Українська Англійська

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
у 2017-2018 навчальному році
 
Рішення Дата прийняття Термін виконання Відповідальні Примітка
1. З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2018 р. організувати День відкритих дверей 12.09.2017 р. 11.2017 р., 03.2018 р. начальники навчально-наукових інститутів, начальник навчально-методичного центру Стасьо Р. І.  
2. З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2018 р.  відкоригувати перелік предметів для проведення конкурсного відбору на ліцензовані спеціальності 12.09.2017 р. 11.2017 р. відповідальний секретар приймальної комісії
Гудименко О. В.
 
3. З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2018 р.  організувати підготовку випускників спеціальності “Практична психологія” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) до складання ЗНО з іноземних мов для вступу в магістратуру відповідно до програми, затвердженої МОН України 12.09.2017 р. 05.2018 р. завідувач кафедри технічного перекладу, д. філол. н., проф. Тищенко О.В.   
4. З метою підвищення ефективності вступної кампанії у 2018 р.  збільшити ліцензовані обсяги підготовки магістрів із спеціальностей «Менеджмент», «Екологія», «Пожежна безпека» 12.09.2017 р. 04.2018 р. начальники та завідувачі кафедр  
5. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників з курсантами та студентами магістратури і старших курсів бакалаврату з метою залучення їх до наукових досліджень та подальшого відбору кандидатів для вступу в ад’юнктуру (аспірантуру) 12.09.2017 р. упродовж
року
начальники та завідувачі кафедр  
6. Ухвалити план роботи Вченої ради Університету на І семестр 2017-2018 навчальний рік 12.09.2017 р.      
7. Відповідно до Наказу МВС України № 475 від 23.04.2015 р. “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 12.09.2017 р.      
8. Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 12.09.2017 р.      
9. Рекомендувати Раді курсантського та студентського самоврядування розробити нову редакцію Положення про раду курсантського та студентського самоврядування ЛДУ БЖД 04.10.2017 р. 01.12.2017р. проректор університету по роботі з персоналом, к. т. н., доц. Павлюк Ю. Е., голова РКСС Університету.  
10. Рекомендувати органам курсантського та студентського самоврядування, за погодженням з адміністрацією Університету, проводити анонімні опитування в молодіжному середовищі з питань якості навчального процесу, організації виховної та культурно-масової роботи, поточних проблем життєдіяльності навчально-стройових підрозділів 04.10.2017 р. упродовж
року
голова РКСС Університету  
11. Рекомендувати Раді курсантського та студентського самоврядування Університету здійснювати планову роботу з організації та проведення зустрічей, звітних нарад, тренінгів, конференцій, творчих вечорів та інших масових заходів з курсантами та студентами 04.10.2017 р. упродовж
року
голова РКСС Університету  
12. З метою подальшого розвитку та збереження традицій навчального закладу, передачі практичного досвіду навчально-наукової та виховної роботи, рекомендувати Раді курсантського та студентського самоврядування активізувати роботу із залучення ветеранів Університету до проведення планових заходів 04.10.2017 р. упродовж
року
голова РКСС Університету  
13. Ухвалити та затвердити план науково-дослідної роботи Університету на 2018 рік. 04.10.2017 р.      
14. Для підвищення рівня фізичної підготовки курсантів та студентів Університету завершити монтаж обладнання атлет-залу для занять кросфітом 04.10.2017 р. 05.2018 р. голова РКСС Університету  
15. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
- “Фізичний практикум. Частина 1” (автори:  к.ф.-м.н., доц. Ярицька Л. І., к.ф.-м.н., доц. Балицька В. О.);
- “Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних підрозділів” (автори: Сукач Р. Ю., к.т.н., доц. Чалий Д. О.);
- “Пожежні автомобілі цільового призначення” (автори: к. с.-г. н., доц. Попович В. В., к.т.н. Руденко Д. В.)
04.10.2017 р.      
16. Монографію “Життєдіяльність та життєтворчість особистості в особливих умовах” (за наук. ред. проф. Козяра М. М.) рекомендувати до друку 04.10.2017 р.      
17. Збірник праць V міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті" рекомендувати до видання 04.10.2017 р.      
18. Враховуючи значний внесок у розвиток вітчизняної психології та вагомі наукові здобутки рекомендувати кандидатуру професора кафедри практичної психології та педагогіки, доктора психологічних наук, професора Кривопишиної Олени Анатоліївни на обрання дійсним членом Академії наук вищої освіти України 04.10.2017 р.      
19. Запропоновані зміни у штаті Університету затвердити. 04.10.2017 р.      
20. Затвердити нову редакцію “Положення про Вчену раду Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” 04.10.2017 р.      
21. Враховуючи наукові здобутки та педагогічну діяльність, за результатами таємного голосування, затвердити кандидатуру заступника начальника кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Придатка Олександра Володимировича для здобуття премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів Львівської області та надіслати до Західного наукового центру НАН України та МОН України документи претендента на здобуття премії 04.10.2017 р.      
22. Продовжити роботу щодо інформування населення, висвітлення діяльності Університету в засобах масової інформації, розповсюдження друкованої інформаційної та рекламно-сувенірної продукції (буклети, газети, листівки та ін.) 24.11.2017 р.   начальники навчально-наукових інститутів: полковник служби цивільного захисту  Лин А.С., полковник служби цивільного захисту  Ренкас А.Г., полковник служби цивільного захисту Кошеленко В.В., професор Шуневич Б.І., начальник сектору капітан служби цивільного захисту  Боднарчук В.В.  
23. Посилити співпрацю з центрами пропаганди обласних управлінь ДСНС України з питань розміщення реклами про Університет в ефірі обласних та місцевих телерадіокомпаній, друкованих виданнях 24.11.2017 р. лютий
2018 р.
начальники навчально-наукових інститутів: полковник служби цивільного захисту  Лин А.С., полковник служби цивільного захисту  Ренкас А.Г., полковник служби цивільного захисту Кошеленко В.В., професор Шуневич Б.І., начальник сектору капітан служби цивільного захисту  Боднарчук В.В.  
24. Працівникам Університету, закріпленим за загальноосвітніми школами м. Львова та областями, продовжити проведення роз’яснювальної роботи у школах, організовувати екскурсії в навчальному закладі з використанням пожежно-рятувальної техніки та відповідних сценаріїв. Письмові звіти про проведену роботу подавати керівникам структурних підрозділів для подальшого узагальнення у відділі виховної та соціально-гуманітарної роботи (щоп’ятниці до 15.00 год.) 24.11.2017 р. упродовж навч. року начальники навчально-наукових інститутів: полковник служби цивільного захисту  Лин А.С., полковник служби цивільного захисту  Ренкас А.Г., полковник служби цивільного захисту Кошеленко В.В., професор Шуневич Б.І.  
25. Затвердити теми дисертаційних робіт та призначити наукових керівників 24.11.2017 р.      
26. “Правила прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в 2018 році” ухвалити 20.12.2017 р.      
27. Положення “Про приймальну комісію Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” ухвалити 20.12.2017 р.      
28. Положення ”Про заходи щодо запобігання випадків академічного плагіату” ухвалити. 27.12.2017 р.      
29. Запровадити перевірку на плагіат дипломних робіт здобувачів вищої освіти 27.12.2017 р. 01.05.2018р. начальники (завідувачі) кафедр  
30. Підготувати проект “Кодексу академічної доброчесності та корпоративної культури Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” 27.12.2017 р. 01.09.2018р. учений секретар, полковник служби цивільного захисту Лаврецький Р.В.  
31. Фаховий збірник наукових праць ”Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” рекомендувати до друку 27.12.2017 р.      
32. Фаховий збірник наукових праць ”Пожежна безпека” рекомендувати до друку 27.12.2017 р.      
33. Зміни та доповнення до Положення ”Про Раду курсантського та студентського самоврядування Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” ухвалити 27.12.2017 р.      
34. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
- “Димовидалення на пожежі” (автори: кандидат технічних наук, доцент Лущ В. І., кандидат технічних наук Лазаренко О. В.);
- “Правознавство та правові основи цивільного захисту України” (автори: кандидат технічних наук Яковчук Р. С., кандидат юридичних наук Саміло А. В.);
- “Транспортні засоби” (автори: Сичевський М. І., кандидат технічних наук Домінік А. М.)
27.12.2017 р.      
35. План роботи Вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на ІІ семестр 2017-2018 навчального року ухвалити 27.12.2017 р.      
36. Зарахувати на навчання в докторантурі за спеціальністю 261 “Пожежна безпека” кандидата технічних наук Яковчука Романа Святославовича 27.12.2017 р.      
37. Призначити науковим консультантом дисертаційного дослідження Яковчука Романа Святославовича проректора університету з науково-дослідної роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора Кузика Андрія Даниловича 27.12.2017 р.      
38. Затвердити “Програму навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки” 27.12.2017 р.      
39. Затвердити “Програму навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки” 27.12.2017 р.      
40. Запропоновані зміни у штаті Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затвердити 27.12.2017 р.      
41. На підставі результатів таємного голосування присвоїти кандидатові технічних наук, Лазаренку Олександру Вікторовичу вчене звання доцента кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 27.12.2017 р.      
42 Стан науково-дослідної та редакційно-видавничої діяльності в Університеті у 2017 році вважати задовільним 07.02.2018 р.      
43. За підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році визнати кращими серед кафедр:
технічного та природничого спрямування:
– кафедру пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт;
– кафедру процесів горіння та загальної хімії;
– кафедру цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів;
гуманітарного спрямування:
– кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту;
– кафедру практичної психології та педагогіки;
– кафедру гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
07.02.2018 р.      
44. Активізувати розробку та подання проектних заявок для участі кафедр та окремих науковців у конкурсах українських та міжнародних фондів, установ, громадських організацій для виконання в Університеті наукових, освітніх та інших програм 07.02.2018 р. постійно начальники навчально-наукових інститутів, завідувачі (начальники) кафедр, начальник ВОНДД к. т. н. Ємельяненко С. О.  
45. Пріоритетним напрямом науково-дослідної діяльності вважати публікування наукових статей у журналах, які включені до міжнародних науково-метричних баз (Scopus, Web of Science) та враховуються в освітніх рейтингах 07.02.2018 р. постійно начальники навчально-наукових інститутів, завідувачі (начальники) кафедр  
46. Активізувати виконання науково-дослідних робіт на кафедрах за основним профілем наукової діяльності, своєчасне оформлення необхідної документації та звіту 07.02.2018 р. упродовж
року
начальники навчально-наукових інститутів, завідувачі (начальники) кафедр, начальник ВОНДД к. т. н. Ємельяненко С. О.  
47. Розробити Положення ”Про заохочення науково-педагогічних працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які мають високі показники у науково-дослідній роботі” 07.02.2018 р. до 31.03.18 проректор університету з науково-дослідної роботи, д. с.-г. н., проф., полковник сл. ц. з. Кузик А. Д.  
48. З метою забезпечення кафедр Університету науково-педагогічними кадрами, провести організаційну роботу з майбутніми кандидатами на навчання в ад’юнктурі (докторантурі), а також з майбутніми науковими керівниками (науковими консультантами) та подати відповідні пропозиції у відділ ад’юнктури та докторантури 07.02.2018 р. 05.2018 р. начальники навчально-наукових інститутів, начальники (завідувачі) кафедр  
49. Відповідно до Наказу МВС України № 475 від 23.04.2015 р. “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 07.02.2018 р.      
50. Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 07.02.2018 р.      
51. На підставі результатів таємного голосування присвоїти кандидатові філологічних наук Онищук Марії Іванівні вчене звання доцента кафедри технічного перекладу 07.02.2018 р.      
52. Активізувати впровадження на кафедрах новітніх форм та методів проведення занять. 21.02.2018 р. упродовж
року
начальники навчально-наукових інститутів, начальники (завідувачі) кафедр  
53. Рекомендувати використання нетрадиційних (інтерактивних) методів навчання під час проведення відкритих занять 21.02.2018 р. постійно начальники навчально-наукових інститутів, начальники (завідувачі) кафедр  
54. Фінансовий звіт за 2017 рік затвердити 21.02.2018 р.      
55. Структурним підрозділам Університету активізувати діяльність щодо збільшення доходів від надання платних послуг з щорічним переглядом їх вартості 21.02.2018 р. постійно начальники навчально-наукових інститутів, начальник відділу економіки і фінансів Кісіль І.В.  
56. Зосередити увагу на економії ресурсів, здійснити заходи із енергозбереження в Університеті 21.02.2018 р. постійно керівники структурних підрозділів  
57. Забезпечити контроль за повнотою та своєчасністю оплати за навчання студентів і слухачів, відповідно до умов договорів 21.02.2018 р. упродовж
року
начальники навчально-наукових інститутів  
58. Додаткову програму спеціальної частини кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ад’юнкта Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Олексієнко Н.О. затвердити 21.02.2018 р.      
59. Роботу Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту вважати задовільною 14.03.2018 р.      
60. Продовжити наповнення Віртуального університету дистанційними курсами викладачів кафедр: технічного перекладу, практичної психології та педагогіки, гуманітарних дисциплін та соціальної роботи 14.03.2018 р. упродовж
року
завідувач кафедри технічного перекладу, д. філол. н., проф. Тищенко О.В., завідувач кафедри практичної психології та педагогіки, д. пед. н., проф. Литвин А.В., завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, д. держ. упр., доц. Кривачук Л.Ф.  
61. Організувати та провести IV Міжнародну науково-практичну конференцію ”Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток” 14.03.2018 р. до 01.06.
2018 р.  
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, д. держ. упр., доц. Кривачук Л.Ф., начальник Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту, д. пед. н., проф. Шуневич Б.І.  
62. У планах роботи кафедр Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту на 2018-2019 н. р. передбачити заходи щодо реалізації угод, укладених між ЛДУ БЖД та Пряшівським університетом (Словаччина), Зєльоноґурським університетом (Польща), Полонійною академією в Ченстохові (Польща) та Державною вищою технічно-економічною школою імені Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща) 14.03.2018 р. до 01.09.
2018 р. 
завідувач кафедри технічного перекладу, д. філол. н., проф. Тищенко О.В., завідувач кафедри практичної психології та педагогіки, д. пед. н., проф. Литвин А.В., завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, д. держ. упр., доц. Кривачук Л.Ф., начальник Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту, д. пед. н., проф. Шуневич Б.І.  
63. Доопрацювати та затвердити на загальноуніверситетсько-му рівні ”Положення про інститут кураторства в ЛДУ БЖД” 14.03.2018 р. до 01.06.
2018 р.
начальник відділу соціально-гуманітарної роботи Крещишин В.С., заступник начальника інституту з виховної та соціально-психологічної роботи Трачук М.М., заступник начальника інституту з виховної та соціально-психологічної роботи Бойко Т.В., заступник начальника інституту з виховної роботи Хлипавка Г.Г.  
64. Розробити проект та ескізи обладнання лінгвістичного центру 14.03.2018 р. до 15.04.
2018 р.
завідувач кафедри технічного перекладу, д. філол. н., проф. Тищенко О.В.  
65. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
– “Збірник задач з пожежної теплофізики. Ч. 2. Теплопередача” (автор – к. т. н., доц. Лозинський Р. Я.);
– “Надійність технічних систем і техногенний ризик”  (автори: к. т. н., доц. Дзюба Л. Ф., к. пед. н., доц. Кусій М. І., к. ф.-м. н., доц. Меньшикова О. В.);
– “Вступ до галузевого перекладу” (автор – Струк Т. В.);
– “Переклад англомовної галузевої літератури. Охорона праці” (автор – к. філол. н., доц. Іванченко М. Ю.);
– “Ділова англійська мова” (автор – Маланюк М. С.).
14.03.2018 р.      
66. Відповідно до статті 36 Закону України "Про вищу освіту", Постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 "Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг", надати дозвіл Вищому професійному училищу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), як відокремленому структурному підрозділу Університету, на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Училища, отриманих за надання платних послуг, на вкладному (депозитному) рахунку 14.03.2018 р.      
67. Розробити Положення “Про практичну підготовку курсантів і студентів” 04.05.2018 р. 09.2018 р. начальник навчально-методичного центру Стасьо Р. І., начальник Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Лин А. С., начальник Навчально-наукового інституту цивільного захисту Ренкас А. Г.,  начальник Навчально-наукового інституту   психології та соціального захисту Шуневич Б.І.  
68. Визначити відповідальними за розробку та коригування програм навчальних практик (стажування) зі спеціальності ”Пожежна безпека” – навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки, а з інших спеціальностей – випускові кафедри 04.05.2018 р. 05.2018 р. заступник начальника Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Пархоменко Р. В., заступник начальника Навчально-наукового інституту цивільного захисту Меньшикова О. В., заступник начальника Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Слободяник В. І.  
69. Для спеціальності ”Цивільний захист” на третьому та четвертому році навчання рекомендувати запровадити навчальні практики на посадах командира відділення та начальника караулу пожежно-рятувального підрозділу 04.05.2018 р. 09.2018 р. заступник начальника Навчально-наукового інституту цивільного захисту Меньшикова О. В., начальник НПРЧ Ковальчик В. М.  
70. У навчальному плані спеціальності ”Цивільний захист” запровадити вивчення навчальної дисципліни “Підготовка газодимизахисника”, з оформленням відповідного допуску до роботи в апаратах на стисненому повітрі та особистої картки газодимозахисника 04.05.2018 р. 09.2018 р. заступник начальника Навчально-наукового інституту цивільного захисту Меньшикова О. В., заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Лущ В. І.  
71. Проект Положення ”Про заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, ад’юнктів і докторантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” зі змінами та доповненнями затвердити 04.05.2018 р.      
72. Фаховий збірник наукових праць ”Львівський філологічний часопис” (№ 3, 2018) рекомендувати до друку 04.05.2018 р.      
73. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
- “Ведення професійних документів” (автори: Хлипавка Г. Г., кандидат філологічних наук Макович Х. Я.);
- “Екологія людини” (автор – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гринчишин Н. М.)
04.05.2018 р.      
74. Висунути від Львівського державного університету безпеки життєдіяльності кандидатури експертів до складу Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії МОН України для галузей:
10 “Природничі науки”:
- Кузика А.Д., проректора з науково-дослідної роботи, доктора сільськогосподарських наук (спеціальність 06.03.03 – лісознавство і лісівництво), професора;
- Поповича В.В., начальника кафедри екологічної безпеки, доктора технічних наук (спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека), доцента;
23 “Соціальна робота”:
- Кривачук Л.Ф., завідувача кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, доктора наук з державного управління (спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління), доцента;
26 “Цивільна безпека”:
- Коваля М.С., першого проректора з науково-педагогічної роботи, кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), професора;
- Ренкаса А.Д., начальника навчально-наукового інституту цивільного захисту, кандидата технічних наук (спеціальність 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка), доцента;
- Пархоменка Р.В., заступника начальника навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, кандидата технічних наук (спеціальність 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби), доцента
04.05.2018 р.      
75. Надати підтримку Всеукраїнській акції щодо присвоєння Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих ім’я академіка Івана Андрійовича Зязюна та звернутися з відповідним клопотанням до директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, члена-кореспондента НАПН України Лук’янової Л. Б. 04.05.2018 р. 10.05.
2018 р.
учений секретар Лаврецький Р.В.  
76. На підставі результатів таємного голосування присвоїти кандидатові технічних наук Чалому Дмитру Олександровичу вчене звання доцента кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 04.05.2018 р.      
77. Підвищити ефективність відбору кандидатів з числа курсантів та студентів у спортивні секції Університету 23.05.2018 р. упродовж року начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання Ковальчук А. М., проректор університету з стратегічного планування та контролю Мовчан І. О.  
78. Залучати в навчально–тренувальний процес підготовки спортсменів заслужених тренерів України з відповідних видів спорту 23.05.2018 р. постійно начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання Ковальчук А. М.,  проректор університету з стратегічного планування та контролю Мовчан І. О.  
79. Підтримувати співпрацю з керівниками секцій з професійно-прикладних видів спорту спортивних товариств України 23.05.2018 р. постійно начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання Ковальчук А. М. проректор університету з стратегічного планування та контролю Мовчан І. О.  
80. Пролонгувати та внести зміни до Договору про спільне навчання в магістратурі зі спеціальності «Інженерія безпеки»між факультетом пожежної безпеки Головної школи пожежної служби в Варшаві та Навчально-науковим інститутом пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 23.05.2018 р. 01.07.
2018 р.
начальник сектору міжнародного співробітництва Святкевич О. В.,
проректор університету з матеріально-технічного забезпечення Ратушний Р.Т.
 
81. Створити Єдиний реєстр науково-освітніх проектів та проектів міжнародної матеріально-технічної допомоги, які здобули гранти 23.05.2018 р. 01.09.
2018 р.
начальник сектору міжнародного співробітництва Святкевич О. В.  
82. Зобов’язати керівників структурних підрозділів університету у десятиденний термін після отримання інформації про здобуття гранту подавати відомості про проект до сектору міжнародного співробітництва з метою внесення інформації в Єдиний реєстр науково-освітніх проектів та проектів міжнародної матеріально-технічної допомоги 23.05.2018 р. постійно керівники структурних підрозділів  
83. Навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік затвердити. 23.05.2018 р.      
84. Положення ”Про інститут кураторства в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності” взяти за основу 08.06.2018 р.      
85. Доповнити Положення ”Про інститут кураторства в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності” розділами “Навчально-методична діяльність куратора” та “Система критеріїв оцінювання роботи куратора” 08.06.2018 р. 09.2018 р. начальник відділу соціально-гуманітарної роботи Крещишин В. С., заступник начальника Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Пархоменко Р. В., заступник начальника Навчально-наукового інституту цивільного захисту Меньшикова О. В., заступник начальника Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Слободяник В. І., .,., заступник начальника інституту з виховної роботи Хлипавка Г.Г.  
86. Фаховий збірник наукових праць ”Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” рекомендувати до друку 08.06.2018 р.      
87. Рекомендувати до друку монографії:
- ”Еколого-лісівничі основи пожежної безпеки лісів Малого Полісся” (автор: доктор сільськогосподарських наук, професор Кузик А. Д.);
- ”Пожежна небезпека колісних транспортних засобів” (автор – кандидат технічних наук Гаврилюк А. Ф. ).
08.06.2018 р.      
88. Звіт ученого секретаря про підсумки роботи та стан виконання рішень Вченої ради Університету в 2017-2018 навчальному році взяти до уваги 08.06.2018 р.      
89. План роботи Вченої ради Університету на І семестр 2018-2019 навчального року ухвалити 08.06.2018 р.      
90. Зміни до ”Правил прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в 2018 році” ухвалити 08.06.2018 р.      
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету