Українська Англійська

Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.874.01

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 530 від 06.06.2022 р. у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій затверджено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.874.01 за спеціальностями 05.13.22 «Управління проєктами і програмами» та 21.06.02 «Пожежна безпека» строком на три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради
Захисти дисертацій
Діяльність спеціалізованої вченої ради

Нормативні документи із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:
Наукові фахові видання України - посилання
Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science - посилання
Вимоги до оформлення дисертацій - посилання
Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів, розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», опубліковані в «Бюлетені ВАК України» № 9-10, 2011 р. - посилання
Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту - посилання
Оголошеня щодо захистів дисертацій - посилання
Мережа спеціалізованих вчених рад - посилання
Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів - посилання

 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02