Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ науково-редакційної діяльності

 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ науково-редакційної діяльності
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
 
1. Загальні положення
 
1.1. Відділ науково-редакційної діяльності у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі – Університету) визначає особливості організації та проведення організаційно-творчої та виробничо-господарської діяльності, підсумком якої є виготовлення видавничої продукції та її розповсюдження.
1.2. Відділ науково-редакційної діяльності є структурним підрозділом Університету.
1.3. Документи, які регламентують діяльність: Конституція та закони України, укази Президента України, нормативні документи Уряду, накази ДСНС України, МОН України в межах компетенції.
1.4. Згідно зі штатним розписом Університету, до складу відділу науково-редакційної діяльності входять:
             -  начальник відділу науково-редакційної діяльності;
             -  старший науковий співробітник відділу науково-редакційної діяльності;
             -  науковий співробітник відділу науково-редакційної діяльності;
             -  провідний фахівець відділу науково-редакційної діяльності;
             -  фахівець відділу науково-редакційної діяльності.
 
2. Основні завдання
 
2.1. Здійснювати контроль за підготовкою наукової, навчальної та методичної літератури в Університеті.
2.2. Забезпечувати своєчасне подання звітних документів до ДСНС України за своїм напрямком діяльності.
2.3. Забезпечувати навчальний процес та наукові дослідження вчених Університету науковою, навчальною та методичною літературою.
2.4. Забезпечувати структурні підрозділи Університету бланковою продукцією.
2.5. Дотримуватися виконання вимог статутів, наказів, розпорядку дня, заходів охорони праці та протипожежного стану.
 
3. Функції
 
3.1. Організаційне та методичне забезпечення управління процесом функціонування відділу науково-редакційної діяльності, здійснення координації діяльності структурних підрозділів університету за напрямом роботи відділу науково-редакційної діяльності.
3.2. Здійснення контролю за літературною редактурою, версткою та до друкарською підготовкою навчально-методичних посібників, курсів лекцій, матеріалів наукових конференцій і семінарів, статей до Збірника та інших матеріалів, які надходять до відділу.
3.3. Здійснення контролю за дотриманням авторами технічних вимог до рукописів статей, що подаються до друку у наукових виданнях Університету та забезпечення їх рецензуванням.
3.4. Здійснення контролю за проведенням засідань редакційно-експертної ради з обговорення навчальних видань співробітників Університету та інших матеріалів, які публікуються в навчальному закладі.
3.5. Організація роботи з підготовки та проведення наукових конференцій (семінарів), симпозіумів, Днів науки які проводяться в Університеті за напрямом роботинауково-редакційної діяльності.
3.6. Організація роботи з підготовки та проведення роботи курсантських та студентських конференцій та конкурсів науково-дослідних робіт, які проводяться в Університеті за напрямом роботи відділу науково-редакційної діяльності..
3.7. Ведення обліку результатів редакційно-видавничої роботи в Університеті.
3.8. Підготовка і складання звітних документів. 

 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02