Українська Англійська

ЛДУБЖД

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
у 2019-2020 навчальному році
 
         
 
Рішення Дата прийняття Термін виконання Відповідальні
1. Інформацію проректора університету з навчальної та методичної роботи Дмитра Чалого про результати вступної кампанії 2019 року взяти до уваги 04.09.2019 р.    
2. Оптимізувати тривалість вступної кампанії 2020 року 04.09.2019 р. до 01.02. 2020 р. відповідальний секретар приймальної комісії Олександр Гудименко
3. Інформацію начальника навчально-методичного центру Романа Стася про організацію освітнього процесу в Університеті в 2019-2020 навчальному році та завдання структурних підрозділів щодо його забезпечення взяти до уваги 04.09.2019 р.    
4. Ухвалити аудиторне навантаження для науково-педагогічних працівників на 2019-2020 навчальний рік: начальник (завідувач) кафедри – 300-350 годин; професор – 300-350 годин; заступник начальника (завідувача) кафедри – 350-400; доцент – 400-500 годин; старший викладач, викладач – 480-550 годин 04.09.2019 р.    
5. Провести акредитацію освітніх програм: “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціальність 101 “Екологія”; “Цивільний захист” спеціальність 263 “Цивільна безпека” за першим (бакалаврським) рівнем освіти; “Практична психологія” спеціальність 053 “Психологія” за другим (магістерським) рівнем освіти 04.09.2019 р. до 01.12.
2019 року
начальник кафедри екологічної безпеки, кандидат технічних наук, доцент Володимир Баланюк, начальник кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, кандидат наук з державного управління Віктор Ковальчук, завідувач кафедри практичної психології та педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Андрій Литвин
6. Підготувати та подати в МОН України документи щодо збільшення ліцензійного обсягу за спеціальностями: “Пожежна безпека” (освітній рівень магістра) до 75 осіб; “Філологія (переклад з англійської мови)” (освітній рівень бакалавра) до 100 осіб. 04.09.2019 р. до 01.12.
2019 року
заступник начальника навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, кандидат технічних наук, доцент Іван Паснак, завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства, доктор філологічних наук, професор Олег Тищенко
7. План роботи Вченої ради Університету на І семестр 2019-2020 навчального року ухвалити 04.09.2019 р.    
8. Відповідно до Наказу МВС України № 623 від 20.07.2018 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 04.09.2019 р.    
9. Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 04.09.2019 р.    
10. Надати доценту кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Ростиславу Ткачуку творчу відпустку терміном 2 місяці для завершення дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 04.09.2019 р.    
11. Положення про інформаційно-освітнє середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 04.09.2019 р.    
12. На підставі результатів таємного голосування присвоїти доктору технічних наук Зачку Олегу Богдановичу вчене звання професора кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 04.09.2019 р.    
13. На підставі результатів таємного голосування присвоїти кандидату технічних наук Смотр Ользі Олексіївні вчене звання доцента кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій 04.09.2019 р.    
14. Положення про Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 02.10.2019 р.    
15. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним посібникам:
1.1. ”Процеси та обладнання виробництв” (автори: кандидат технічних наук, доцент Оксана Станіславчук, кандидат хімічних наук, доцент Олександр Мірус, кандидат технічних наук, доцент Орислава Горностай);
1.2. ”Комплексні системи захисту інформації” (автор – кандидат технічних наук Марія Шабатура)
02.10.2019 р.    
16. За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру старшого викладача кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Гаврилюка Андрія Федоровича у номінації “молоді вчені та дослідники” на премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області та надіслати до Західного наукового центру НАН України та МОН України документи претендента на здобуття премії 02.10.2019 р. 03.10.
2019 р.
проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор Андрій Кузик
17. Матеріали справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (збільшення ліцензованого обсягу) підготовки фахівців другого рівня вищої освіти зі спеціальності 261 “Пожежна безпека” ухвалити 02.10.2019 р.    
18. Матеріали справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (збільшення ліцензованого обсягу) підготовки фахівців першого рівня вищої освіти зі спеціальності 035 “Філологія” ухвалити 02.10.2019 р.    
19. Доповідь начальника відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Василя Крещишина та його співдоповідачів про виховну роботу в Університеті взяти до уваги 30.10.2019 р.    
20. З метою сприяння соціальному, патріотичному, духовному та культурному становленню особистості, виховання у майбутніх рятувальників почуття патріотизму налагодити тісну співпрацю з громадськими організаціями Львова 30.10.2019 р. упродовж року начальник відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Василь Крещишин
21. З метою проведення просвітницької роботи серед курсантів і студентів Університету, підвищення їх культурного та загально-освітнього рівнів ввести додаткову рубрику у випусках новин Університету на YouTube-каналі про діяльність видатних громадських, політичних та культурних діячів України 30.10.2019 р. грудень 2019 р. начальник сектору зв’язків з громадськістю Вікторія Боднарчук
22. Для заохочення особового складу та ознайомлення з наслідками аварії на ЧАЕС організувати поїздку в зону відчуження Чорнобиль 30.10.2019 р. листопад 2019 р. проректор по роботі з персоналом Володимир Піндер
23. Інформацію проректора університету по роботі з персоналом Володимира Піндера про результати профорієнтаційної роботи у 2018-2019 навчальному році взяти до уваги 30.10.2019 р.    
24. План профорієнтаційної роботи на 2019-2020 навчальний рік ухвалити 30.10.2019 р.    
25. Розробити методичні вказівки для працівників  Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з питань організації та проведення профорієнтаційної роботи 30.10.2019 р. 01.01.
2020 р.
завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, доктор наук з державного управління, професор Ганна Коваль
25. План наукової та науково-технічної діяльності Університету на 2020 рік ухвалити 30.10.2019 р.    
26. Інформацію про результати набору ад’юнктів на навчання в докторантуру й ад’юнктуру взяти до відома 30.10.2019 р.    
27. Індивідуальні плани та індивідуальні графіки роботи ад’юнктів затвердити 30.10.2019 р.    
28. Затвердити теми дисертаційних робіт та призначити наукових керівників:
- Козак Ярослав Ярославович. Тема роботи: “Забезпечення пожежної безпеки торгово-розважальних комплексів”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – к. т. н., доц. Чалий Дмитро Олександрович. Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт.
- Кондратович Наталія Ігорівна. Тема роботи: “Розробка систем протипожежного захисту підприємств олійно-жирового виробництва”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – к. т. н. Веселівський Роман Богданович. Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів.
- Ковальчук Олег Ігорович. Тема роботи: “Моделі та методи формування проектних команд в безпеко-орієнтованих системах”. Спеціальність 073 “Менеджмент”. Науковий керівник – д. т. н., проф. Зачко Олег Богданович. Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту.
- Мармуляк Анна Сергіївна. Тема роботи: “Моделі та методи планування соціальних проектів із врахуванням холістичної цінності”. Спеціальність 073 “Менеджмент”. Науковий керівник – к. т. н. Придатко Олександр Володимирович. Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій.
- Кондисюк Ігор Васильович. Тема роботи: “Ціннісно-ризикове формування портфелів гібридних проектів автотранспортних підприємств”. Спеціальність 073 “Менеджмент”. Науковий керівник – д. т. н., доц. Тригуба Анатолій Миколайович. Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій.
- Коваль Назарій Ярославович. Тема роботи: “Інформаційна технологія оперативного планування заготівлі молока на території громад”. Спеціальність – 122 “Комп’ютерні науки”. Науковий керівник – д. т. н., доц. Тригуба Анатолій Миколайович. Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій.
- Скиба Тетяна Костянтинівна. Тема роботи: “Радіаційно-екологічний моніторинг екосистем у зоні впливу сміттєзвалищ Північно-Західного Поділля”. Спеціальність 101 “Екологія”. Науковий керівник – д. т. н., доц. Попович Василь Васильович. Кафедра екологічної безпеки.
- Шуригін Владислав Ігорович. Тема роботи: “Екологічна безпека транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами у Передкарпатті”. Спеціальність 101 “Екологія”. Науковий керівник – к. геол. н., доц. Карабин Василь Васильович. Кафедра екологічної безпеки.
- Волощишин Андрій Ігорович. Тема роботи: “Екологічний стан природно-техногенних геосистем ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну”. Спеціальність 101 “Екологія”. Науковий керівник – д. т. н., доц. Попович Василь Васильович. Кафедра екологічної безпеки.
- Андрієвська-Семенюк Ольга Павлівна. Тема роботи: “Соціально-професійна адаптація майбутніх психологів у закладах вищої освіти”. Спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”. Науковий керівник – д. пед. н., проф. Литвин Андрій Вікторович. Кафедра практичної психології та педагогіки.
- Березяк Ксенія Михайлівна. Тема роботи: “Формування життєстійкості майбутніх фахівців у галузі безпеки людини в процесі професійної підготовки”. Спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”. Науковий керівник – к. пед. н., с. н. с. Вдович Світлана Михайлівна. Кафедра практичної психології та педагогіки.
- Латишевська Катерина Володимирівна. Тема роботи: “Формування моральної культури у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій”. Спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”. Науковий керівник – д. пед. н., проф. Васянович Григорій Петрович. Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
30.10.2019 р.    
29. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
- методичному посібнику ”Розроблення віртуальних курсів у віртуальному навчальному середовищі” (автори: кандидат технічних наук Орест Полотай, кандидат фізико-математичних наук, доцент Наталія Кухарська);
- енциклопедичному довіднику ”Енциклопедія з безпеки життєдіяльності ” (автори: кандидат філологічних наук, доцент Марта Лабач, кандидат технічних наук, доцент Іван Мовчан, кандидат хімічних наук, доцент Олександр Мірус, кандидат соціологічних наук Анжела Пятова);
- лабораторному практикуму ”Основи програмування (PYTHON, JAVA)” (автори: кандидат технічних наук Олександр Придатко, кандидат технічних наук Ольга Смотр, кандидат технічних наук, доцент Ігор Малець);
- курсу лекцій “Основи програмування (мовою JAVA)” (автори: кандидат технічних наук Олександр Придатко, кандидат технічних наук Олександр Хлєвной, кандидат технічних наук Назарій Бурак);
- навчальному посібнику “Зберігання та захоронення небезпечних відходів” (автори: кандидат технічних наук Катерина Степова, кандидат технічних наук Уляна Хром’як, доктор технічних наук, доцент Василь Попович)
30.10.2019 р.    
30. Рекомендувати до друку:
- монографію “Вогнестійкість огороджувальних конструкцій будівель і споруд” (автори: кандидат технічних наук Роман Веселівський, кандидат технічних наук Роман Яковчук, кандидат технічних наук Олександр Василенко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Андрій Половко);
- монографію “Правничі аспекти тероризму: генезис, теорія та сучасні тенденції ” (автори: кандидат юридичних наук Андрій Саміло, кандидат технічних наук Роман Яковчук).
30.10.2019 р.    
31. На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри управління інформаційною безпекою кандидату технічних наук Шабатурі Марії Миколаївні 30.10.2019 р.    
32. На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту кандидату технічних наук Іванусі Андрію Івановичу 30.10.2019 р.    
33. Положення про академічну мобільність ухвалити 30.10.2019 р.    
34. Звіт про науково-дослідну роботу “Провести дослідження та розробити методику проведення занять на багатофункціональному тренажері (симуляторі) контейнерного типу” затвердити 30.10.2019 р.    
35. Звіт про науково-дослідну роботу “Провести дослідження та обґрунтувати основні вимоги техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень загальною площею до 300 м2 для розроблення контрольного списку (“Чек-листа”)” затвердити 30.10.2019 р.    
36. За значні досягнення в науковій сфері, зокрема екології лісу, біології деревних порід, флористиці, охороні природи, що знайшли відображення у понад 400 наукових працях, 10 монографіях та 3 навчальних посібниках, активну участь у наукових і громадських організаціях, діяльність щодо збереження унікальних природних екосистем, створення об’єктів природно-заповідного фонду України та з нагоди 100-річчя від дня народження підтримати кандидатуру доктора біологічних наук, професора Стойка С. М. щодо відзначення державною нагородою України 30.10.2019 р.    
37. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які не передбачають спеціальних звань служби цивільного захисту ухвалити 30.10.2019 р.    
38. Ліцензійні справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти ухвалити 26.11.2019 р.    
39. Програми комплексного кваліфікаційного екзамену освітнього ступеня магістра за спеціальностями: 035 Філологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент (управління проектами), 101 Екологія, 122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека, 231 Соціальна робота, 261 Пожежна безпека, 263 Цивільна безпека (цивільний захист), 263 Цивільна безпека (охорона праці), 275 Транспортні технології ухвалити 26.11.2019 р.    
40. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
1.1. Навчальний посібник “Адміністративне право” (автори: Харчук А. І., Купчак М. Я., Гонтар З. Г.);
1.2. Навчальний посібник “Інженерне облаштування автомобільних шляхів” (автори: Оленюк Ю. Р., Ренкас А. А., Товарянський В.);
1.3. Практикум “Організація аварійно-рятувальних робіт” (автори: Ратушний Р. Т., Лоїк В. Б., Синельников О. Д., Ковальчук В. М.);
1.4. Навчальний посібник “Психологія творчості” (автор – Кривопишина О. А.);
1.5. Навчальний посібник “Дослідження операцій” (автори: Меньшикова О. В., Чмир О. Ю., Карабин О. О.);
1.6. Навчальний посібник “Впровадження нових технологій і рішень в області протипожежного захисту” (автор – Збоіна Я.);
1.7. Навчальний посібник “Техногенна безпека АЕС. Частина ІІ.” (автори: Чалий Д. О., Тарнавський А. Б., Сукач Р. Ю., Веселівський Р. Б.)
26.11.2019 р.    
41. Стан науково-дослідної та редакційно-видавничої діяльності в Університеті у 2019 році вважати задовільним 21.12.2019 р.    
42. За підсумками науково-дослідної роботи в 2019 році визнати кращими серед кафедр:
технічного та природничого спрямування:
– кафедру екологічної безпеки;
– кафедру управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій;
– кафедру фізики та хімії горіння;
гуманітарного спрямування:
– кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту;
– кафедру практичної психології та педагогіки;
– кафедру українознавства
21.12.2019 р.    
43. Акредитувати освітньо-наукові програми рівня доктор філософії 21.12.2019 р. упродовж року завідувачі (начальники) кафедр, начальники інститутів, начальник докторантури / ад’юнктури кандидат технічних наук Юрій Копистинський
44. Пріоритетним завданням науково-педагогічних працівників у царині наукової діяльності вважати збільшення кількості публікацій у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, та зростання індексів цитування 21.12.2019 р. постійно завідувачі (начальники) кафедр, начальники інститутів
45. Привести збірники наукових праць Університету до вимог Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) 21.12.2019 р. травень 2020 р. начальники інститутів, проректор з науково-дослідної роботи
46. Інформацію проректора університету з науково-дослідної роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора Андрія Кузика про діяльність спеціалізованих вчених рад взяти до уваги 21.12.2019 р.    
47. Затвердити тему докторської дисертації Кобилкіна Дмитра Сергійовича у редакції “Методологія управління змінами в інфраструктурних проектах”. Спеціальність 073 “Менеджмент”. Науковий консультант – професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, доктор технічних наук, професор Олег Зачко 21.12.2019 р.    
48. Затвердити індивідуальний план роботи докторанта Кобилкіна Дмитра Сергійовича 21.12.2019 р.    
49. Фаховий збірник наукових праць “Пожежна безпека” (№ 35, 2019) рекомендувати до друку 21.12.2019 р.    
50. Фаховий збірник наукових праць “Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” (№ 20, 2019) рекомендувати до друку 21.12.2019 р.    
51. Фаховий збірник наукових праць “Львівський філологічний часопис” (№ 6, 2019) рекомендувати до друку 21.12.2019 р.    
52. Положення про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 21.12.2019 р.    
53. Правила прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2020 р. ухвалити 21.12.2019 р.    
54. Положення про приймальну комісію Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 21.12.2019 р.    
55. План роботи Вченої ради Університету на ІІ семестр 2019-2020 навчального року ухвалити 21.12.2019 р.    
56. На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій кандидату технічних наук Придатку Олександру Володимировичу 21.12.2019 р.    
57. На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт кандидату технічних наук Лоїку Василю Богдановичу 21.12.2019 р.    
58. Звіт про науково-дослідну роботу “Дослідження межі вогнестійкості будівельних конструкцій складів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин” затвердити 21.12.2019 р.    
59. Звіт про науково-дослідну роботу “Підвищення пожежної безпеки теплоізоляційно-оздоблювальних систем зовнішніх стін житлових будинків на основі пінополістиролу” затвердити 21.12.2019 р.    
60. Звіт про науково-дослідну роботу “Дослідження теплових процесів та їх вплив на цілісність вертикальних сталевих резервуарів за умов пожежі в резервуарному парку” затвердити 21.12.2019 р.    
61. Звіт про науково-дослідну роботу “Дослідження процесів виникнення і поширення пожеж у трав’яних екосистемах” затвердити 21.12.2019 р.    
 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету