Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нас запрошують

 

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій 
здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2022 році

 


п/п
Назва заходу Дата проведення Файли
       
1. Міжнародна науково-практична конференція "Problems of Emergency Situations" 19 травня 2022 переглянути
2. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» 2-3 грудня 2021 переглянути
3. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проєктами» 15-17 лютого 2022 року переглянути
4. VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція "TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION" 26-28 грудня 2021 року переглянути
5. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи» 11 лютого 2022 року переглянути
6. V Всеукраїнська науково-практична курсантська (студентська) конференція іноземними мовами "Забезпечення екологічної безпеки та протидія правопорушенням у сфері навколишнього середовища" 24 лютого 2022 року переглянути
7. I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»(PHPCPG: MR, RP) 17 березня 2022 року переглянути
8. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Вектори діяльності студентського самоврядування в системі вищої освіти» 16-18 березня 2022 року переглянути
9. Міжнародна наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИСУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 16‒17 червня 2022 року переглянути
10. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права” 3 лютого 2022 року переглянути
11. Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, ад’юнктів (аспірантів) «Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених»  26 травня 2022 року переглянути
12. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану» 27 травня 2022 року переглянути
13. Всеукраїнська науково–практична онлайн-конференція з міжнародною участю «ПРОСОЦІАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ У ГЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ» 31 травня 2022 року переглянути
14. Всеукраїнська науково-практична конференція "Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану" 1 липня 2022 року переглянути
15. Міжнародна наукова конференція “Кризове управління - охорона населення - рятівництво” 22-24 червня 2022 року переглянути
16. XII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» 27 - 28 жовтня 2022 року переглянути
17. Науковий форум «Права людини та тендерна рівність під час воєнних дій на території України» 17 червня 2022 року переглянути
18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період» 28 вересня 2022 року переглянути
19. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» 21 жовтня 2022 року переглянути
20. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» 25-26 серпня 2022 року переглянути
21. VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція "MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE" 4-6 вересня 2022 року переглянути
22. Всеукраїнська науково-практична конференція "ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ У КРИЗОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ" 28 жовтня 2022 року переглянути
23. Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку» 9-11 листопада 2022 року переглянути
24. IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ" 26-27 жовтня 2022 року переглянути
25. V Всеукраїнська науково-практична конференція «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 30 вересня 2022 року переглянути
26. Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти «Механізм функціонування громадянського суспільства в умовах війни (осінні читання)» 18 листопада 2022 року переглянути
27. Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України» 25 - 26 жовтня 2022 року переглянути
28. VIII Міжнародна науково-практична конференція "Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи" 23-24 вересня 2022 року переглянути
29. Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ: МІСІЯ НАУКИ І ОСВІТИ» 29-30 вересня 2022 року переглянути
30. ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»  31 жовтня 2022 року переглянути
31. XІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи»  1 листопада 2022 року переглянути
32. VIII Регіональна науково-практична конференція «Екологічні проблеми сучасності» 20 жовтня 2022 року переглянути
33. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології менеджменту» 15-16 жовтня року переглянути

 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02