат
дисертація
д. ф-м. н.,
Тацій
Роман Мар’янович
доцент
Шналь Т.М.
відгук

професор
Поздєєв С.В.
відгук
31.03.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
21. Ковальчик Василь Михайлович 21.06.02 Обґрунтування параметрів гасіння пожеж інертними газами в кабельних тунелях
автореферат
дисертація
д. т. н., Ковалишин Василь Васильович професор Костенко В.К.
відгук

с.н.с.
Дунюшкін В.О.
відгук
31.03.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад

 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02