Українська Англійська

Паспорт спеціальності

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
 
I. Формула спеціальності:
Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти.
Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.
Класифікаційні ознаки спеціальності:
- за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;
- за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;
- за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;
- за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузевої освіти;
- за характером досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні;
- за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.
 
II. Напрями досліджень:
1. Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.
2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
3. Порівняльна професійна педагогіка.
4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
5. Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.
6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних вищих навчальних закладах.
7. Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.
8. Стандартизація у професійній освіті.
9. Інноваційні процеси у професійній освіті.
10. Післядипломна освіта фахівців.
11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
13. Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.
14. Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
16. Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.
 
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки. 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02