Українська Англійська

ЛДУБЖД

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
у 2020-2021 навчальному році
 
Рішення Дата прийняття Термін вико-нання Відповідальні
 1.  
Інформацію начальника навчально-методичного центру Романа Стася про організацію освітнього процесу в Університеті в першому семестрі 2020-2021 навчального року в умовах пандемії взяти до уваги 31.08.2020 р.    
 1.  
Ухвалити аудиторне навантаження для науково-педагогічних працівників на 2020-2021 навчальний рік: начальник (завідувач) кафедри – 300-350 годин; професор – 300-350 годин; заступник начальника (завідувача) кафедри – 350-400 годин; доцент – 400-500 годин; старший викладач, викладач – 480-550 годин 31.08.2020 р.    
 1.  
Інформацію начальника медико-санітарної частини Індижанни Бейзим про організацію протиепідеміологічних заходів в Університеті на період карантину взяти до уваги 31.08.2020 р.    
 1.  
Організувати вивчення та дотримання вимог постанови Міністерства охорони здоров’я України № 50 від 22.08.2020 року “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)” 31.08.2020 р. до завершення карантину проректор з стратегічного планування та контролю, кандидат технічних наук, доцент Іван Мовчан
 1.  
Погодити склад атестаційної комісії для організації та проведення атестації наукових працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: проректор з науково-дослідної роботи Андрій Кузик – голова атестаційної комісії; доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Роман Яковчук – секретар комісії; професор кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Євген Мартин – член комісії; професор кафедри практичної психології та педагогіки Андрій Литвин – член комісії; член первинної профспілкової організації Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Ірина Бабій – член комісії; начальник сектору безпеки Мар’ян Заблоцький – член комісії 31.08.2020 р.    
 1.  
Відповідно до рішення Приймальної комісії ЛДУБЖД (протокол № 25 від 30.08.2020 р.) оголосити додатковий набір до Університету в 2020 році 31.08.2020 р.    
 1.  
Зміни до Правил прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в 2020 році ухвалити 31.08.2020 р.    
 1.  
Відповідно до статті 36 Закону України "Про вищу освіту", Постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 "Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг", надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, отриманих за надання платних послуг, на вкладному (депозитному) рахунку 31.08.2020 р.    
 1.  
План роботи Вченої ради Університету на І семестр 2020-2021 навчального року ухвалити 31.08.2020 р.    
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру докторанта Кобилкіна Дмитра Сергійовича як претендента від Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених та надіслати в МОН України документи претендента на здобуття стипендії 31.08.2020 р. 21.09.2020 р. проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор Андрій Кузик
 1.  
Інформацію проректора університету з навчальної та методичної роботи, кандидата технічних наук, доцента Дмитра Чалого про результати вступної кампанії 2020 року взяти до уваги 30.09.2020 р.    
 1.  
Положення про періодичне друковане видання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 30.09.2020 р.    
 1.  
Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
1.1. Навчально-методичний посібник “Адміністративно-правова діяльність у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки” (автори: Дмитро Чалий, Юрій Сукач, Роман Сукач, Андрій Гаврись).
1.2. Навчальний посібник “Захист об’єктів та проведення відновлювальних робіт у НС. Ч. 2: Забезпечення безпечної експлуатації об’єктів та населених пунктів” (автори: Ростислав Ткачук, Роман Сукач).
1.3. Практичний посібник “Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” (автори: Юрій Сукач, Роман Сукач, Ростислав Ткачук, Олександр Синельников).
1.4. Навчальний посібник “Теплофізика та пожежна безпека. Ч. 2: Теплопередача” (автор – Роман Лозинський).
30.09.2020 р.    
 1.  
Рекомендувати до друку монографію “Теплотворення й теплоспоживання в двигуні швидкого внутрішнього згоряння” (автори: Петро Гащук, Сергій Нікіпчук) 30.09.2020 р.    
 1.  
Положення про преміювання осіб рядового і начальницького складу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 30.09.2020 р.    
 1.  
Положення про преміювання працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 30.09.2020 р.    
 1.  
Відповідно до Наказу МВС України № 623 від 20.07.2018 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 30.09.2020 р.    
 1.  
Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 30.09.2020 р.    
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру доцента кафедри фізики та хімії горіння Балицької Валентини Олексіївни у номінації “відомі вчені та знані фахівці” на премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області та надіслати до Західного наукового центру НАН України та МОН України документи претендента на здобуття премії 30.09.2020 р. 05.10.2020 р. проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарсь-ких наук, професор Андрій Кузик
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру докторанта Пазена Олега Юрійовича у номінації “молоді вчені та дослідники” на премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області та надіслати до Західного наукового центру НАН України та МОН України документи претендента на здобуття премії 30.09.2020 р. 05.10.2020 р. проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор Андрій Кузик
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту кандидату наук з державного управління Гонтар Зоряні Григорівні 30.09.2020 р.    
 1.  
Положення про порядок обрання дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 30.09.2020 р.    
 1.  
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 30.09.2020 р.    
 1.  
Зміни до Положення про організацію освітнього процесу у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 30.09.2020 р.    
 1.  
План наукової та науково-технічної діяльності Університету на 2021 рік ухвалити 30.10.2020 р.    
 1.  
Доповідь проректора університету по роботі з персоналом Володимира Піндера про результати профорієнтаційної роботи у 2019-2020 навчальному році та затвердження плану на 2020-2021 навчальний рік взяти до уваги 30.10.2020 р.    
 1.  
План профорієнтаційної роботи Львівського державного університету на 2020-2021 навчальний рік ухвалити 30.10.2020 р.    
 1.  
Інформацію заступника начальника кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, кандидата наук з державного управління Віктора Ковальчука про готовність до акредитації освітньо-професійної програми підготовки магістрів “Цивільний захист” взяти до уваги 30.10.2020 р.    
 1.  
Інформацію завідувача кафедри промислової безпеки та охорони праці, кандидата хімічних наук, доцента Олександра Міруса про готовність до акредитації освітньо-професійної програми підготовки магістрів “Охорона праці” взяти до уваги 30.10.2020 р.    
 1.  
План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2020-2021 навчальний рік ухвалити 30.10.2020 р.    
 1.  
Інформацію проректора університету з науково-дослідної роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора Андрія Кузика про підготовку докторів філософії та докторів наук, затвердження тем, наукових керівників та індивідуальних планів взяти до відома 30.10.2020 р.    
 1.  
Індивідуальні плани та індивідуальні графіки роботи ад’юнктів затвердити 30.10.2020 р.    
 1.  
Затвердити теми дисертаційних робіт та призначити наукових керівників:
- Адольф Іван Іванович. Тема роботи: “Підвищення ефективності забезпечення пожежної безпеки підприємств швейної промисловості”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – к. т. н., Товарянський Володимир Ігорович. Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки.
- Кагітін Олександр Іванович. Тема роботи: “Підвищення пожежної безпеки конструкцій зовнішніх стін житлових будинків із фасадною теплоізоляцією та горючим утеплювачем”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – к. т. н., Яковчук Роман Святославович. Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів.
- Коваль Роман Романович. Тема роботи: “Оцінювання та управління пожежними ризиками готелів”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – к. т. н., Ємельяненко Сергій Олександрович. Відділ організації науково-дослідної діяльності.
- Кордунова Юлія Сергіївна. Тема роботи: “Аналіз і моделювання адаптивних систем управління життєвим циклом програмного забезпечення в динамічному оточенні”. Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”. Науковий керівник – к. т. н., доц. Смотр Ольга Олексіївна. Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій.
- Конанець Роман Миколайович. Тема роботи: “Очищення стічних вод від важких металів сорбентами на основі природних мінералів”. Спеціальність 101 “Екологія”. Науковий керівник – к. т. н., доц. Степова Катерина Вікторівна. Кафедра екологічної безпеки.
- Федів Ірина Сергіївна. Тема роботи: “Очищення стічних вод від миючих засобів методом стимульованої адсорбції на природних матеріалах”. Спеціальність 101 “Екологія”. Науковий керівник – к. т. н., доц. Степова Катерина Вікторівна. Кафедра екологічної безпеки.
- Боднарчук Вікторія Василівна. Тема роботи: “Формування соціальних та професійно важливих якостей майбутніх фахівців цивільного захисту у Студії акторської майстерності”. Спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”. Науковий керівник – д. пед. н., с. н. с. Руденко Лариса Анатоліївна. Кафедра практичної психології та педагогіки.
- Станішовський Артур Степанович. Тема роботи: “Модернізація підготовки офіцерів ЗСУ у контексті переходу до стандартів НАТО”. Спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”. Науковий керівник – д. пед. н., проф. Литвин Андрій Віленович. Кафедра практичної психології та педагогіки
30.10.2020 р.    
 1.  
Звіт про науково-дослідну роботу “Визначення параметрів “підшарового” гасіння для вітчизняних піноутворювачів” (керівник – завідувач кафедри ліквідації надзвичайних ситуацій, доктор технічних наук, професор Василь Ковалишин) ухвалити 30.10.2020 р.    
 1.  
Звіт про науково-дослідну роботу “Вдосконалення технології гасіння пожеж класів D та А,В” (керівник – завідувач кафедри ліквідації надзвичайних ситуацій, доктор технічних наук, професор Василь Ковалишин) ухвалити 30.10.2020 р.    
 1.  
Звіт про науково-дослідну роботу “Провести дослідження та розробити методику оцінки пожежних тепловізорів” (керівник – заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, кандидат технічних наук, доцент Василь Лущ) ухвалити 30.10.2020 р.    
 1.  
Інформацію проректора з науково-дослідної роботи Андрія Кузика щодо атестації наукових працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2020 році взяти до відома 30.10.2020 р.    
 1.  
Затвердити рішення атестаційної комісії щодо атестації наукових працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2020 році 30.10.2020 р.    
 1.  
Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
1.1. Навчальний посібник “Податковий менеджмент” (автори: Мар’яна Купчак, Андрій Саміло).
1.2. Навчальний посібник “Підготовка органів управління до дій у надзвичайних ситуаціях” (автори: Василь Лоїк, Роман Яковчук, Олександр Лазаренко, Олександр Синельников).
1.3. Тести “Конкурсні завдання для ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Безпека життєдіяльності” (автори: Оксана Станіславчук, Галина Телегіна).
1.4. Навчальний посібник “Управління охороною праці” (автори: Орислава Горностай, Сергій Кусковець, Володимир Марич, Олександр Мірус, Віра Москальова, Анжела Пятова, Оксана Станіславчук)
30.10.2020 р.    
 1.  
Для проведення попередньої експертизи дисертації ад’юнкта денної форми навчання Войтович Тетяни Мирославівни “Вдосконалення технології підшарового пожежогасіння в резервуарах з нафтою та нафтопродуктами” на здобуття наукового ступеня доктора філософії призначити рецензентами: завідувача кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, доктора технічних наук, професора Гуліду Едуарда Миколайовича та професора кафедри фізики та хімії горіння, кандидата технічних наук, доцента Лозинського Романа Яковича 30.10.2020 р.    
 1.  
Структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Войтович Тетяни Мирославівни “Вдосконалення технології підшарового пожежогасіння в резервуарах з нафтою та нафтопродуктами” визначити кафедру пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 30.10.2020 р.    
 1.  
Для проведення попередньої експертизи дисертації ад’юнкта денної форми навчання Гусара Богдана Миколайовича “Вдосконалення технології гасіння пожеж класу D та А, В” на здобуття наукового ступеня доктора філософії призначити рецензентами: начальника навчально-наукового інституту цивільного захисту, доктора технічних наук, доцента Поповича Василя Васильовича та доцента кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, кандидата технічних наук, доцента Лоїка Василя Богдановича 30.10.2020 р.    
 1.  
Структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Гусара Богдана Миколайовича “Вдосконалення технології гасіння пожеж класу D та А, В” визначити кафедру пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 30.10.2020 р.    
 1.  
Інформацію проректора університету по роботі з персоналом Володимира Піндера про впровадження в освітній процес Львівського державного університету безпеки життєдіяльності матеріалів “Методичних рекомендацій з інтегрування ґендерних підходів в систему підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України” взяти до уваги 30.10.2020 р.    
 1.  
Переглянути зміст навчальних та робочих навчальних програм дисциплін з урахуванням “Методичних рекомендацій з інтегрування ґендерних підходів в систему підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України” 30.10.2020 р. 01.12.2020 р. проректор університету з навчальної та методичної роботи, кандидат технічних наук, доцент Дмитро Чалий
 1.  
У системі службової підготовки рядового та начальницького складу Університету провести заняття з питань ґендерної рівності 30.10.2020 р. 01.12.2020 р. начальник навчально-методичного центру Роман Стасьо
 1.  
Організувати та провести науковий семінар на тему: “Ґендерна рівність: стан, проблеми та перспективи” із залученням осіб відповідальних за забезпечення ґендеру в стуктурних підрозділах та членів Ради курсантського та студентського самоврядування Університету 30.10.2020 р. 01.01.2021 р. фахівець (з гендерної рівності) Роман Держко
 1.  
Провести роз’яснювальну роботу серед курсантів та студентів Університету з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням та інших питань забезпечення ґендерної рівності 30.10.2020 р. упродовж навчального семестру куратори навчальних взводів (груп)
 1.  
Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 30.10.2020 р.    
 1.  
Положення про асоціацію випускників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 25.11.2020 р.    
 1.  
Створити ініціативну групу та розпочати діяльність асоціації випускників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 25.11.2020 р.  01.05.2021 р. начальник відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Василь Крещишин
 1.  
Положення про молодших командирів курсантських підрозділів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 25.11.2020 р.    
 1.  
Збірник наукових праць “Львівський філологічний часопис” (№ 8, 2020) рекомендувати до друку 25.11.2020 р.    
 1.  
Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
1.1. Навчальний посібник “Елементи математичного моделювання та прикладної математики” (автори: Роман Тацій, Марта Стасюк, Олег Пазен).
1.2. Навчальний посібник “Автомобілі з гібридними та електричними рушіями” (автори: Андрій Гаврилюк, Андрій Домінік).
1.3. Словник “Педагогічний словник. Видання друге, перероблене і доповнене” (автор – Зінаїда Гіптерс).
2. Монографію “Застосуванння збройних сил для забезпечення громадської безпеки в кризових ситуаціях” (автори: Анджей Чупринський, Павел Любєвський, Моніка Хейдук) рекомендовано до видання
25.11.2020 р.    
 1.  
Продовжити ад’юнкту Сушко Юлії Миколаївні термін навчання в ад’юнктурі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з 25 листопада 2020 р. до 25 травня 2021 року 25.11.2020 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики кандидату технічних наук Вовку Сергію Ярославовичу 25.11.2020 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій кандидату технічних наук Бураку Назарію Євгеновичу 25.11.2020 р.    
 1.  
Затвердити разову спеціалізовану вчену раду для розгляду та проведення захисту дисертації Войтович Тетяни Мирославівни на тему “Вдосконалення технології “підшарового” пожежогасіння в резервуарах з нафтопродуктами” на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 261 “Пожежна безпека” 25.11.2020 р.    
 1.  
Стан науково-дослідної та редакційно-видавничої діяльності в Університеті у 2020 році вважати задовільним 23.12.2020 р.    
 1.  
За підсумками науково-дослідної роботи в 2020 році визнати кращими серед кафедр:
технічного та природничого спрямування:
– кафедру цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів;
– кафедру екологічної безпеки;
– кафедру промислової безпеки та охорони праці;
гуманітарного спрямування:
– кафедру практичної психології та педагогіки;
– кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту;
– кафедру соціальної роботи, управління та суспільних наук
23.12.2020 р.    
 1.  
З метою популяризації наукових досліджень передбачити проведення занять із курсантами та студентами в лабораторіях пожежної безпеки та екологічної безпеки 23.12.2020 р. упродовж року завідувачі (начальники) кафедр, начальники навчально-наукових інститутів, завідувачі науково-дослідних лабораторій
 1.  
Створити наукову лабораторію інновацій у сфері безпеки життєдіяльності 23.12.2020 р. 06.2021 р. проректор університету з науково-дослідної роботи, начальник відділу організації науково-дослідної діяльності, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення
 1.  
Розробити проєкти облаштування приміщень першого поверху науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки та реконструкції полігону вогневих випробувань 23.12.2020 р. 02.2021 р. проректор університету з науково-дослідної роботи, завідувач науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки, начальник навчально-наукового інституту пожежної безпеки
 1.  
З метою активізації патентної діяльності в Університеті кафедрам технічного та природничого спрямування підготувати та отримати не менше одного патенту (на винахід, корисну модель) 23.12.2020 р. 12.2021 р. завідувачі (начальники) кафедр, начальники навчально-наукових інститутів
 1.  
Інформацію проректора університету з науково-дослідної роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора Андрія Кузика про діяльність спеціалізованих вчених рад взяти до уваги 23.12.2020 р.    
 1.  
Фаховий збірник наукових праць “Пожежна безпека” (№37, 2020) рекомендувати до друку 23.12.2020 р.    
 1.  
Фаховий збірник наукових праць “Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” (№ 22, 2020) рекомендувати до друку 23.12.2020 р.    
 1.  
Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
1.1. Практикум “Інженерна екологія” (автори: Катерина Степова, Ірина Кочмар).
1.2. Курс лекцій “Пожежі у природних екосистемах” (автори: Василь Попович, Павло Босак).
1.3. Навчальний посібник “Педагогічна естетика” (автор – Григорій Васянович)
23.12.2020 р.    
 1.  
Звіт про науково-дослідну роботу “Математичне моделювання процесів теплопереносу в багатошарових конструкціях” затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
Звіт про науково-дослідну роботу “Прямий метод дослідження коливних процесів для хвильового рівняння з дискретно-неперервним розподілом параметрів” затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
Звіт про науково-дослідну роботу “Дослідження та вдосконалення моделей систем захисту інформації” затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності в 2021 році затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
План роботи Вченої ради Університету на ІІ семестр 2020-2021 навчального року затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру доктора педагогічних наук, професора Литвина Андрія Віленовича для обрання за конкурсом на посаду професора кафедри практичної психології та педагогіки 23.12.2020 р.    
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру доктора філологічних наук, професора Бабелюк Оксани Андріївни для обрання за конкурсом на посаду професора кафедри іноземних мов та перекладознавства 23.12.2020 р.    
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру доктора технічних наук, професора Мартина Євгена Володимировича для обрання за конкурсом на посаду професора кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних систем 23.12.2020 р.    
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата педагогічних наук, доцента Вдович Світлани Михайлівни для обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри практичної психології та педагогіки 23.12.2020 р.    
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата філологічних наук, доцента Пальчевської Олександри Святославівни для обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри іноземних мов та перекладознавства 23.12.2020 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Войтовичу Дмитру Петровичу 23.12.2020 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Гаврилюку Андрію Федоровичу 23.12.2020 р.    
 1.  
Затвердити тему докторської дисертації Гарасим’юка Олександра Івановича у редакції “Розвиток наукових основ гасіння та попередження вибухів газоаерозолями у важкодоступних місцях на промислових об’єктах”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий консультант – начальник кафедри екологічної безпеки, доктор технічних наук, доцент Володимир Баланюк 23.12.2020 р.    
 1.  
Затвердити індивідуальний план роботи докторанта Гарасим’юка Олександра Івановича 23.12.2020 р.    
 1.  
Затвердити разову спеціалізовану вчену раду для розгляду та проведення захисту дисертації Гусара Богдана Миколайовича на тему “Вдосконалення технології гасіння пожеж классу D та А,В” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 261 “Пожежна безпека” 23.12.2020 р.    
 1.  
Відповідно до статті 36 Закону України “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 “Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”, надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, отриманих за надання платних послуг, на вкладному (депозитному) рахунку 23.12.2020 р.    
 1.  
Відповідно до статті 36 Закону України “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 “Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”, надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), отриманих за надання платних послуг, на вкладному (депозитному) рахунку 23.12.2020 р.    
 1.  
Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
Положення про гаранта освітньої програми у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
Положення про приймальну комісію Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
Правила відбору та прийому на навчання до Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
Положення про відбіркову комісію Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) затвердити 23.12.2020 р.    
 1.  
Щорічний звіт ректора, професора Коваля Мирослава “Основні результати роботи колективу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в 2020 році” затвердити 03.02.2021 р.    
 1.  
Роботу ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, професора Коваля Мирослава за звітний період вважати задовільною 03.02.2021 р.    
 1.  
Звіт Говорущака Миколи про діяльність Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) у 2020 році затвердити 03.02.2021 р.    
 1.  
Роботу начальника Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) Говорущака Миколи за звітний період вважати задовільною 03.02.2021 р.    
 1.  
Інформацію проректора університету по роботі з персоналом Піндера Володимира про Колективний договір між керівництвом та трудовим колективом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2021-2025 роки взяти до уваги 03.02.2021 р.    
 1.  
Положення про матеріальне заохочення начальницького складу, працівників, докторантів, ад’юнктів та аспірантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за окремі показники у науковій, освітній, творчій, спортивній та іншій діяльності затвердити 03.02.2021 р.    
 1.  
Інформацію професора кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, доктора технічних наук, професора Зачка Олега про готовність до акредитації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 073 “Менеджмент” взяти до уваги 03.02.2021 р.    
 1.  
Інформацію начальника кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, кандидата технічних наук, доцента Придатка Олександра про готовність до акредитації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” взяти до уваги 03.02.2021 р.    
 1.  
Відповідно до Наказу МВС України № 623 від 20.07.2018 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 03.02.2021 р.    
 1.  
Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 03.02.2021 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання професора кафедри екологічної безпеки доктору технічних наук, доценту Поповичу Василю 03.02.2021 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук кандидату історичних наук Лозинському Андрію 03.02.2021 р.    
 1.  
Затвердити кандидатуру завідувача кафедри прикладної математики і механіки, доктора фізико-математичних наук, професора Тація Романа для призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти 03.02.2021 р.    
 1.  
Затвердити кандидатуру професора кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, доктора педагогічних наук, професора Васяновича Григорія для призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти 03.02.2021 р.    
 1.  
Положення про Електронний репозитарій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Положення про опитування учасників освітнього процесу у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Положення про організацію освітнього процесу слухачів інституту післядипломної освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Положення про дистанційне навчання слухачів інституту післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Монографію “Прогноз екологічної ситуації для екологічного менеджменту у поводженні із побутовими відходами на регіональному рівні” (автор – доктор технічних наук, доцент ПОПОВИЧ Василь) рекомендувати до друку 17.03.2021 р.    
 1.  
Видати диплом доктора філософії ВОЙТОВИЧ Тетяні 17.03.2021 р.    
 1.  
За результатами відкритого голосування затвердити звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених від Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, докторанта, кандидата технічних наук КОБИЛКІНА Дмитра 17.03.2021 р.    
 1.  
Клопотати перед Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством внутрішніх справ України, Кабінетом Міністрів України про продовження виплати КОБИЛКІНУ Дмитру стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених за результатами позитивної атестації наукової роботи стипендіата 17.03.2021 р. 20.03.2021 р. проректор університету з науково-дослідної роботи
 1.  
За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру доктора технічних наук, доцента ПОПОВИЧА Василя на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 17.03.2021 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри експлуатації транспортних засобів та аварійно-рятувальної техніки кандидату технічних наук РУДЕНКУ Дмитру 17.03.2021 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, кандидату юридичних наук САМІЛУ Андрію 17.03.2021 р.    
 1.  
На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри іноземних мов та перекладознавства кандидату філологічних наук ІВАНЧЕНКО Марії 17.03.2021 р.    
 1.  
Звіт СЛОБОДЯНИКА Володимира про роботу інституту післядипломної освіти взяти до відома 17.03.2021 р.    
 1.  
Стан освітньої та наукової діяльності в інституті післядипломної освіти в 2020 році вважати задовільним 17.03.2021 р.    
 1.  
З метою залучення посадових осіб установ та організацій до навчання з дотримання правил пожежної безпеки, а також проведення профорієнтаційної діяльності, за умови покращення епідемічної ситуації з пандемією COVID-19 у Львівській області, організувати підготовку та проведення другого фестивалю безпеки “WORKSHOP безпеки” для керівників навчальних закладів Львівської області 17.03.2021 р. до кінця
2021 р.
начальник інституту післядипломної освіти
 1.  
Передбачити проведення навчання зі слухачами інституту післядипломної освіти у навчально-науковій лабораторії систем протипожежного захисту та тренінговому центрі рятувальних робіт 17.03.2021 р. упродовж року завідувач кафедри ліквідації надзвичайних ситуацій
 1.  
Провести ліцензування в інституті післядипломної освіти освітніх програм підготовки фахівців робітничих професій (матрос-рятувальник, верхолаз-рятувальник, пожежний-рятувальник) 17.03.2021 р. до кінця
2021 р.
начальник інституту післядипломної освіти, начальник навчально-методичного центру
 1.  
Положення про порядок проведення аудиту освітніх програм у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Положення про порядок визнання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності результатів попереднього навчання здобувачів вищої освіти затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті здобувачами вищої освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Програми комплексних кваліфікаційних екзаменів ступеня вищої освіти “бакалавр” затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Зміни до Положення про освітній процес в докторантурі, ад’юнктурі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затвердити 17.03.2021 р.    
 1.  
Затвердити разову спеціалізовану вчену раду для розгляду та проведення захисту дисертації ДРАЧА Констянтина на тему “Динаміка пожеж у трав’яних екосистемах” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 261 “Пожежна безпека” 17.03.2021 р.    
 
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02