Українська Англійська

ЛДУБЖД

Діяльність Ради


 
   До компетенції Ради молодих вчених належить:
 • обговорення Положення про Наукове товариство, змін і доповнень до нього;
 • визначення напрямів діяльності Наукового товариства;
 • заслуховування звіту голови Ради молодих вчених;
 • обрання і затвердження складу Ради молодих вчених;
 • прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень членів Ради молодих вчених;
 • прийняття символіки Наукового товариства.
 
Рада молодих вчених:
 • приймає рішення про скликання позачергових зборів Наукового товариства;
 • вносить на розгляд зборів Наукового товариства пропозиції щодо організації його діяльності;
 • координує діяльність Наукового товариства;
 • розглядає питання, пов’язані з участю студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених ЛДУ БЖД у наукових дослідженнях, наукових, науково-практичних, освітньо-наукових, організаційних та інших заходах, що проводяться за межами ЛДУ БЖД, і подає клопотання щодо їх особистої участі в них (відрядження);
 • клопоче перед керівництвом ЛДУ БЖД щодо надання студентам, курсантам, слухачам, ад’юнктам, докторантам та молодим вченим ЛДУ БЖД різнобічної допомоги та підтримки (юридичної, організаційної, інформаційної та ін.) у сфері наукової діяльності.

ПЛАН роботи Ради молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2023-2024 навчальному році

 
 


 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02