Українська Англійська

Захисти дисертацій

Захисти дисертацій на спеціалізованій вченій раді К 35.874.01 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності
№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий керівник Офіційні опоненти Дата і місце захисту
1. Товарянський Володимир Ігорович 21.06.02 Підвищення ефективності забезпечення пожежої безпеки в молодих соснових лісах України
автореферат
дисертація
 
д.с.-г.н. Кузик Андрій Данилович д.т.н., с.н.с. 
Тарасенко О.А.
відгук

д.т.н., с.н.с. 

Антонов А.В.
відгук
27.04.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
2. Федоровський
Вадим
Вікторович
21.06.02 Підвищення ефективності систем забезпечення пожежної безпеки підприємств олійно-жирового виробництва
автореферат
дисертація
 
к.т.н. Веселівський
Роман
Богданович
 
д.т.н., с.н.с. 
Антонов А.В.
відгук

к.т.н., с.н.с. 
Ніжник В.В.
відгук
27.04.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
3. Балло Ярослав Вячеславович 21.06.02 Підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків к.т.н. Сізіков Олександр Олександрович д.т.н., Кириченко Оксана В’ячеславівна
к.т.н., Дунюшкін Володимир Олександрович
3.11.2017р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
4. Пастухов Павло Васильович 21.06.02 Зниження горючості полімерних матеріалів на основі модифікованих епоксидних смол к.т.н., доцент Лавренюк Олена Іванівна д.т.н., професор Гивлюд М.М.
відгук

к.т.н., доцент
Маладика І.Г.
відгук
23.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
5. Чернецький Володимир Володимирович 21.06.02 Вплив теплових факторів пожежі на цілісність вертикальних сталевих резервуарів з нафтопродуктами д.т.н., професор Семерак Михайло Михайлович к.т.н., с.н.с. 
Антонов А.В.
відгук

д.т.н., професор Басманов О.Є.
відгук
22.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
6. Гарасим’юк Олександр Іванович 21.06.02 розвиток наукових аспектів комбінованого застосування
вогнегасних аерозолів, газів та порошків
к.т.н., доцент
Баланюк Володимир Мірчович
к.т.н., с.н.с. 
Дунюшкін В.О.
відгук

д.т.н., професор 
Костенко В.К.

відгук
22.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
7. Кропива Михайло Олександрович 21.06.02
Удосконалення розрахункового методу оцінювання вогнестійкості сталезалізобетонних плит із внутрішніми двутавровими сталевими балками
д. т. н., 
Поздєєв Сергій Валерійович
к.т.н. Субота А.В.
відгук

д.т.н., професор Гивлюд М.М.
відгук
6.10.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
8. Сідней Станіслав Олександрович 21.06.02 Підвищення достовірності результатів вогневих випробувань при оцінюванні межі вогнестійкості несучих стін к. т. н., 
Тищенко Євген Олександрович
с.н.с. Ніжник В.В.
відгук

професор Демчина Б.Г.
відгук
6.10.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
9. Пазен Олег Юрійович 21.06.02 Математичне моделювання процесів теплопереносу в багатошарових плоских конструкціях за умов пожежі д. ф-м. н., Тацій Роман Мар’янович доцент
Шналь Т.М.
відгук

професор
Поздєєв С.В.
відгук
31.03.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
10. Ковальчик Василь Михайлович 21.06.02 Обґрунтування параметрів гасіння пожеж інертними газами в кабельних тунелях д. т. н., Ковалишин Василь Васильович професор Костенко В.К.
відгук

с.н.с. Дунюшкін В.О.
відгук
31.03.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету