Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти

   Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти є структурним підрозділом навчально-методичного центру, через який реалізується політика внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті.
   Відділ функціонує відповідно до Статуту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності і в своїй практичній роботі керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наказами ректора.
   

Завдання відділу:
 • Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 • Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету;
 • Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками Університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
 • Супровід практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • Організація та проведення службової підготовки;
 • Організація проведення атестації здобувачів вищої освіти;
 • Формування проектів наказів щодо організації освітнього процесу;
 • Підготовка звітів для ДСНС України;
 • Адміністрування Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • Організація та проведення вступної кампанії;
 • Контроль за дотриманням графіку освітнього процесу.
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02