Українська Англійська

ЛДУБЖД

Діяльність Ради

   Основні напрямки діяльності РМВ*
    Рада має право:
-     виступати з ініціативами щодо питань наукового і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної й муніципальної влади, наукові і громадські організації та брати участь у прийнятті їхніх рішень, які стосуються наукової молоді ЛДУ БЖД;
-     представляти і захищати права, законні інтереси наукової молоді ЛДУ БЖД в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об’єднаннях;
-     організовувати лекторії, наукові школи, семінари й конференції;
-     співробітничати з науковими, студентськими й іншими організаціями;
-     ініціювати проведення зборів наукової молоді ЛДУ БЖД;
-     брати участь у міжнародних, державних, регіональних та інших проектах і програмах;
-     організовувати центри ділового співробітництва, виставки, конкурси, ярмарки;
-     здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.
    Здійснюючи діяльність з реалізації завдань, РМВ зобов’язана -дотримуватись законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених Статутом ЛДУ БЖД і Положенням про РМВ ЛДУ БЖД; -поширювати інформацію про свою діяльність у друкованому вигляді та регулярним поновленням Інтернет-сторінки РМВ. Представляти на зборах наукової молоді ЛДУ БЖД щорічний звіт про свою діяльність;
-     надавати необхідну інформацію і звіти у відповідний департамент Міносвіти і науки України щодо виконання Указів Президента України про підтримку молодих вчених.
   Будь-який вид діяльності РМВ ЛДУ БЖД може бути додатково регламентований додатками до цього Положення.

*ЗБОРИ ТА ЗУСТРІЧІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРОВОДЯТЬСЯ У ЗАЛІ ЗАСІДАНЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (301 ауд.)

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету