Українська Англійська

ЛДУБЖД

Наукові школи

 

НАУКОВА ШКОЛА
доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України

ЗАЧКА Олега Богдановича


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА
«ВІТРИЛА ГУМАНІЗМУ»
ВАСЯНОВИЧА Григорія Петровича, доктора педагогічних наук, професора,
Почесного академіка Національної академії педагогічних наук України


НАУКОВА ШКОЛА 
«МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ»
(професори кафедри ППтаП Андрій ЛИТВИН, Лариса РУДЕНКО)


НАУКОВА ШКОЛА
КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОГЕОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
доктора фізико-математичних наук, професора Юрія СТАРОДУБА


НАУКОВА ШКОЛА
доктора технічних наук, доцента Василя Васильовича КАРАБИНА


НАУКОВА ШКОЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
доктора сільськогосподарських наук, професора Андрія КУЗИК
А

НАУКОВА ШКОЛА
«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПОЖЕЖ  НА ЇХ ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ»
д.т.н., доцента Володимира Мірчовича БАЛАНЮКА

 

НАУКОВА ШКОЛА 
«АНТИПІРЕНОВА ТА ІНГІБУЮЧА ДІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА ГОРІННЯ ЕПОКСИ-ПОЛІМЕРІВ ТА ІНШИХ ВУГЛЕВОДНІВ»
кафедри фізики та хімії горіння ЛДУ БЖД

 

Наукова школа
доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України
ЗАЧКА Олега Богдановича

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02