Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ персоналу

Відділ персоналу
Відділ персоналу є самостійним структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  (далі – ЛДУБЖД).
Відділ підпорядкований Ректору університету, з питань роботи з кадрами ЛДУБЖД – проректору університету по роботі з персоналом.
Відповідно до Положення про Відділ персоналу, основними завданнями Відділу є:
забезпечення здійснення Ректором своїх повноважень з керівництва діяльністю ЛДУБЖД;
здійснення загальної організації виконання комплексної кадрової політики та координація діяльності всіх структурних підрозділів;
підготовка пропозицій з оптимізації організаційної структури навчального закладу;
задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
дотримання вимог трудового законодавства;
забезпечення документального оформлення вступу на службу цивільного захисту, її проходження, припинення та трудових відносин;
добір персоналу (кадрів) ЛДУБЖД;
Відділ персоналу у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Департаментом персоналу ДСНС України, інститутами, іншими відділами, секторами Університету,  підрозділами по роботі з персоналом ГУ(У) ДСНС України в областях, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації та погодження документів, необхідних для забезпечення належного виконання завдань і здійснення запланованих заходів.
 


Начальник відділу персоналу

ТИНДИК Олег Стефанович

підполковник служби ц.з. 

Заступник начальника відділу персоналу

ШАХ Людмила Володимирівна 

підполковник служби ц.з.Провідний фахівець відділу персоналу

ЧОРНИШ Юрій Іванович
майор служби ц.з.

Провідний фахівець відділу персоналу

ГРИБ Роман Романович 

підполковник служби ц.з.


 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету