Українська Англійська

Діяльність Ради


 
   До компетенції Ради молодих вчених належить:
 • обговорення Положення про Наукове товариство, змін і доповнень до нього;
 • визначення напрямів діяльності Наукового товариства;
 • заслуховування звіту голови Ради молодих вчених;
 • обрання і затвердження складу Ради молодих вчених;
 • прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень членів Ради молодих вчених;
 • прийняття символіки Наукового товариства.
 
Рада молодих вчених:
 • приймає рішення про скликання позачергових зборів Наукового товариства;
 • вносить на розгляд зборів Наукового товариства пропозиції щодо організації його діяльності;
 • координує діяльність Наукового товариства;
 • розглядає питання, пов’язані з участю студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених ЛДУ БЖД у наукових дослідженнях, наукових, науково-практичних, освітньо-наукових, організаційних та інших заходах, що проводяться за межами ЛДУ БЖД, і подає клопотання щодо їх особистої участі в них (відрядження);
 • клопоче перед керівництвом ЛДУ БЖД щодо надання студентам, курсантам, слухачам, ад’юнктам, докторантам та молодим вченим ЛДУ БЖД різнобічної допомоги та підтримки (юридичної, організаційної, інформаційної та ін.) у сфері наукової діяльності.

ПЛАН роботи Ради молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2023-2024 навчальному році

ЗВІТ роботи Ради молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за 2023-2024 навчальний рік

 
 


 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02