Українська Англійська

ЛДУБЖД

Склад Науково-технічної ради

Склад науково-технічної ради
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

1. Полковник служби цивільного захисту КУЗИК Андрій Данилович, д.с-г.н., професор, проректор університету з науково-дослідної роботи – голова; 
2. КОВАЛИШИН Василь Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій інституту післядипломної освіти – заступник голови;
3. КИРИЛІВ Ярослав Богданович, к.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності – секретар;
4. Полковник служби цивільного захисту ЛИН Андрій Степанович, к.т.н., доцент, начальник навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
5. Підполковник служби цивільного захисту ПОПОВИЧ Василь Васильович, д.т.н., доцент, начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту;
6. КАРАБИН Василь Васильович д.т.н., доцент, начальник навчально-наукового інституту психології та соціального захисту;
7. Полковник служби цивільного захисту МЕНЬШИКОВА Ольга Володимирівна, к.ф.-м.н., доцент, заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту;
8. Майор служби цивільного захисту ПАСНАК Іван Васильович, к.т.н., доцент, заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
9. Полковник служби цивільного захисту БАЛАНЮК Володимир Мірчович, д.т.н., начальник кафедри екологічної безпеки навчально-наукового інституту цивільного захисту;
10. ВАСЯНОВИЧ Григорій Петрович, д.пед.н., професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи навчально-наукового інституту психології та соціального захисту;
11. ГАЩУК Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
12. ГУЛІДА Едуард Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
13. Підполковник служби цивільного захисту ЗАЧКО Олег Богданович, д.т.н., професор, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
14. КОЗЯР Михайло Миколайович, д.пед.н., професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки навчально-наукового інституту психології та соціального захисту;
15. КРИВОПИШИНА Олена Анатоліївна, д.психол.н., професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки навчально-наукового інституту психології та соціального захисту;
16. КОВАЛЬ Ганна Володимирівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи навчально-наукового інституту психології та соціального захисту;
17. ЛИТВИН Андрій Вікторович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри практичної психології та педагогіки навчально-наукового інституту психології та соціального захисту;
18. МАРТИН Євген Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій навчально-наукового інституту цивільного захисту;
19. МИХАЛІЧКО Борис Миронович, д.х.н., професор, завідувач кафедри фізики та хімії горіння навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
20. ПОВСТИН Оксана Вікторівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
21. САМОТИЙ Володимир Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри управління інформаційною безпекою навчально-наукового інституту цивільного захисту;
22. СТАРОДУБ Юрій Петрович, д.т.н., професор, професор відділу організації науково-дослідної діяльності;
23. ТАЦІЙ Роман Мар’янович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики і механіки навчально-наукового інституту цивільного захисту;
24. ТИЩЕНКО Олег Володимирович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства навчально-наукового інституту психології та соціального захисту;
25. Полковник служби цивільного захисту БАШИНСЬКИЙ Олег Іванович, к.т.н., доцент, начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
26. Майор служби цивільного захисту ЄМЕЛЬЯНЕНКО Сергій Олександрович, к.т.н., начальник відділу організації науково-дослідної діяльності;
27. Полковник служби цивільного захисту КОВАЛЬЧУК Андрій Миколайович, к.фіз.вих., доцент, начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та 
фізичного виховання навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
28. Полковник служби цивільного захисту КОВАЛЬЧУК Віктор Миколайович, к.держ.упр., начальник кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів навчально-наукового інституту цивільного захисту;
29. ЛАБАЧ Марта Миколаївна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства навчально-наукового інституту психології та соціального захисту;
30. Полковник служби цивільного захисту ЛАВРЕЦЬКИЙ Роман Вікторович, к.іст.н, доцент, учений секретар університету;
31. Полковник служби цивільного захисту ЛУЩ Василь Іванович, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
32. МІРУС Олександр Львович, к.х.н., доцент, завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці навчально-наукового інституту цивільного захисту;
33. ПАВЛЮК Юрій Емільович, к.т.н., доцент, професор кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки;
34. ПЕТРОВСЬКИЙ Віталій Львович, завідувач науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки;
35. Полковник служби цивільного захисту РУДИК Юрій Іванович, к.т.н., доцент, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності;
36. СИСА Леонід Володимирович, к.х.н., доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії екологічної безпеки.
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02