Українська Англійська

ЛДУБЖД

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
у 2021-2022 навчальному році
 
Рішення Дата прийняття Термін виконання Відповідальні
1.                    Інформацію начальника навчально-методичного центру Миколи СИЧЕВСЬКОГО про організацію освітнього процесу в Університеті в першому семестрі 2021-2022 навчального року взяти до уваги 30.08.2021 р.    
2.                    Посилити співпрацю з науковими установами та навчальними закладами у сфері підготовки докторів філософії 30.08.2021 р. упродовж року начальник докторантури, ад’юнктури, кандидат технічних наук КОПИСТИНСЬКИЙ Юрій
3.                    Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 30.08.2021 р.    
4.                    Положення про порядок виготовлення та видачі документів про освіту у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 30.08.2021 р.    
5.                    Зміни до Положення про організацію освітнього процесу у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 30.08.2021 р.    
6.                    Зміни до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 30.08.2021 р.    
7.                    Зміни до Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 30.08.2021 р.    
8.                    Ухвалити зміни до освітньо-професійних програм за спеціальностями:
1. 073 Менеджмент (рівень вищої освіти “бакалавр”).
2. 035 Філологія (рівень вищої освіти “бакалавр”).
3. 231 Соціальна робота (рівень вищої освіти “бакалавр”)
30.08.2021 р.    
9.                    Ухвалити зміни до освітньо-наукової програми за спеціальністю 101 Екологія (рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) 30.08.2021 р.    
10.                Ухвалити навчальні плани для 2021 року набору за спеціальностями:
1. 073 Менеджмент (рівень вищої освіти “бакалавр”).
2. 035 Філологія (рівень вищої освіти “бакалавр”).
3. 101 Екологія (рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)
30.08.2021 р.    
11.                Звіт внутрішнього моніторингу якості освіти ухвалити 30.08.2021 р.    
12.                План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 30.08.2021 р.    
13.                Звіт ученого секретаря Романа ЛАВРЕЦЬКОГО про підсумки роботи та стан виконання рішень Вченої ради Університету в 2020-2021 навчальному році взяти до уваги 30.08.2021 р.    
14.                План роботи Вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на перший семестр 2021-2022 навчального року ухвалити 30.08.2021 р.    
15.                Продовжити ад’юнкту вечірньої форми навчання Ірині КОЧМАР термін навчання в ад’юнктурі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з 16 серпня 2021 р. до 16 лютого 2024 року 30.08.2021 р.    
16.                Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
1. Навчальний посібник “Підготовка та організація управління в надзвичайних ситуаціях” (автори: Роман РАТУШНИЙ, Василь ЛОЇК, Олександр СИНЕЛЬНИКОВ, Олександр ЛАЗАРЕНКО, Максим ДОВГАНОВСЬКИЙ).
2. Навчальний посібник “Фізичний практикум. Ч. 2 : Електромагнетизм. Оптика” (автори: Лідія ЯРИЦЬКА, Валентина БАЛИЦЬКА)
30.08.2021 р.    
17.                За результатами відкритого голосування ухвалити звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених від Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, докторанта, кандидата технічних наук КОБИЛКІНА Дмитра 30.08.2021 р.    
18.                Клопотати перед Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством внутрішніх справ України, Кабінетом Міністрів України про продовження виплати КОБИЛКІНУ Дмитру стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених за результатами позитивної атестації наукової роботи стипендіата 30.08.2021 р. 10.09.2021 р. проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор Андрій КУЗИК
19.                Відповідно до статті 36 Закону України “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 “Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”, надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, отриманих за надання платних послуг, на вкладному (депозитному) рахунку 30.08.2021 р.    
20.                Порядок складання та подання до ДСНС України бюджетних запитів з урахуванням рівня інфляції та підвищення цін ухвалити 30.08.2021 р.    
21.                План основних заходів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2021-2022 навчальний рік ухвалити 30.08.2021 р.    
22.                Інформацію начальника медико-санітарної частини БЕЙЗИМ Індижанни про захист здоров’я в умовах епідемічної небезпеки взяти до уваги 06.10.2021 р.    
23.                Положення про навчальні, наукові та довідкові видання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 06.10.2021 р.    
24.                Зміни до Положення про порядок підготовки та проведення наукових конференцій у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 06.10.2021 р.    
25.                Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
1. Навчальний посібник “Теплотехніка в пожежній справі” (автор – ЛОЗИНСЬКИЙ Роман).
2. Навчальний посібник “Небезпека та особливості гасіння транспортних засобів на альтернативних джерелах енергії” (автори: ЛАЗАРЕНКО Олександр, ПАРХОМЕНКО Володимир-Петро).
3. Навчальний посібник “Системи пожежної та охоронної сигналізації” (автори: КУШНІР Андрій, ЧАЛИЙ Дмитро).
4. Навчальний посібник “Основи підготовки пожежного рятувальника” (автори: ЛУЩ Василь, ЧАЛИЙ Дмитро, ВЕЛИКИЙ Ярема).
5. Навчальний посібник “Галузевий переклад. Цивільний захист” (автори: МАЛАНЮК Марія, ПАЛЬЧЕВСЬКА Олександра).
6. Навчальний посібник “Галузевий переклад. Кібербезпека” (автори: ПАЛЬЧЕВСЬКА Олександра, МАЛАНЮК Марія).
7. Навчальний посібник “Лінгвокраїнознавство франкомовних країн” (автор – ПОПКО Ірина).
8. Навчальний посібник “Інклюзія персоналістична” (автор – ВАСЯНОВИЧ Григорій)
06.10.2021 р.    
26.                За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру завідувача кафедри фізики та хімії горіння МИХАЛІЧКА Бориса у номінації “відомі вчені та знані фахівці” на премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області та надіслати до Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації документи претендента на здобуття премії 06.10.2021 р. 07.10.2021 р. проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор КУЗИК Андрій
27.                За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру начальника кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів ЯКОВЧУКА Романа у номінації “молоді вчені та дослідники” на премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області та надіслати до Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації документи претендента на здобуття премії 06.10.2021 р. 07.10.2021 р. проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор КУЗИК Андрій
28.                Затвердити кандидатуру студентки ЩАДИЛО Тетяни для висунення на обласну премію імені В’ячеслава Чорновола та надіслати до Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації документи претендентки на здобуття премії 06.10.2021 р. 07.10.2021 р. проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор КУЗИК Андрій
29.                Затвердити кандидатури курсантів і студентів: БЕЗНОСА Назара, ЩИБОРОВСЬКОЇ Марини, ФІЛІПОВОЇ Вікторії, КОЛОМІЙЦЯ Данила, ПЕКАРСЬКОЇ Олександри, БОРАЧКА Олега, ПАЛЮХ Олесі і ЧОРНОГО Артура для висунення на обласну премію голови облдержадміністрації та голови обласної ради для студентів закладів вищої освіти та надіслати до Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації документи претендентів на здобуття премії 06.10.2021 р. 07.10.2021 р. проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор КУЗИК Андрій
30.                Відповідно до Наказу МВС України № 623 від 20.07.2018 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 06.10.2021 р.    
31.                Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків). 06.10.2021 р.    
32.                Відповідно до статті 36 Закону України “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 “Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”, надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), отриманих за надання платних послуг, на вкладному (депозитному) рахунку 06.10.2021 р.    
33.                На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики кандидату технічних наук НАЗАРОВЦЮ Олегу 06.10.2021 р.    
34.                Доповідь проректора по роботі з персоналом ПІНДЕРА Володимира про запобігання та протидію булінгу в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності взяти до уваги 06.10.2021 р.    
35.                Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та застосування заходів виховного впливу ухвалити 06.10.2021 р.    
36.                План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності на 2021-2022 навчальний рік ухвалити 06.10.2021 р.    
37.                Надати ад’юнкту четвертого курсу вечірньої форми навчання КОКОТКУ Ігорю академічну відпустку терміном на 1 рік з 07 жовтня 2021 року 06.10.2021 р.    
38.                Проєкт Плану наукової і науково-технічної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2022 рік ухвалити 27.10.2021 р.    
39.                Надіслати до Департаменту персоналу ДСНС України проєкт Плану наукової і науково-технічної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2022 рік 27.10.2021 р. до
01.11.2021 р.
старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник КИРИЛІВ Ярослав
40.                План науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2022 рік ухвалити 27.10.2021 р.    
41.                Доповідь проректора університету з навчальної та методичної роботи ЧАЛОГО Дмитра про результати вступної кампанії 2021 року взяти до уваги 27.10.2021 р.    
42.                Доповідь проректора університету по роботі з персоналом ПІНДЕРА Володимира про результати профорієнтаційної роботи у 2020-2021 навчальному році та затвердження плану на 2021-2022 навчальний рік взяти до уваги 27.10.2021 р.    
43.                План організації та здійснення профорієнтаційної роботи в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності на 2021-2022 навчальний рік ухвалити 27.10.2021 р.    
44.                Звіт про опитування здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 27.10.2021 р.    
45.                Правила поведінки здобувача освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 11.11.2021 р.    
46.                Положення про організацію пропускного режиму з використанням системи контролю й управління доступом у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ухвалити 11.11.2021 р.    
47.                Положення про систему відеоспостереження у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 11.11.2021 р.    
48.                Присвоїти гриф Вченої ради навчальному посібнику “Джерела національної ідентичності. Хрестоматія з української мови та культури” (автори: ЛАБАЧ Марта, БАБІЙ Ірина, ХЛИПАВКА Галина, КОНІВІЦЬКА Тетяна) 11.11.2021 р.    
49.                Рекомендувати до друку монографію “Моделювання багатопараметричних систем” (автори: ПРИДАТКО Олександр, ЛЯСКОВСЬКА Соломія, МАРТИН Євген, ХЛЕВНОЙ Олександр) 11.11.2021 р.    
50.                Інформацію проректора університету з науково-дослідної роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора КУЗИКА Андрія про підготовку докторів філософії і докторів наук, затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів взяти до відома 11.11.2021 р.    
51.                Індивідуальні плани та індивідуальні графіки роботи ад’юнктів затвердити 11.11.2021 р.    
52.                Затвердити теми дисертаційних робіт та призначити наукових керівників:
- ВЕЛИКИЙ Назарій. Тема роботи: “Розроблення системи підшарового пожежогасіння компресійною піною”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – д. т. н., проф. КОВАЛИШИН Василь. Кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
- ДОЦЕНКО Олександр. Тема роботи: “Удосконалення розрахункового методу визначення тривалості евакуації людей у торговельно-розважальних центрах з урахуванням наявності маломобільних людей різних груп”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – д. т. н., проф. КОВАЛИШИН Василь. Кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
- СМОЛЯК Дмитро. Тема роботи: “Прогнозування вогнестійкості металевих балок із реактивним вогнегасним покриттям”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – к. т. н., доц. ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Роман. Кафедра наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики.
- ДЕМЧИНА Василь. Тема роботи: “Моделі та методи управління проектами розвитку транспортної інфраструктури”. Спеціальність 073 “Менеджмент”. Науковий керівник – д. т. н., проф. ЗАЧКО Олег. Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту.
- ШОПСЬКИЙ Орест. Тема роботи: “Інформаційні моделі аналітики великих даних для прогнозування ризикових ситуацій”. Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”. Науковий керівник – к. т. н., доц. МАЛЕЦЬ Ігор. Кафедра інформаційних технологій та телекомунікаційних систем.
- КОПИЛОВ Віктор. Тема роботи: “Екологічні чинники техногенного забруднення басейну річки Стир”. Спеціальність 101 “Екологія”. Науковий керівник – д. т. н., проф. ПОПОВИЧ Василь. Кафедра екологічної безпеки.
- ТИНДИК Олег. Тема роботи: “Екологічна безпека техногенних водойм гірничопромислових комплексів”. Спеціальність 101 “Екологія”. Науковий керівник – д. т. н., проф. ПОПОВИЧ Василь. Кафедра екологічної безпеки.
- ГОДІЙ Лілія. Тема роботи: “Формування професійно-екстремальної компетентності майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби”. Спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”. Науковий керівник – д. психол. н., доц. СІРКО Роксолана. Кафедра практичної психології та педагогіки.
- ЛАШТА Руслан. Тема роботи: “Формування професійної рефлексії у майбутніх офіцерів Збройних сил України”. Спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”. Науковий керівник – д. пед. н., проф. РУДЕНКО Лариса. Кафедра практичної психології та педагогіки.
- КАРВАЦЬКА Марія. Тема роботи: “Вогнегасна ефективність водних розчинів неорганічних солей”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – д. х. н., проф. МИХАЛІЧКО Борис. Кафедра фізики та хімії горіння.
- КОЗАК Ярослав. Тема роботи: “Обґрунтування імпульсного методу визначення часових параметрів пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом”. Спеціальність 261 “Пожежна безпека”. Науковий керівник – д. т. н., доц. ВАСИЛЬЄВА Олена. Кафедра прикладної математики і механіки
11.11.2021 р.    
53.                Звіт про науково-дослідну роботу “Дослідження організації маршрутизації викликів по спецлініям “101” до ОДС ОКЦ територіальних органів ДСНС, наукове обґрунтування чисельності диспетчерського складу ОДС ОКЦ, розробка нової моделі прийому та обробки екстрених викликів реагування та інформування по цих викликах” (керівник – начальник кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, кандидат технічних наук, доцент ПРИДАТКО Олександр) затвердити 11.11.2021 р.    
54.                Видати диплом доктора філософії ДРАЧУ Костянтину 11.11.2021 р.    
55.                На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів кандидату технічних наук ЯКОВЧУКУ Роману 11.11.2021 р.    
56.                Положення про визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, іноземців та осіб без громадянства у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 11.11.2021 р.    
57.                Положення про оплату праці працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 11.11.2021 р.    
58.                Стан науково-дослідної та редакційно-видавничої діяльності в Університеті у 2021 році вважати задовільним 22.12.2021 р.    
59.                За підсумками науково-дослідної роботи в 2021 році визнати кращими серед кафедр технічного та природничого спрямування:
- кафедру цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів;
- кафедру екологічної безпеки;
- кафедру інформаційних технологій та телекомунікаційних систем.
гуманітарного спрямування:
- кафедру практичної психології та педагогіки;
- кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту;
- кафедру соціальної роботи, управління та суспільних наук
22.12.2021 р.    
60.                Розробити Положення про наукові школи у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 22.12.2021 р. квітень
2022 р.
начальник ВОНДД, кандидат технічних наук ЄМЕЛЬЯНЕНКО Сергій
61.                Розробити Положення про наукові семінари, що діють при Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 22.12.2021 р. березень
2022 р.
головний науковий співробітник ВОНДД, доктор технічних наук, доцент РУДИК Юрій
62.                Провести реконструкцію приміщень першого поверху науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки 22.12.2021 р. упродовж року проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор КУЗИК Андрій, професор кафедри фізики та хімії горіння, доктор технічних наук, доцент БАЛАНЮК Володимир, науковий співробітник, кандидат технічних наук ПАСТУХОВ Павло, начальник ВМТЗ БОРИС Олег
63.                Розробити проєкт реконструкції полігону вогневих випробувань 22.12.2021 р. травень
2022 р.
проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор КУЗИК Андрій, начальник ВМТЗ БОРИС Олег
64.                Збірник наукових праць “Пожежна безпека” (№ 39, 2021) рекомендувати до друку 22.12.2021 р.    
65.                Збірник наукових праць “Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” (№ 24, 2021) рекомендувати до друку 22.12.2021 р.    
66.                Збірник наукових праць “Львівський філологічний часопис” (№ 10, 2021) рекомендувати до друку 22.12.2021 р.    
67.                Інформацію проректора університету з науково-дослідної роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора КУЗИКА Андрія про діяльність спеціалізованих вчених рад взяти до уваги 22.12.2021 р.    
68.                Затвердити тему докторської дисертації БАШИНСЬКОГО Олега у редакції “Інтегроване управління проєктами та програмами розвитку систем пожежної безпеки територіальних громад”. Спеціальність 073 “Менеджмент”. Науковий консультант – перший проректор ЛДУБЖД, доктор технічних наук, доцент РАТУШНИЙ Роман 22.12.2021 р.    
69.                Затвердити індивідуальний план роботи докторанта БАШИНСЬКОГО Олега 22.12.2021 р.    
70.                1. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
1.1. Навчально-методичний посібник “Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Ч. 1. Загальні положення наглядової діяльності” (автори: СУКАЧ Юрій, ЧАЛИЙ Дмитро, СУКАЧ Роман, ГАВРИСЬ Андрій).
1.2. Навчальний посібник “Латинська мова” (автори: БЕНЬКЕВИЧ Галина, БАРНИЧ Іванна).
1.3. Словник-довідник “Економіка цивільної безпеки” (автори: ЯКОВЧУК Роман, ПОВСТИН Оксана, ГАВРИСЬ Андрій)
22.12.2021 р.    
71.                2. Рекомендувати до друку монографії:
2.1. Монографія “Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої освіти” (автор – к. пед. н. КОНІВІЦЬКА Тетяна).
2.2. Монографія “Математичні моделі визначення параметрів прогнозування надзвичайних ситуацій внаслідок пожеж” (автор – к. т. н., доц. ЛОЇК Василь)
22.12.2021 р.    
72.                На підставі рішення атестаційної колегії МОН України, наказу МОН України від 30 листопада 2021 року № 1290 “Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями”, видати диплом доктора філософії ДР № 003330 КРАВЧЕНКУ Антону Вікторовичу з галузі знань 26 “Цивільна безпека” за спеціальністю 261 “Пожежна безпека” 22.12.2021 р.    
73.                Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності в 2022 році ухвалити 22.12.2021 р.    
74.                План роботи Вченої ради Університету на ІІ семестр 2021-2022 навчального року ухвалити 22.12.2021 р.    
75.                На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання професора кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту доктору технічних наук, доценту РАТУШНОМУ Роману 22.12.2021 р.    
76.                На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів кандидату технічних наук СИНЕЛЬНІКОВУ Олександру 22.12.2021 р.    
77.                Положення про електронний курс в освітньому середовищі “Віртуальний університет” Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 22.12.2021 р.    
78.                Положення про інклюзивну освіту у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 22.12.2021 р.    
79.                Нову редакцію Положення про порядок обрання дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 22.12.2021 р.    
80.                Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних науково-педагогічних посад у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ухвалити 22.12.2021 р.    
81.                Програми комплексних кваліфікаційних екзаменів для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання (згідно переліку) ухвалити 22.12.2021 р.    
82.                Звіт про науково-дослідну роботу “Теоретико-методологічні засади організації соціальної роботи в контексті європейських цінностей та міжнародних стандартів” (керівник – завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, д. держ. упр., проф. КОВАЛЬ Ганна) ухвалити 22.12.2021 р.    
83.                Положення про приймальну комісію Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 22.12.2021 р.    
84.                Правила відбору та прийому на навчання до Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) ухвалити 22.12.2021 р.    
85.                Положення про відбіркову комісію Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) ухвалити 22.12.2021 р.    
86.                Правила відбору та прийому на навчання до Ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 22.12.2021 р.    
87.                Відповідно до статті 36 Закону України “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 “Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”, надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, отриманих за надання платних послуг, на вкладному (депозитному) рахунку 22.12.2021 р.    
88.                Відповідно до статті 36 Закону України “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 “Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”, надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), отриманих за надання платних послуг, на вкладному (депозитному) рахунку 22.12.2021 р.    
89.                Щорічний звіт ректора, професора Коваля Мирослава “Основні результати роботи колективу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в 2021 році” затвердити 09.02 2022 р.    
90.                Роботу ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, професора Коваля Мирослава за звітний період вважати задовільною 09.02 2022 р.    
91.                Звіт ГОВОРУЩАКА Миколи про діяльність Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) у 2021 році затвердити 09.02 2022 р.    
92.                Роботу начальника Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) ГОВОРУЩАКА Миколи за звітний період вважати задовільною 09.02 2022 р.    
93.                Монографію “Гібридні технології управління інфраструктурними проєктами та програмами” (автори: ЗАЧКО Ірина, КОБИЛКІН Дмитро, ЗАЧКО Олег) рекомендувати до друку 09.02 2022 р.    
94.                Реферат циклу наукових праць на тему “Еколого-техногенна небезпека згасаючих відвалів вугільних шахт та їх фітомеліорація в умовах декарбонізації і зміни клімату” (автор – доктор технічних наук, професор ПОПОВИЧ Василь) для участі у конкурсі на Премію Верховної Ради України для молодих учених ухвалити 09.02 2022 р.    
95.                На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру доктора технічних наук, професора ПОПОВИЧА Василя для участі у конкурсі на Премію Верховної Ради України для молодих учених 09.02 2022 р.    
96.                На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата технічних наук, доцента ЛОЗИНСЬКОГО Романа для обрання за конкурсом на посаду професора кафедри фізики та хімії горіння 09.02 2022 р.    
97.                На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру доктора педагогічних наук, професора ВАСЯНОВИЧА Григорія для обрання за конкурсом на посаду професора кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 09.02 2022 р.    
98.                На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру доктора педагогічних наук, професора РУДЕНКО Лариси для обрання за конкурсом на посаду професора кафедри практичної психології та педагогіки 09.02 2022 р.    
99.                На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата фізико-математичних наук, доцента БАЛИЦЬКОЇ Валентини для обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри фізики та хімії горіння 09.02 2022 р.    
100.            На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата технічних наук, доцента ЛАВРЕНЮК Олени для обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри фізики та хімії горіння 09.02 2022 р.    
101.            На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата політичних наук, доцента ГРИЦАНЮК Віти для обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 09.02 2022 р.    
102.            На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата технічних наук, доцента КУШНІРА Андрія для обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики 09.02 2022 р.    
103.            На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата технічних наук, доцента ПЕЛЕШКО Марти для обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики 09.02 2022 р.    
104.            На підставі результатів таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата філологічних наук, доцента ІВАНЧЕНКО Марії для обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри іноземних мов та перекладознавства 09.02 2022 р.    
105.            На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання професора кафедри управління інформаційною безпекою доктору технічних наук, доценту ТКАЧУКУ Ростиславу 09.02 2022 р.    
106.            На підставі результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів кандидату технічних наук ГАВРИСЮ Андрію 09.02 2022 р.    
 
 
 
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02