Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ персоналу

Відділ персоналу
Відділ персоналу є самостійним структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  (далі – ЛДУБЖД). Структурним підрозділом відділу персоналу є сектор по роботі з перемінним складом.
Відділ підпорядкований Ректору університету, з питань роботи з кадрами ЛДУБЖД – проректору університету по роботі з персоналом.
 
Відповідно до Положення про Відділ персоналу, основними завданнями Відділу є:
забезпечення здійснення Ректором своїх повноважень з керівництва діяльністю ЛДУБЖД;
здійснення загальної організації виконання комплексної кадрової політики та координація діяльності всіх структурних підрозділів;
підготовка пропозицій з оптимізації організаційної структури навчального закладу;
задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
дотримання вимог трудового законодавства;
забезпечення документального оформлення вступу на службу цивільного захисту, її проходження, припинення та трудових відносин;
добір персоналу (кадрів) ЛДУБЖД;
 
Відділ персоналу у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Департаментом персоналу ДСНС України, інститутами, іншими відділами, секторами Університету,  підрозділами по роботі з персоналом ГУ ДСНС України в областях, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації та погодження документів, необхідних для забезпечення належного виконання завдань і здійснення запланованих заходів.

.
 
 
 
 

Контактна інформація: 

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету