Українська Англійська

Наукові семінари

 


Науковий семінар навчально-наукового інституту (далі – ННІ) ЛДУБЖД є формою колективного, робочого обговорення наукової інформації для формування компетенції учасників семінару, генерації нових знань, методів та оптимізації взаємодії за проєктами і програмами. Семінар приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції відповідно до даного Положення.
Проведення наукових семінарів навчально-наукових інститутів у ЛДУБЖД здійснюється відповідно до Плану (додаток 1), який формується заступником начальника навчально-наукового інституту з навчально-наукової роботи на поточний навчальний рік за пропозиціями завідувачів (начальників) кафедр навчально-наукового інституту не пізніше 15 вересня поточного календарного року. План затверджується начальником навчально-наукового інституту та погоджується проректором з науково-дослідної роботи. 

Основними завданнями семінару є колективне обговорення та відпрацювання рекомендацій і пропозицій щодо:

 
  • розгляду результатів виконання етапів науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт;
  • проведення дисертаційних досліджень здобувачами наукових ступенів та апробації її результатів;
  • розроблення наукових праць: монографій, наукових статей, наукових доповідей тощо за пріоритетними напрямами наукових досліджень ННІ;
  • ознайомлення із актуальними питаннями пріоритетних напрямів наукових досліджень, винахідницької та раціоналізаторської роботи ННІ;
  • узагальнення і розповсюдження передового досвіду наукової діяльності, яка пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та повсякденної діяльності органів управління та сил цивільного захисту;
  • інших питань, пов’язаних з одержанням нових наукових і науково-прикладних результатів і впровадження їх у практичну діяльність та навчальний процес.

 

 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02