Українська Англійська

ЛДУБЖД

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
у 2019-2020 навчальному році
 
Рішення Дата прийняття Термін вико-нання Відповідальні
1. Інформацію проректора університету з навчальної та методичної роботи Дмитра Чалого про результати вступної кампанії 2019 року взяти до уваги 04.09.2019 р.    
2. Оптимізувати тривалість вступної кампанії 2020 року 04.09.2019 р. до 01.02. 2020 р. відповідальний секретар приймальної комісії Олександр Гудименко
3. Інформацію начальника навчально-методичного центру Романа Стася про організацію освітнього процесу в Університеті в 2019-2020 навчальному році та завдання структурних підрозділів щодо його забезпечення взяти до уваги 04.09.2019 р.    
4. Ухвалити аудиторне навантаження для науково-педагогічних працівників на 2019-2020 навчальний рік: начальник (завідувач) кафедри – 300-350 годин; професор – 300-350 годин; заступник начальника (завідувача) кафедри – 350-400; доцент – 400-500 годин; старший викладач, викладач – 480-550 годин 04.09.2019 р.    
5. Провести акредитацію освітніх програм: “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціальність 101 “Екологія”; “Цивільний захист” спеціальність 263 “Цивільна безпека” за першим (бакалаврським) рівнем освіти; “Практична психологія” спеціальність 053 “Психологія” за другим (магістерським) рівнем освіти 04.09.2019 р. до 01.12.
2019 року
начальник кафедри екологічної безпеки, кандидат технічних наук, доцент Володимир Баланюк, начальник кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, кандидат наук з державного управління Віктор Ковальчук, завідувач кафедри практичної психології та педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Андрій Литвин
6. Підготувати та подати в МОН України документи щодо збільшення ліцензійного обсягу за спеціальностями: “Пожежна безпека” (освітній рівень магістра) до 75 осіб; “Філологія (переклад з англійської мови)” (освітній рівень бакалавра) до 100 осіб. 04.09.2019 р. до 01.12.
2019 року
заступник начальника навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, кандидат технічних наук, доцент Іван Паснак, завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства, доктор філологічних наук, професор Олег Тищенко
7. План роботи Вченої ради Університету на І семестр 2019-2020 навчального року ухвалити 04.09.2019 р.    
8. Відповідно до Наказу МВС України № 623 від 20.07.2018 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 04.09.2019 р.    
9. Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 04.09.2019 р.    
10. Надати доценту кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Ростиславу Ткачуку творчу відпустку терміном 2 місяці для завершення дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 04.09.2019 р.    
11. Положення про інформаційно-освітнє середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 04.09.2019 р.    
12. На підставі результатів таємного голосування присвоїти доктору технічних наук Зачку Олегу Богдановичу вчене звання професора кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 04.09.2019 р.    
13. На підставі результатів таємного голосування присвоїти кандидату технічних наук Смотр Ользі Олексіївні вчене звання доцента кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій 04.09.2019 р.    
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету