Українська Англійська

Цивільна безпека - 2020-2021

Вертикальные вкладки

Положення
Інформаційне повідомлення

Інформаційне повідомлення: 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада 2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Львівський державний університет безпеки життєдіяльності призначено базовим навчальним закладом для проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галузями знань  «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)».
Просимо до 15 лютого 2021 року надіслати для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох наукових робіт переможців першого туру конкурсу з кожної галузі знань на адресу: Відділ організації науково-дослідної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007.
Роботи повинні бути оформлені відповідно до вимог Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 року).
Організація II туру конкурсу планується у два етапи: перший етап – прийняття робіт на конкурс, їх рецензування, підведення попередніх підсумків та відбір найкращих робіт для участі у другому етапі; другий етап – публічний захист відібраних найкращих студентських наукових робіт, визначення переможців та їх нагородження.
Проведення другого етапу ІІ туру конкурсу відбудеться 23 березня 2021 р. – «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)». Запрошення авторам робіт, відібраних для участі в очному етапі II туру, будуть надіслані до 15 березня 2021 р.
Додаткову інформацію про конкурси можна отримати на сайті університету: галузь знань  «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)» – http://ldubgd.edu.ua/content/konkurs_cb.
Контакти:  [email protected] – «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)»; (032)233-24-79 – відділ організації науково-дослідної діяльності; (096) 843-59-21 – Кирилів Ярослав Богданович; (068) 517-20-70 – Конівіцька Тетяна Ярославівна.
Запрошуємо учасників конкурсу та студентів Вашого закладу взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності», яка відбудеться 25 – 26 березня 2021 р. Інформація про конференцію розміщена на сайті https://conf.ldubgd.edu.ua/. Реєстрація учасників та подання матеріалів доповідей здійснюється тільки в електронному вигляді з цього сайту.
 
Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення: 

Вимоги до оформлення: 

Роботи повинні бути оформлені згідно з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
·      текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
·      наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
·      наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
·      загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
·      креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

5. Наукrgbові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1 «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.
     До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. У анотації наукової роботи під шифром «_______________» зазначаються:
-     актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;
-     загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).
      У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються великими літерами у рядок, через кому.
       Текст анотації повинен бути лаконічним і відображати основний зміст роботи та не перевищувати обсяг однієї сторінки.
      В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності та необхідності), просимо вказувати у відомостях про автора номер мобільного телефону.
       
      Щодо оформлення документів - див. додатки до наказу МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року.
 

 

Переможці конкурсу

Переможці конкурсу: 

Диплом І ступеня,
ІІ ступеня,
ІІІ ступеня (потрібне зазначити)
Прізвище, ім’я,
по батькові
студента (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу (повністю)
1 2 3 4
Диплом І ступеня Ткаченко Іван Андрійович
Першко Надія Федорівна
Бригада Олена Володимирівна, доцент кафедри Національний університет цивільного захисту України
Диплом І ступеня Лемішко Михайло Володимирович Гаврилюк Андрій Федорович,
старший викладач
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Диплом І ступеня Геруш Назар Ігорович Масікевич Андрій Юрійович, доцент кафедри ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Диплом ІI ступеня Коробкіна Каріна Миколаївна
Горбань Анна Володимирівна
Рибалова Ольга Володимирівна, доцент кафедри Національний університет цивільного захисту України
Диплом ІI ступеня Побережнюк Руслан Олександрович

Гнатюк Ярина Іванівна
Крусір Галина Всеволодівна, завідувач кафедри
Мальований Мирослав Степанович, завідувач кафедри
Одеська національна академія харчових технологій

Національний університет «Львівська політехніка»
Диплом
ІI ступеня
Нікулін Єгор Олегович Шмалєй Світлана Вікторівна, професор кафедри Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Диплом
ІI ступеня
Рибарук Іриней-Андрій Дмитрович Городецький Іван Миколайович, доцент кафедри Львівський національний аграрний університет
Диплом ІIІ ступеня Зайцева Ксенія Олександрівна
Котова Ірина Ігорівна
Рой Ігор Олександрович, старший викладач кафедри Сумський державний університет
Диплом ІIІ ступеня Биценко Дар’я Павлівна

Чернявка Віта Степанівна
Богатов Олег Ігорович, професор кафедри 
Мірус Олександр Львович, завідувач кафедри
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Диплом ІIІ ступеня
Вербовий Андрій Олексійович
 
Чорна Тетяна Миколаївна,
доцент кафедри
Університет державної фіскальної служби України
Диплом ІIІ ступеня Цьомик-Яворська Тетяна Романівна
Костюк Оксана Сергіївна
Колосова Олена Вікторівна,
доцент кафедри
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Диплом ІIІ ступеня
Іванченко Павло Олегович
Грабовський Данило Владиславович
Крайнюк Олена Володимирівна,
доцент кафедри
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Диплом ІIІ ступеня
Юр’єва Анна Сергіївна
Горбунов Данило Сергійович
Древаль Юрій Дмитрович, професор кафедри Національний університет цивільного захисту України
 
 

 
КОНКУРС
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
"ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
(БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ)"
    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  № 1457 від 24 листопада 2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Львівський державний університет безпеки життєдіяльності призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)».
    У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.
   Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.04.2017 р. № 605 (перелік вимог подано в нормативних документах).
     Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони зможуть зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.
     Учасники Конкурсу та наукові керівники можуть  надавати свої відгуки, зауваження і пропозиції щодо проведення Конкурсу протягом березня-квітня 2019 року на електронну адресу: [email protected]

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02