Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нас запрошують


п/п
Назва заходу Дата проведення Файли
       
1. Наукове партнерство "Центр наукових технологій" пропонує прийняти участь у низці інтернет-конференцій щомісяця переглянути
2. ХІV Української конференції з високомолекулярних сполук «ВМС-2018» 15-18.10.2018 переглянути
3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра» 18-19.10.2018 переглянути
4. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України»  21-22.09.2018 переглянути
5. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Надзвичайні ситуації: безпека та захист" 25-26.10.2018 переглянути
6. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» 18.09.2018 переглянути
7. ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку” 9-10.10.2018 переглянути
8. V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика» 13-15.09.2018 переглянути
9. Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні виклики європейській безпеці. Роль громадських організацій у протидії екологічному, аерокосмічному і кібертероризму" м. Київ 5.10.2018 переглянути
10. IX Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми пожежної  безпеки, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій» (Кокшетау, Казахстан) 25-26.10.2018 переглянути
11. Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту 12.10.2018 переглянути
12. Міжнародна наукова конференція "ВИКЛИКИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ: історія і сучасність"  18-19.10.2018 переглянути
13. Міжвідомча науково-практична когференція "Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України" 19.10.2018 переглянути
14. Науково-практицна конференція "Застосуваня Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності" 15.11.2018 переглянути
15. Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти "Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)" 23.11.2018 переглянути
16. Науково-практична конференція: "Технічне регулювання. Проблеми та шляхи вирішення". 24.10.2018 переглянути
17. I Всеукраїнська науково-практична конференція "СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІКА: теорія та практика соціального забезпечення" 23-25.11.2018 переглянути
18. XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України» 15.11.2018 переглянути
19. Науково-практичний семінар "Запобігання надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація" 21.02.2019 переглянути
20. VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (ТЕБ-2018) 12-20.11.2018 переглянути
21. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: українська національна система та європейські практики» 6-7.12.2018 переглянути
22. V Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I’2018)
20-21.11.2018 переглянути
23. VIII Міжнародна наукова конференція
«Science and Society» м. Гамільтон, Канада
09.11.2018 переглянути
24. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» 8-9.11.2018 переглянути
25. Науково-практична конференція «Реалізація тривоги у психічні та соматичні розлади у населення в зоні проведення антитерористичної операції» 02.11.2018 переглянути
26. ХVIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»
21.11.2018 переглянути
27. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених "Комп'ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації" 27-29.11.2018 переглянути
28. II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ» 30.11.2018 переглянути
29. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту" 10-11.04.2019 переглянути
30. V Міжнародна заочна науково-практична конференція «Додаткова освіта дорослих: проблеми і перспективи розвитку» 28.02.2019 переглянути
31. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України перед викликами часу» 21.03.2019 переглянути
32. Науково-практична конференція «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи» 22.02.2019 переглянути
33. ХVІI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» 18-19.04.2019 переглянути
34. XIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Забезпечення безпеки життєдіяльності: природні пожежі і боротьба з ними» (м. Мінськ, Білорусь) 3-4.04.2019 переглянути
35. ХVІI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» 18-19.04.2019 переглянути
36. V Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених 25-26.04.2019 переглянути
37. ІІ Науково-практична конференція «Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту» 16.05.2019 переглянути
38. Всеукраїнська науково-практична конференція "Процеси формування в Україні громадянського суспільства та політичної нації" 26.04.2019 переглянути
39. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019» 10.04.2019 переглянути
40. V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» 7-8.05.2019 переглянути
41. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики» 19.04.2019 переглянути
42. Наукова конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.  Ґжицького» 18-19.04.2019 переглянути
43. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти» 23-24.10.2019  переглянути
44. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог конституції України» 19.03.2019 переглянути
45. ХVІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» 16-18.04.2019 переглянути
46. VІІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих» 23.04.2019  переглянути
47. VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 4-5.04.2019  переглянути
48. Молодіжна науково-практична конференція «Безпека на дорозі» 7.05.2019 переглянути
49. XV Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: Екологічна парадигма сучасного образу життя і світу» 17-18.05.2019 переглянути
50. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний аграрний менеджмент: теорія, методологія, практика» 23-24.05.2019 переглянути
51. Міжнародна наукова конференція "Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття" 25-26.06.2019 переглянути
52. VI Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика» 11-14.09.2019 переглянути
53. ХIХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» 24-25.10.2019 переглянути
54. Міжнародна наукова конференція "Безпека на території Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна" 23-25.10.2019 переглянути
55. VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 6-7.06.2019 переглянути
56. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій» 23-26.10.2019 переглянути
57. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» 21-22.11.2019 переглянути
58. Міжнародна конференція Hands-on Science 2-6.09.2019 переглянути
59. Міжнародний науково-практичний круглий стіл "Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України" 26.09.2019 переглянути
60. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» 10-11.10.2019 переглянути
61. Конференція «Сучасні орієнтири психологічної науки в умовах трансформації суспільства: досвід та інновації» 25-26.10.2019 переглянути
62. VIII Международная научно-практическая конференция "Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация" 16-17.10.2019 переглянути
63. ХІI Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education» 27.09.2019 переглянути
64. XXVІІI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА» 13.11.2019 переглянути
65. V Міжнародна науково-практична конференція «Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика» 17.10.2019 переглянути
66. Круглий стіл «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення готовності оперативно-рятувальних підрозділів до виконання дій за призначенням» 24.10.2019 переглянути
67. ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти» 12.11.2019 переглянути
68. Всеукраїнська наукова конференція «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» 08.11.2019 переглянути
69.  Науково-практична конференція "Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності" 14-15.11.2019 переглянути
70. Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі" 03.10.2019 переглянути
71.  VIII Міжнародна науково - практична конференція «Енергоефективний університет» 24.10.2019 переглянути
72. V Міжнародна науково-практична конференція «Discovery Science» 11.10.2019 переглянути
73. Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти «Механізм функціонування громадянського суспільства (осінні читання)»
 
22.11.2019 переглянути
74. II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи»
 
17.10.2019 переглянути
75. X Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів  нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов»
 
3-4.10.2019 переглянути
76.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні освітянські технології мовного, філософського та психологічного розвитку у комунікативній діяльності особистості» 23.10.2019 переглянути
78. ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти»
 
12.11.2019 переглянути
79.  І Всеукраїнська конференція «Реабілітація: соціальна, психологічна, фізична»
 
23.10.2019 переглянути
80. Четверті всеукраїнські педагогічні читання «Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу» 21-22.11.2019 переглянути
81.
ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»
18-20.11.2019 переглянути
82.  Перший науково-практичний форум «Психологічний супровід нормативного та анормативного розвитку дитини»
 
1-2.11.2019 переглянути
83. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку/ТЕБ-2019»
 
4-5.11.2019 переглянути
84. Міжнародний науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна: літературні межі та щоденна комунікація молоді» 7.11.2019 переглянути
85.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні» 29.11.2019 переглянути
86. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське військо: сучасність та історична ретроспектива»  29.11.2019 переглянути
87.

III Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту збройних сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України»

21-22.11.2019 переглянути
88.

XІX Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи»

13.12.2019 переглянути
89. XI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» 19-20.03.2020 переглянути
90. 11-та Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами» 18-20.02.2020 переглянути
91. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція: «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика» 13-14.12.2020 переглянути
92. Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 22.11.2019 переглянути
 
93.  Круглий стіл, присвяченому 71-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини 10.12.2019 переглянути
94. III Międzynarodowa konferencja naukowa «Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna» 23.04.2020 переглянути
95. Круглий стіл «Тенденції розвитку та правовий образ сучасної держави» 20.12.2019 переглянути
96. VI Международная заочная научно-практическая конференция «Дополнительное образование взрослых: проблемы и перспективы развития» 20.02.2020 переглянути
97. VI Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения безопасности людей при пожаре и взрыве»  31.12.2019 переглянути
98. V Международная заочная научно-практическая конференция «Гражданская защита: сохранение жизни, материальных ценностей и окружающей среды» 01.03.2020 переглянути
99. XIV Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы»/XIV International scientific and practical conference of young scientists 08-09.04.2020 переглянути
100. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» 20.05.2020 переглянути
101. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» 20.05.2020 переглянути
102. Всеукраїнська науково-практична курсантська (студентська) інтернет-конференція іноземними мовами «Протидія злочинності в діяльності поліції: виклики ХХІ-го століття» 20.02.2020 переглянути
103. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» 09-10.04.2020 переглянути
104. Міжнародна науково-практична конференція «Графічні технології моделювання об’єктів, явищ і процесів» 23-24.04.2020 переглянути
105. Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка та інформаційні технології»
 
15-16.04.2020 переглянути
106. Науково-практична конференція «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи» 2.04.2020 переглянути
107. III Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)» 16.04.2020 переглянути
108.

V Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»

3-4.04.2020 переглянути
109. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності» 10.04.2020 переглянути
110. Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Суспільство, довкілля і зміна клімату» 3-4.04.2020 переглянути
111. VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 22-23.04.2020 переглянути
112. Міжнародна конференція «Східноєвропейська конференція менеджменту та економіки 2020» 29.04.2020 переглянути
113. Підсумкова науково-практична конференція курсантів, слухачів і студентів 23.04.2020 переглянути
114. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 14.15.05.2020 переглянути
115. XI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави» 27.03.2020 переглянути
116. Міжнародна конференція «Ментальне здоров’я: глобальні виклики XXI століття» 12-14.11.2020 переглянути
117. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" 19.03.2020 переглянути
118. ХVІII Міжнародна науково-методична конференція «БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА» 23-24.0.42020 переглянути
119. V Міжнародна науково-практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи» 19-21.05.2020 переглянути
120. ІV Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020» 10.04.2020 переглянути
121. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції й національні особливості» 22.05.2020 переглянути
122. Науково-практична конференція «Наукові та практичні аспекти раціонального використання і охорони природних ресурсів: проблеми та завдання для державних інституцій і територіальних громад». 29.05.2020 переглянути
123. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті» 11-12.06.2020 переглянути
124. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки-2020 в Україні «Розвиток науки та техніки: проблеми і перспективи» 21.05.2020 переглянути
125. XVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених: «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» 14-15.05.2020 переглянути
126. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права» 7.05.2020 переглянути
127. Всеукраїнська науково-практична заочна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти» 29.05.2020 переглянути
128.  IEEE International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" 6-9.10.2020 переглянути

 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету