Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нас запрошують

 

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій 
здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році

 


п/п
Назва заходу Дата проведення Файли
       
1. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту" 15-16.04.2021 переглянути
2. XІI Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» 8-9.04.2021 переглянути
 
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах Євроінтеграції України» 2.04.2021 переглянути
4. ХІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 22-23.04.2021 переглянути
5. Четверта міжнародна конференція молодих учених "ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ" 16-17.04.2021 переглянути
6. Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів і студентів «Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених» 13.05.2021 переглянути
7. Міжнародна науково-технічнаконференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ" 14.05.2021 переглянути
8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» 22.04.2021 переглянути
9. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика»
28-29.04.2021 переглянути
10. ХІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 22-23.04.2021 переглянути
11. Міжнародна науково-практична конференція «Проблемні аспекти в економіці, фінансах та управлінні» 16.04.2021 переглянути
12. Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ» 11.05.2021 переглянути
13. V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної хімії» 21.05.2021 переглянути
14. VІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» 16.06.2021 переглянути
15. Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології у військовій освіті» 25.06.2021 переглянути
16. Міжнародна конференція «Пріоритети в новому зеленому курсі ЄС» 17.06.2021 переглянути
17. Інформаційні дні Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» 28.06-9.07.2021 переглянути
18. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України» 24.06.2021 переглянути
19. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вплив пандемії COVID-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості» 9-10 вересня 2021 року переглянути
20. IV Міжнародна науково-практична конференція FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD 28-30 вересня 2021 переглянути
21. III Міжнародна науково-практична конференція TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION 3-5 жовтня 2021 переглянути
22. ІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція:«Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика» 24-25 вересня 2021 переглянути
23. Міжнародна конференція "ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT" 15-16 жовтня 2021 переглянути
24. Міжнародна науково-практична конференція "СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КООРДИНАТАХ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ" 20 вересня 2021 переглянути
25. ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти» 19 листопада 2021 переглянути 
26. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України» 20 - 22 жовтня 2021 переглянути
27. Всеукраїнка науково-практична конференція з міжнародною участю «ОСОБИСТІСТЬ У ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ Й НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ» (PLSWTNP) 5 листопада 2021 переглянути
28. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих науковців "Актуальні питання охорони праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України" 9-11 листопада 2021 переглянути
29. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна стійкість в управлінні природними ресурсам» (ISCES 2021) 15-16 жовтня 2021 переглянути
30. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» 5 листопада 2021 переглянути
31. Всеукраїнська наукова конференція «Толерантність в системі цінностей сучасної особистості» 12 листопада 2021 переглянути
32. I Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» 19-21 жовтня 2021 переглянути
33. Міжнародна науково-практична конференція "Problems of Emergency Situations" 19 травня 2022 переглянути
34. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» 2-3 грудня 2021 переглянути
35. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проєктами» 15-17 лютого 2022 року переглянути
36. VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція "TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION" 26-28 грудня 2021 року переглянути
37. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи» 11 лютого 2022 року переглянути
38. V Всеукраїнська науково-практична курсантська (студентська) конференція іноземними мовами "Забезпечення екологічної безпеки та протидія правопорушенням у сфері навколишнього середовища" 24 лютого 2022 року переглянути
39. I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»(PHPCPG: MR, RP) 17 березня 2022 року переглянути
40. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Вектори діяльності студентського самоврядування в системі вищої освіти» 16-18 березня 2022 року переглянути

 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02