Українська Англійська

Цивільна безпека 2017-2018

Вертикальные вкладки

Положення

Положення: 

   
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей
Інформаційне повідомлення

Інформаційне повідомлення: 


     У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 № 1364, проводиться II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2017/2018 навчального року за галуззю знань «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)». Відповідно до вище згаданого наказу і вимог Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 605 від 18 квітня 2017 року), просимо Вас до 15 лютого 2018 року надіслати для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт переможців першого (вузівського) туру конкурсу з цієї галузі знань.

     Роботи повинні бути оформлені згідно з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
·      текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
·      наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
·      наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
·      загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
·      креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1 «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.
     До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. У анотації наукової роботи під шифром «_______________» зазначаються:
-     актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;
-     загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).
      У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються великими літерами у рядок, через кому.
       Текст анотації повинен бути лаконічним і відображати основний зміст роботи та не перевищувати обсяг однієї сторінки.
      В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності та необхідності), просимо вказувати у відомостях про автора номер мобільного телефону.
       
      Щодо оформлення документів - див. додатки до наказу МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року.
Згідно з Положенням про проведення Конкурсу просимо обов’язково надсилати електронну версію пакету документів на адресу [email protected] (галузь знань «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)»).
 
      Роботи надсилаються за адресою: Україна, 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУБЖД, ВОНДД. Про надсилання роботи на конкурс просимо додатково повідомити за електронними адресу – [email protected].
   
    Просимо Вас до 20 січня 2018 р. надіслати пропозиції щодо кандидатури для участі в роботі конкурсної комісії (вказавши також електронну адресу та номер мобільного телефону кандидата).

     До 5 березня 2018 року на сайті Львівського державного університету безпеки життєдіяльності університету буде розміщено списки запрошених на участь у підсумковій науково-практичній конференції та їхні наукові роботи, рецензії на всі наукові роботи, подані на конкурс (без даних про рецензента), рейтинговий список, сформований за результатами рецензування наукових робіт. На адресу вищих навчальних закладів будуть надіслані листи-запрошення для авторів цих робіт до участі у підсумковій науково-практичній конференції.
 
     Відповідно до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, 21 березня 2018 року планується проведення засідання галузевої конкурсної комісії у формі підсумкової науково-практичної конференції.

     Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за таким графіком:
 
     Реєстрація учасників конференції буде проводитися 21 березня з 9.00 до 10.00 у головному корпусі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (вул. Клепарівська, 35). Реєстрація учасників конференції здійснюватиметься за студентськими квитками (для випускників магістратури 2017/2018 навчального року – за довідкою з відділу кадрів і паспортом).
   Далі упродовж дня організаційні заходи, засідання конференції та комісії конкурсу, підведення підсумків, нагородження учасників.
 
Додаткова інформація за телефонами та електронною поштою:
Відповідальний за проведення конкурсу Ємельяненко Сергій Олександрович, Кирилів Ярослав Богданович – тел. (032)233-24-79, моб. (096) 843-59-21, email: [email protected]
 
   Учасникам конкурсів пропонується також взяти участь в XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності».
  
Детальніша інформація про конференцію за посиланням: http://ldubgd.edu.ua/announcements/konf 

 
Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення: 

 
 Роботи повинні бути оформлені згідно з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
·      текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
·      наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
·      наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
·      загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
·      креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

5. Наукrgbові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1 «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.
     До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. У анотації наукової роботи під шифром «_______________» зазначаються:
-     актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;
-     загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).
      У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються великими літерами у рядок, через кому.
       Текст анотації повинен бути лаконічним і відображати основний зміст роботи та не перевищувати обсяг однієї сторінки.
      В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності та необхідності), просимо вказувати у відомостях про автора номер мобільного телефону.
       
      Щодо оформлення документів - див. додатки до наказу МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року.
 
Переможці конкурсу

Переможці конкурсу: 

  
На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:
 
Диплом
І ступеня,
ІІ ступеня,
ІІІ ступеня (потрібне зазначити)
Прізвище, ім’я,
по батькові
студента (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу (повністю)
Диплом
І ступеня
Виниченко Марія Олександрівна, Слободяник Надія Сергіївна Станіславчук Оксана Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Диплом
ІІ ступеня
Пліско Анна Володимирівна Лобойченко Валентина Михайлівна, к.хім.н., с.н.с., доцент кафедри Національний університет цивільного захисту України
Диплом
ІІ ступеня
Желєзняк Марк Іванович Федорченко Дмитро Сергійович, к.і.н., доцент кафедри Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Диплом
IІI ступеня
Пасічник Олена Вадимівна, Зайцева Катерина Олександрівна Богатов Олег Ігорович, к.т.н., доцент кафедри Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Диплом
ІIІ ступеня
Слабий Сергій Костянтинович, Залеський В'ячеслав Олексійович Діденко Наталія Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Диплом
ІIІ ступеня
Светікова Дарина В'ячеславівна Горбенко Вероніка Володимирівна, к.т.н., професор кафедри Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Диплом
ІIІ ступеня
Звєрєва Юлія Валеріївна Лис Юлія Станіславівна, к.т.н., доцент кафедри Українська інженерно-педагогічна академія
 
КОНКУРС
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
"ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
(БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ)"

 
    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році» Львівський державний університет безпеки життєдіяльності призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)».
    У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.
   Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.04.2017 р. № 605 (перелік вимог подано в нормативних документах).
     Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони зможуть зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.

 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02