Українська Англійська

ЛДУБЖД

Захисти дисертацій

Захисти дисертацій на спеціалізованій вченій раді К 35.874.01 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

 
№  п/п Автор Шифр Назва роботи Науковий керівник Офіційні опоненти Дата і місце захисту
1. Штангрет Назар Олегович
 
21.06.02 Підвищення ефективності ліквідування пожеж у
підвальних приміщеннях комбінованим
застосуванням димовсмоктувачів та струменів
тонкорозпиленої води
дисертація
автореферат 
к.т.н., Лущ Василь Іванович д.т.н., Антонов Анатолій Васильович,
відгук

к.т.н., Огурцов Сергій Юрійович
відгук
30.05.2019 р., ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
2. Слуцька Оксана Михайлівна
 
21.06.02 Удосконалення системи оцінювання якості
піноутворювачів для гасіння пожеж
дисертація
автореферат 
 
к.т.н.,  Боровиков Володимир Олександрович д.т.н.,  Кириченко Оксана В’ячеславівна,
відгук
к.т.н., Грушовінчук Олександр
Володимирович
відгук
30.05.2019 р., ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
3. Марич Володимир Михайлович 21.06.02 Підвищення ефективності порошкового пожежогасіння
магнію та його сплавів
дисертація
автореферат 
 
д.т.н.,  Ковалишин Василь Васильович д.т.н.,  Антонов Анатолій Васильович,
відгук
к.т.н.,
Дунюшкін Володимир Олександрович
відгук
31.05.2019 р., ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
4. Пархоменко Володимир-Петро Олегович 21.06.02 Підвищення пожежної безпеки матеріалів на основі епоксіамінних композицій модифікованих купрум(ІІ) гексафлуорсилікатом
автореферат 
дисертація
 
к.т.н., Лавренюк Олена Іванівна
д.т.н., доцент
Кірєєв О. О.
відгук
 
 к.т.н., доцент
Маладика І. Г.
відгук
28.12.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
5. Фещук Юрій Леонідович 21.06.02  
Прогнозування вогнестійкості дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням

автореферат 
дисертація
к.т.н. Ніжник Вадим Васильович д.т.н., професор  Демчина Б. Г.
відгук

к.т.н., доцент
Швиденко А. В.
відгук
 27.12.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
6. Харишин
Дем'ян
Васильович
21.06.02 Вплив конструктивних особливостей та теплофізичних характеристик бетону і металу на вогнестійкість трубобетонних конструкцій 
автореферат 
дисертація
д.т.н. Семерак Михайло Михайлович д.т.н., професор 
Поздєєв С.В.
відгук

к.т.н., 
Ніжник В.В.
відгук
27.12.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
7. Товарянський Володимир Ігорович 21.06.02 Підвищення ефективності забезпечення пожежої безпеки в молодих соснових лісах України
автореферат
дисертація
д.с.-г.н. Кузик Андрій Данилович д.т.н., с.н.с. 
Тарасенко О.А.
відгук

д.т.н., с.н.с. 
Антонов А.В.
відгук
27.04.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
8. Федоровський
Вадим
Вікторович
21.06.02 Підвищення ефективності систем забезпечення пожежної безпеки підприємств олійно-жирового виробництва
автореферат
дисертація
к.т.н. Веселівський
Роман
Богданович
д.т.н., с.н.с. 
Антонов А.В.
відгук

к.т.н., с.н.с. 
Ніжник В.В.
відгук
27.04.2018 р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
9. Балло Ярослав Вячеславович 21.06.02 Підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків
автореферат
дисертація
к.т.н. Сізіков Олександр Олександрович д.т.н., Кириченко Оксана В’ячеславівна
відгук

к.т.н., Дунюшкін Володимир Олександрович
відгук
3.11.2017р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
10. Пастухов Павло Васильович 21.06.02 Зниження горючості полімерних матеріалів на основі модифікованих епоксидних смол
автореферат
дисертація
к.т.н., доцент Лавренюк Олена Іванівна д.т.н., професор Гивлюд М.М.
відгук

к.т.н., доцент
Маладика І.Г.
відгук
23.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
11. Чернецький Володимир Володимирович 21.06.02 Вплив теплових факторів пожежі на цілісність вертикальних сталевих резервуарів з нафтопродуктами
автореферат
дисертація
д.т.н., професор Семерак Михайло Михайлович к.т.н., с.н.с. 
Антонов А.В.
відгук

д.т.н., професор Басманов О.Є.
відгук
22.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
12. Гарасим’юк Олександр Іванович 21.06.02 розвиток наукових аспектів комбінованого застосування
вогнегасних аерозолів, газів та порошків
автореферат
дисертація
к.т.н., доцент
Баланюк Володимир Мірчович
к.т.н., с.н.с. 
Дунюшкін В.О.
відгук

д.т.н., професор 
Костенко В.К.
відгук
22.12.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
13. Кропива Михайло Олександрович 21.06.02 Удосконалення розрахункового методу оцінювання вогнестійкості сталезалізобетонних плит із внутрішніми двутавровими сталевими балками
автореферат
дисертація
д. т. н., 
Поздєєв Сергій Валерійович
к.т.н. Субота А.В.
відгук

д.т.н., професор Гивлюд М.М.
відгук
6.10.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
14. Сідней Станіслав Олександрович 21.06.02 Підвищення достовірності результатів вогневих випробувань при оцінюванні межі вогнестійкості несучих стін
автореферат
дисертація
к. т. н., 
Тищенко Євген Олександрович
с.н.с. Ніжник В.В.
відгук

професор Демчина Б.Г.
відгук
6.10.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
15. Пазен Олег Юрійович 21.06.02 Математичне моделювання процесів теплопереносу в багатошарових плоских конструкціях за умов пожежі
автореферат
дисертація
д. ф-м. н., Тацій Роман Мар’янович доцент
Шналь Т.М.
відгук

професор
Поздєєв С.В.
відгук
31.03.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад
16. Ковальчик Василь Михайлович 21.06.02 Обґрунтування параметрів гасіння пожеж інертними газами в кабельних тунелях
автореферат
дисертація
д. т. н., Ковалишин Василь Васильович професор Костенко В.К.
відгук

с.н.с. Дунюшкін В.О.
відгук
31.03.2016р.,
ауд. 217
Зал засідань спеціалізованих вчених рад

 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету