Українська Англійська

Нас запрошують


п/п
Назва заходу Дата проведення Файли
1. Наукове партнерство "Центр наукових технологій" пропонує прийняти участь у низці інтернет-конференцій щомісяця переглянути
2. V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні» 11.10.2017 переглянути
3. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» 20-21.10.2017 переглянути
4. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Психічне здоровя особистості у кризовому суспільстві 20.10.2017 переглянути
5. Науково-практична конференція "Застосування сухопутних військ збройних сил України у конфліктах сучасності" 16.11.2017 переглянути
6. Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України" 2.11.2017 переглянути
7. XII Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" 23-25.11.2017 переглянути
8. Міжнародна науково-практична конференція "Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України" 24.11.2017 переглянути
9. Науково-практичний семінар "Запобігання надзвичайним ситуаціям і їх ліквідіція" 7.02.2018 переглянути
10. Всеукраїнська науково-практична конференція "Пожежна безпека: проблеми та перспективи" 1-2.03.2018 переглянути
11. IX Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів "Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека" 20.04.2018 переглянути
12. міжнародна міждисциплінарна асамблея "Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини у ситуації війни" 8-9.12.2017 переглянути
13. XII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених: курсантів (студентів), магістрів і ад’юнктів (аспірантів) 4-5.04.2018 переглянути
14. Конференція TIEMS Annual Conference 2017 4-6.12.2017 переглянути
15. ХII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Екологічна безпека держави” 19.04.2018 переглянути
16. Науково-практична конференція «Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку» 16.05.2018 переглянути
17. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві” 19-20.04.2018 переглянути
18. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених “Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, економіці та праві” 18-19.04.2018 переглянути
19. II Міжнародна науково-практична конференція „Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації” 19-20.04.2018 переглянути
20. Науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» 17.04.2018 переглянути
21. ІX Міжнародна науково-практична конференція  «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» 18-19.05.2018 переглянути
22. Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ" 17-18.05.2018 переглянути
23. Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих науковців
«Україна: 100 років досвіду незалежності»
14-15.04.2018 переглянути
24. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовкифахівця» 24.04.2018 переглянути
25. Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів і студентів «Пожежна та техногенна безпека: наука і практика» 15-16.05.2018 переглянути
26. ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" 26-27.04.2018 переглянути
27. VII Міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку територій» 4-7.04.2018 переглянути
28. 20th EHU International Student Conference 5-6.05.2018 переглянути
29. VIII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти» 19-20.04.2018 переглянути
30. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» 31.05-1.06.2018 переглянути
31. XV Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами у розвитку суспільства" 18-19.05.2018 переглянути
32. ХІV Української конференції з високомолекулярних сполук «ВМС-2018» 15-18.10.2018 переглянути
33. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє» 19.04.2018 переглянути
34. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті» 26.04.2018 переглянути
35. Третя Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» 30-31.03.2018 переглянути
36. Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти» 20.04.2018 переглянути
37. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра» 18-19.10.2018 переглянути
38. Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10.04.2018 переглянути
39. ІІІ Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи та Азії 19-20.04.2018 переглянути
40. Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи» 25.04.2018 переглянути
41. II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» 25.04.2018 переглянути
42. III Міжнародна заочна науково-практична конференція «Інтегровані системи безпеки: теорія, практика, інновації» 29.05.2018 переглянути
43. VIII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти» 19-20.04.2018 переглянути
44. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Світові наукові тенденції 2018» 13.04.2018 переглянути
45. Всеукраїнська наукова конференція “Великий терор і масові репресії в Україні (1920-1950 рр. ХХ ст.)”  8.06.2018 переглянути
46. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики» 1.06.2018 переглянути
47. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні виклики 2018 року» 9.06.2018 переглянути
48. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України»  21-22.09.2018 переглянути
49. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних умовах: поліція та суспільство – стратегії розвитку і взаємодії»  18.05.2018 переглянути
50. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Надзвичайні ситуації: безпека та захист" 25-26.10.2018 переглянути
51. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» 18.09.2018 переглянути
52. ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку” 9-10.10.2018 переглянути
53. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education» 6.07.2018 переглянути
54. V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика» 13-15.09.2018 переглянути

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету