Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нас запрошують


п/п
Назва заходу Дата проведення Файли
       
1. Наукове партнерство "Центр наукових технологій" пропонує прийняти участь у низці інтернет-конференцій щомісяця переглянути
2. ХІV Української конференції з високомолекулярних сполук «ВМС-2018» 15-18.10.2018 переглянути
3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра» 18-19.10.2018 переглянути
4. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України»  21-22.09.2018 переглянути
5. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Надзвичайні ситуації: безпека та захист" 25-26.10.2018 переглянути
6. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» 18.09.2018 переглянути
7. ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку” 9-10.10.2018 переглянути
8. V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика» 13-15.09.2018 переглянути
9. Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні виклики європейській безпеці. Роль громадських організацій у протидії екологічному, аерокосмічному і кібертероризму" м. Київ 5.10.2018 переглянути
10. IX Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми пожежної  безпеки, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій» (Кокшетау, Казахстан) 25-26.10.2018 переглянути
11. Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту 12.10.2018 переглянути
12. Міжнародна наукова конференція "ВИКЛИКИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ: історія і сучасність"  18-19.10.2018 переглянути
13. Міжвідомча науково-практична когференція "Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України" 19.10.2018 переглянути
14. Науково-практицна конференція "Застосуваня Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності" 15.11.2018 переглянути
15. Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти "Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)" 23.11.2018 переглянути
16. Науково-практична конференція: "Технічне регулювання. Проблеми та шляхи вирішення". 24.10.2018 переглянути
17. I Всеукраїнська науково-практична конференція "СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІКА: теорія та практика соціального забезпечення" 23-25.11.2018 переглянути
18. XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України» 15.11.2018 переглянути
19. Науково-практичний семінар "Запобігання надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація" 21.02.2019 переглянути
20. VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (ТЕБ-2018) 12-20.11.2018 переглянути
21. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: українська національна система та європейські практики» 6-7.12.2018 переглянути
22. V Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I’2018)
20-21.11.2018 переглянути
23. VIII Міжнародна наукова конференція
«Science and Society» м. Гамільтон, Канада
09.11.2018 переглянути
24. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» 8-9.11.2018 переглянути
25. Науково-практична конференція «Реалізація тривоги у психічні та соматичні розлади у населення в зоні проведення антитерористичної операції» 02.11.2018 переглянути
26. ХVIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»
21.11.2018 переглянути
27. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених "Комп'ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації" 27-29.11.2018 переглянути
28. II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ» 30.11.2018 переглянути
29. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту" 10-11.04.2019 переглянути
30. V Міжнародна заочна науково-практична конференція «Додаткова освіта дорослих: проблеми і перспективи розвитку» 28.02.2019 переглянути
31. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України перед викликами часу» 21.03.2019 переглянути
32. Науково-практична конференція «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи» 22.02.2019 переглянути
33. ХVІI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» 18-19.04.2019 переглянути
34. XIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Забезпечення безпеки життєдіяльності: природні пожежі і боротьба з ними» (м. Мінськ, Білорусь) 3-4.04.2019 переглянути
35. ХVІI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» 18-19.04.2019 переглянути
36. V Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених 25-26.04.2019 переглянути
37. ІІ Науково-практична конференція «Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту» 16.05.2019 переглянути
38. Всеукраїнська науково-практична конференція "Процеси формування в Україні громадянського суспільства та політичної нації" 26.04.2019 переглянути
39. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019» 10.04.2019 переглянути
40. V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» 7-8.05.2019 переглянути
41. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики» 19.04.2019 переглянути
42. Наукова конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.  Ґжицького» 18-19.04.2019 переглянути
43. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти» 23-24.10.2019  переглянути
44. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог конституції України» 19.03.2019 переглянути
45. ХVІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» 16-18.04.2019 переглянути
46. VІІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих» 23.04.2019  переглянути
47. VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 4-5.04.2019  переглянути
48. Молодіжна науково-практична конференція «Безпека на дорозі» 7.05.2019 переглянути
49. XV Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: Екологічна парадигма сучасного образу життя і світу» 17-18.05.2019 переглянути
50. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний аграрний менеджмент: теорія, методологія, практика» 23-24.05.2019 переглянути
51. Міжнародна наукова конференція "Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття" 25-26.06.2019 переглянути
52. VI Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика» 11-14.09.2019 переглянути
53. ХIХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» 24-25.10.2019 переглянути
54. Міжнародна наукова конференція "Безпека на території Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна" 23-25.10.2019 переглянути
55. VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 6-7.06.2019 переглянути
56. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій» 23-26.10.2019 переглянути
57. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» 21-22.11.2019 переглянути
58. Міжнародна конференція Hands-on Science 2-6.09.2019 переглянути
59. Міжнародний науково-практичний круглий стіл "Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України" 26.09.2019 переглянути
60. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» 10-11.10.2019 переглянути
61. Конференція «Сучасні орієнтири психологічної науки в умовах трансформації суспільства: досвід та інновації» 25-26.10.2019 переглянути
62. VIII Международная научно-практическая конференция "Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация" 16-17.10.2019 переглянути
63. ХІI Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education» 27.09.2019 переглянути
64. XXVІІI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА» 13.11.2019 переглянути
65. V Міжнародна науково-практична конференція «Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика» 17.10.2019 переглянути
66. Круглий стіл «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення готовності оперативно-рятувальних підрозділів до виконання дій за призначенням» 24.10.2019 переглянути
67. ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти» 12.11.2019 переглянути
68. Всеукраїнська наукова конференція «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» 08.11.2019 переглянути
69.  Науково-практична конференція "Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності" 14-15.11.2019 переглянути
70. Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі" 03.10.2019 переглянути
71.  VIII Міжнародна науково - практична конференція «Енергоефективний університет» 24.10.2019 переглянути
72. V Міжнародна науково-практична конференція «Discovery Science» 11.10.2019 переглянути
73. Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти «Механізм функціонування громадянського суспільства (осінні читання)»
 
22.11.2019 переглянути

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету