Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нас запрошують


п/п
Назва заходу Дата проведення Файли
       
1. XI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» 19-20.03.2020 переглянути
2. 11-та Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами» 18-20.02.2020 переглянути
3. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція: «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика» 13-14.12.2020 переглянути
4. Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 22.11.2019 переглянути
 
5.  Круглий стіл, присвяченому 71-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини 10.12.2019 переглянути
6. III Międzynarodowa konferencja naukowa «Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna» 23.04.2020 переглянути
7.. Круглий стіл «Тенденції розвитку та правовий образ сучасної держави» 20.12.2019 переглянути
8. VI Международная заочная научно-практическая конференция «Дополнительное образование взрослых: проблемы и перспективы развития» 20.02.2020 переглянути
9. VI Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения безопасности людей при пожаре и взрыве»  31.12.2019 переглянути
10. V Международная заочная научно-практическая конференция «Гражданская защита: сохранение жизни, материальных ценностей и окружающей среды» 01.03.2020 переглянути
11. XIV Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы»/XIV International scientific and practical conference of young scientists 08-09.04.2020 переглянути
12. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» 20.05.2020 переглянути
13. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» 20.05.2020 переглянути
14. Всеукраїнська науково-практична курсантська (студентська) інтернет-конференція іноземними мовами «Протидія злочинності в діяльності поліції: виклики ХХІ-го століття» 20.02.2020 переглянути
15. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» 09-10.04.2020 переглянути
16. Міжнародна науково-практична конференція «Графічні технології моделювання об’єктів, явищ і процесів» 23-24.04.2020 переглянути
17. Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка та інформаційні технології»
 
15-16.04.2020 переглянути
18. Науково-практична конференція «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи» 2.04.2020 переглянути
19. III Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)» 16.04.2020 переглянути
20.

V Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»

3-4.04.2020 переглянути
21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності» 10.04.2020 переглянути
22. Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Суспільство, довкілля і зміна клімату» 3-4.04.2020 переглянути
23. VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 22-23.04.2020 переглянути
24. Міжнародна конференція «Східноєвропейська конференція менеджменту та економіки 2020» 29.04.2020 переглянути
25. Підсумкова науково-практична конференція курсантів, слухачів і студентів 23.04.2020 переглянути
26. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 14.15.05.2020 переглянути
27. XI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави» 27.03.2020 переглянути
28. Міжнародна конференція «Ментальне здоров’я: глобальні виклики XXI століття» 12-14.11.2020 переглянути
29. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" 19.03.2020 переглянути
30. ХVІII Міжнародна науково-методична конференція «БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА» 23-24.0.42020 переглянути
31. V Міжнародна науково-практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи» 19-21.05.2020 переглянути
32. ІV Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020» 10.04.2020 переглянути
33. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції й національні особливості» 22.05.2020 переглянути
34. Науково-практична конференція «Наукові та практичні аспекти раціонального використання і охорони природних ресурсів: проблеми та завдання для державних інституцій і територіальних громад». 29.05.2020 переглянути
35. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті» 11-12.06.2020 переглянути
36. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки-2020 в Україні «Розвиток науки та техніки: проблеми і перспективи» 21.05.2020 переглянути
37. XVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених: «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» 14-15.05.2020 переглянути
38. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права» 7.05.2020 переглянути
39. Всеукраїнська науково-практична заочна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти» 29.05.2020 переглянути
40.  IEEE International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" 6-9.10.2020 переглянути
41. Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні тенденції в економіці, фінансах та управлінні» 2.10.2020 переглянути
42. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих науковців «Актуальні питання охорони праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України» 9-11.11.2020 переглянути
43. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених «Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства» 27.10.2020 переглянути
44. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» 30.10.2020 переглянути

 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubgd.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету